Kurator po godzinach pracy…. Nasze pasje…


26 października 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Artykuły |

hobbies Każdy człowiek ma jakąś swoją pasję. Rzecz, którą bardzo lubi, której poświęca dużo wolnego czasu, wkłada w nią dużo serca, traktuje jako zabawę, a nie obowiązek. Pasja sprawia, że jesteśmy szczęśliwi.

Artykułem tym, chcielibyśmy zapoczątkować cykl o zamiłowaniach, hobby, pasjach ludzi, którzy na co dzień wykonują jeden z bardziej odpowiedzialnych zawodów w Polsce. Ludzi, którzy w liczbie ok. 5200 wykonują ok. 600 tys. spraw, środków, trafiając przy tym do ok. miliona osób. Mowa tutaj o grupie osób, wykonujących zawód zawodowego kuratora sądowego. Posiadane hobby, pasje pozwalają tym osobom na odreagowanie stresów codziennej pracy, bowiem brak jakiegokolwiek wsparcia i osłony psychologicznej przy wykonywaniu tego niezwykle trudnego zawodu pozwala chociaż w takiej formie to uczynić.

więcej

* * * * *

Świat problemów- przemoc oczyma sprawcy


2 marca 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Artykuły |

Z PERSPEKTYWY KURATORA SĄDOWEGO

Pracę w terenie zaczynam dzisiaj od niezapowiedzianej wizyty u Marcina K. Będzie to jego pierwszy kontakt z kuratorem sądowym po wydaniu wyroku skazującego. Rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Obowiązek powstrzymywania się od nadużywania alkoholu i wywoływania awantur domowych. więcej

* * * * *

Pomoc postpenitencjarna i społeczna readaptacja skazanych na przykładzie Stowarzyszenia Penitencjarnego ‚Patronat’


18 marca 2007 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Artykuły,Metodyka pracy |

Wsparcie społeczne jest to pomoc dostępna nam poprzez kontakty z innymi ludźmi, grupami lub większymi społecznościami. Więź z innymi ludźmi chroni nas przed poczuciem wyobcowania.
Wsparcie społeczne odczuwamy, gdy możliwe jest nawiązanie pożądanych relacji z innymi, realizowanie akceptowanych norm i wartości kulturowych, postępowanie zgodne z własnymi przekonaniami.
Dzięki wsparciu czujemy się zakorzenieni, bezpieczni, żyjący we wspólnocie. Jeśli któryś z wymienionych aspektów jest niemożliwy do realizacji, pojawia się poczucie alienacji.
Systemy wsparcia społecznego mogą mieć charakter spontaniczny lub ciągły. W momentach, gdy z trudem pokonujemy przeciwności losu, ogromną rolę odgrywają różne grupy społeczne, z którymi jesteśmy związani lub pojedyncze osoby nam bliskie. więcej

* * * * *

Artykuł


5 listopada 2006 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Aktualności,Artykuły |

Z wielką radością publikujemy dzisiaj artykuł pani Lidii Olejniczak, kierownika Ośrodka Kuratorskiego „Pod Serduszkiem” w Poznaniu, będący mocnym głosem w dyskusji jak postępować z młodzieżą agresywną, jak profesjonalnie próbować rozwiązywać jej problemy i autentycznie tej młodzieży towarzyszyć!
Uważamy, że tekst jest bardzo autentyczny i nie dokonaliśmy skrótów lub poprawek. Koleżankom i Kolegom wykonujacych specjalizację rodzinną i nieletnich w sądzie w Poznaniu serdecznie gratulujemy.
Kuratorska służba sądowa prowadzi nadal 105 kuratorskich ośrodków w Polsce!

Artykuł – dokument *.doc – 168 kb

* * * * *

Kuratorska Służba Sądowa – przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu w warunkach wolnościowych


25 grudnia 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Artykuły |

Kuratorska Służba Sądowa – przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu w warunkach wolnościowych.
Tadeusz Jedynak

Wśród wielu instytucji zajmujących się problemem niedostosowania społecznego w środowisku otwartym, szczególną rolę pełni organ sądowy, jakim jest zawodowy kurator sądowy. Jego zadania określono w art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (uks). Są to mianowicie określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu (art. 1 uks). więcej

* * * * *

Następna strona »