Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz. Wydanie drugie.


19 sierpnia 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności,Literatura,Niezbędnik |

okladkakomentarzjedynakstasiakNakładem Wydawnictwa Lexis-Nexis ukazało się 2. wydanie Komentarza do ustawy o kuratorach sądowych, autorstwa Tadeusza Jedynaka i Krzysztofa Stasiaka.

Drugie wydanie publikacji zostało uaktualnione i uwzględnia dokonane w ciągu ostatnich kilku lat nowelizacje komentowanej ustawy oraz innych ustaw, które wpływają na zakres zadań kuratorów sądowych, m.in. ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawy Kodeks karny wykonawczy. Ponadto podejmuje także próbę udzielenia odpowiedzi na wątpliwości i problemy związane ze stosowaniem ustawy o kuratorach sądowych, które ujawniły się od czasu jego pierwszego wydania komentarza. Stan prawny datowany jest na 15 lipca 2014 roku.

Okładka   Wstęp   Spis treści

* * * * *

Wielka Encyklopedia Prawa.


25 lipca 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

WEP_baner_internetowy_350x87 W 2011 roku Fundacja „Ubi societas, ibi ius” przystąpiła do procesu wydawania 25 tomowej Wielkiej Encyklopedii Prawa pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana  Bronisława Komorowskiego. To unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej ma na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach. Redaktorem naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. Brunon Hołyst, a zastępcą redaktora naczelnego- prof. Roman Hauser. Redaktorami poszczególnych tomów są z kolei wybitni Profesorowie piastujący między innymi funkcje w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

więcej

* * * * *

Trzecie wydanie „Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego”.


21 marca 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Literatura,Metodyka pracy |

metodyka-zarys

Pragniemy poinformować, iż nakładem Wydawnictwa Lexis-Nexis ukazało się III wydanie Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego - pracy zbiorowej, pod redakcją Tadeusza Jedynaka i Krzysztofa Stasiaka.

O książce tej pisaliśmy już podczas jej premiery (w grudniu 2007 roku), a od tamtej pory cieszy się ona niesłabnącym zainteresowaniem. W roku 2010 ukazało się II wydanie książki. Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów sądowych, a wśród autorów znajdują się wybitni znawcy prawa karnego i rodzinnego oraz metodyki wychowania resocjalizacyjnego, a także kuratorzy specjaliści w zakresie obu specjalności kuratorskich.

Trzecie wydanie publikacji, wskutek licznych zmian prawa karnego wykonawczego, a także ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zostało zaktualizowane i uzupełnione. Największe zmiany dotyczą problematyki zasad i procedury prowadzenia dozoru nad skazanymi w okresie próby oraz obowiązków i uprawnień kuratora sprawującego nadzór nad nieletnim. Jeśli ktoś chciałby uzupełnić swój księgozbiór o tę ważną i cenną merytorycznie pozycję, właśnie nadarza się ku temu okazja, albowiem książkę można zakupić za pośrednictwem strony Wydawnictwa LexisNexis.

Spis treści

Wstęp

* * * * *

Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD.


26 lutego 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

okładkaNakładem Wydawnictwa C.H. Beck pojawiła się w 2014 roku na rynku wydawniczym książka autorstwa Henryka Haak i Anny Haak-Trzuskawskiej, pt. Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD.  Jak można wyczytać na stronie wydawnictwa, pozycja ta obejmuje 140 wzorów pism, w tym zwłaszcza pozwów i wniosków inicjujących postępowanie nieprocesowe, występujących w sprawach rodzinnych. Każdy z wzorów zawartych w opracowaniu uzupełniają objaśnienia, w tym także objaśnienia przygotowane na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego, połączone z treścią wzoru poprzez odpowiedni system odesłań. Każde objaśnienie jest opatrzone hasłem ułatwiającym orientację w jego treści. W Pismach procesowych w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD został uwzględniony stan prawny na dzień 31 października 2013 r. oraz m.in. opublikowane do tego dnia orzecznictwo, w tym zwłaszcza orzecznictwo Sądu Najwyższego. Uwzględniono również wchodzącą po tej dacie nowelizację ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, dokonaną ustawą z 30 sierpnia 203 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz.1165).

* * * * *

Marek Konopczyński o kryzysie resocjalizacji.


29 września 2013 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

Nakładem Wydawnictwa PEDAGOGIUM- Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie ukazała się w bieżącym roku książka, pt. Kryzys resocjalizacji – czy(li) sukces działań pozornych. Zapraszamy do zapoznania się z tą pozycją, której autorem jest dr hab. Marek Konopczyński, prof. Pedagogium.

Książka w jasny, przejrzysty i obiektywny sposób opisuje obecną kondycję polskiej resocjalizacji. Proponuje też interesujące i trafne sposoby doskonalenia systemu profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

Wydaną nakładem wspomnianego Wydawnictwa Pedagogium pozycję, zakupić można za pośrednictwem -> strony wydawnictwa. Zapraszamy również do zapoznania się z załączonym poniżej fragmentem książki.

* * * * *

Następna strona »