Projekt zmian rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń


29 maja 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Z informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów wynika, że Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Według opublikowanych treści:

Celem projektowanego rozporządzenia jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 145), które wykonuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167)

Przygotowany projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich o wartości od 0,28 do 0,30.
W przypadku poszczególnych stopni służbowych mnożniki oraz wynagrodzenia wzrosną w następujący sposób:
– kurator specjalista – z 2,56 do 2,86,
– starszy kurator zawodowy – z 2,26 do 2,56,
– kurator zawodowy – z 1,97 do 2,26,
– aplikant kuratorski – z 1,25 do 1,53.

Wskazywany termin przyjęcia projektu, to III kwartał 2020 roku.

bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r343400954935,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wyn.html

* * * * *

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów


29 maja 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

                      Na stronie Ministerstwa Zdrowia, w dniu 28 maja 2020 r., w związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19,

opublikowano projekt Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W projekcie znalazł się zapis:

  1. Dane, o których mowa w ust. 3 i 4, dotyczące osób podda­nych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych:

1)         organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej udostępniają na wniosek, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tych osób, ośrodka pomocy społecznej, a także kuratora sądowego złożony w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi;

Z projektowanym rozporządzeniem i jego uzasadnieniem można zapoznać się na stronie Ministerstwa Zdrowia, do której odnośnik znajduje się poniżej.

www.gov.pl/web/zdrowie/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-epidemii-3

* * * * *

Komunikat ze spotkania w MS


28 maja 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

KRK 20.V.2020 – 2020.05.27 – Kominikat Prezydium KRK ze spotkania w MS

* * * * *

Procedura reagowania w przypadku braku kontaktu z uczniami w okresie epidemii – propozycja FDDS


23 maja 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Od ponad dwóch miesięcy placówki oświatowe są zamknięte z powodu pandemii, a nauka kontynuowana jest zadanie. Niestety w wielu przypadka szkoły straciły kontakt z  uczniami. Dzieci nie logują się do systemu, nie uczestniczą w zajęciach, nie odbierają telefonów czy  też nie reagują na maile. Bywa, że rodzice również przestali komunikować się ze szkołą i wychowawcami.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę opracowała „ Procedury reagowania w przypadku braku kontaktu z uczniami w okresie epidemii”

O problemie „znikających dzieci” można także przeczytać w artykule autorstwa Moniki Sewastianowicz  i Patrycji Rojek-Sochy na portalu Prawo.pl.

O eskalacji problemu mówią też kuratorzy. Wskazują jednak, że zniknięcie z systemu wielu dzieci, jest nie tylko efektem przemocy ale też niedostosowania rodziny i nieumiejętności wychowawczych rodziców. Nauczyciele zgłaszają do kuratorów informacje o braku kontaktu z dzieckiem, w sytuacji gdy chodzi o rodziny objęte kuratorskim nadzorem – z różnych powodów także przemocy, problemów alkoholowych, czy problem wychowawczych z dziećmi.

– Z moich doświadczeń wynika, że ta współpraca naprawdę jest dobra. Szkoła informuje, że nie ma kontaktu z dzieckiem, że nie odsyła ono zadanych prac, że rodzice nie odpowiadają, lub choćby że zaproponowany był komputer i jest do odebrania, ale rodzice się po niego nie zgłosili. Były takie sytuacje. I oczywiście  kuratorzy interweniowali. Wyjaśnialiśmy co się dzieje, dyscyplinowaliśmy nieco rodziców, prosząc by zwracali uwagę na pracę dziecka, zachęcaliśmy do zgłoszenia się po sprzęt. Często w takich sytuacjach wychodzi bezradność wychowawcza rodziców. Bywa, że nie radzą sobie ani z dziećmi, ani z mobilizowaniem ich do pracy, ani z lekcjami – mówi kurator Aleksandra Szewera-Nalewajek, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów. 

* * * * *

Akcja krwiodawstwa kuratorów z okręgu poznańskiego


20 maja 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu,  cyklicznie przeprowadza akcję krwiodawstwa : Mamy TO we Krwi.

Krew jest potrzebna cały czas, więc nawet w tak trudnym czasie, jakim jest pandemia Klub  kontynuuje tę inicjatywę i po raz kolejny zaprasza na  dwie akcje krwiodawstwa, które odbędą się w dniach 29 maja i 1 czerwca bieżącego roku w Obornikach.

* * * * *

Następna strona »