Probacja.Teoria i metodyka.


10 marca 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

Bartłomiej Skowroński_plakatNakładem wydawnictwa Difin ukazała się książka pt. Probacja. Teoria i metodyka. Autorem pozycji jest Bartłomiej Skowroński.

Niewątpliwie resocjalizacja jest wyzwaniem dzisiejszych czasów i należy powiedzieć, że od lat ludzkość poszukuje skutecznych sposobów zmiany zachowania przestępców. Z tego wynika zasadniczy wniosek: minęły czasy tanich rozwiązań metodycznych, gdyż ich efektywność okazała się wątpliwa. Oczekiwania odnośnie warsztatu kuratora rosną, przede wszystkim z uwagi na niezwykle trudny cel. Trzeba mieć świadomość, że wiedza na temat określonych metod jest tylko i wyłącznie wiedzą. Tymczasem w metodyce chodzi o kompetencje, które są wynikiem wielu godzin pracy warsztatowej pod okiem specjalistów. Prezentowana publikacja w zamierzeniu ma stanowić kompendium wiedzy w tym zakresie.

Po więcej informacji na temat tej pozycji odsyłamy na stronę wydawnictwa: tutaj.

* * * * *

Nowa pozycja Wydawnictwa Impuls.


15 maja 2018 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

Zasoby-osobiste

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls” z Krakowa ukazała się książka dr. Karola Konaszewskiego i dr. Łukasza Kwadransa, pt.

Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie.

Z recenzji dr hab. Ewy Jarosz:

Książkę należy postrzegać jako wartościowe opracowanie, które w oryginalny sposób ujmuje problematykę resocjalizacji w kontekście otwartym przez akcentowanie działań prorozwojowych wobec zasobów osobistych wychowanków. Ponadto dokonuje jej rzetelnej i przydatnej systematyzacji na tle klasycznych i aktualnych dyskursów tematycznych, przedstawia wartościowe badania empiryczne, skupia się na ich znaczeniu dla myślenia i działania resocjalizującego, a także będąc publikacją o istotnych walorach metodycznych, prezentuje pomysł dedykowany dla praktyki pedagogicznej. Wszystkie przywołane argumenty skłaniają mnie do rekomendowania publikacji Karola Konaszewskiego i Łukasza Kwadransa pt. Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie jako pozycji uzasadnionej na polskim rynku wydawniczym. Przemawia za tym zarówno jej wartość naukowo-badawcza, jak i przydatność do celów akademickich.

Po więcej informacji o książce odsyłamy na stronę wydawnictwa: tutaj.

* * * * *

Przemoc w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym. Nowa pozycja na rynku wydawniczym.


30 maja 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

przemoc_wirkus_kozlowskiNakładem wydawnictwa Oficyna Wydawnicza Impuls ukazała się książka pt. Przemoc w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne, pod redakcją naukową dwóch kuratorów rodzinnych ze Słupska – dr. Pawła Kozłowskiego (IV ZKSS w Słupsku) i dr. Łukasza Wirkusa (III ZKSS w Słupsku).

Prezentowana przez nas monografia traktuje o cały czas aktualnym problemie przemocy w rodzinie m.i.n z perspektyw prawnych, penalnych, psychologicznych, socjologicznych zahaczając także o wątki kryminologiczne i resocjalizacyjne. Dlatego też jest ona kierowana i adresowana do stosunkowo szerokiego grona, czyli osób zajmujących się zjawiskiem przemocy zarówno teoretycznie, empirycznie, jak i praktycznie.

Po więcej informacji na temat tej publikacji odsyłamy na stronę wydawnictwa (tutaj), gdzie można zakupić tę pozycję zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej w formie e-booka. Na stronie wydawcy dostępny jest również szerszy opis książki, spis streści, jak i wybrany jej fragment.

>> Informacje o książce  na stronie wydawnictwa <<

* * * * *

Dr Paweł Kozłowski o syndromie nieprzystosowania społecznego wśród młodzieży.


5 listopada 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

pawel_kozlowski_plakatNakładem wydawnictwa Oficyna Wydawnicza Impuls ukazała się książka pt. Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Autorem tej nowej pozycji jest dr Paweł  Kozłowski, zawodowy kurator sądowy ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Słupsku i również kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Słupsku, jednego z najdłuższej nieprzerwanie funkcjonujących ośrodków w Polsce.

Prezentowana przez nas książka to studium, w którym została podjęta próba empirycznej, jak i teoretycznej analizy systemów wartości, celów i planów życiowych dziewcząt oraz chłopców w okresie dojrzewania, przejawiających zróżnicowane natężenie syndromu nieprzystosowania społecznego.

Panu Kuratorowi serdecznie gratulujemy, a po więcej informacji na temat tej pozycji odsyłamy na stronę wydawnictwa: tutaj.

* * * * *

Polska kuratela sądowa na przełomie wieków. Nadzieja, oczekiwania, dylematy.


16 kwietnia 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

book_kongresZ przyjemnością informujemy, że nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls” z Krakowa, pod redakcją naukową prof. Marka Konopczyńskiego, dr. Łukasza Kwadransa oraz Krzysztofa Stasiaka i przy dofinansowaniu ze strony Fundacji PROBARE ukazała się książka pt. Polska kuratela sądowa na przełomie wieków.

Patronat nad tą naukową publikacją, będącą ważną i bardzo ciekawą pozycją dotyczącą różnorodnych zagadnień kurateli sądowej w Polsce objęła Krajowa Rada Kuratorów, WSNS Pedagogium oraz wspomniana już Fundacja PROBARE.

Książka ta w dużej mierze zawiera materiały prezentowane na II Kongresie Kuratorskim, który odbył się w dniach 25-26 września 2014 r. w Warszawie. Jak twierdzi recenzująca publikację prof. zw. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska w tej pracy znajdują się teksty kluczowe dla współczesnej wiedzy o kurateli sądowej. Mamy nadzieję, że książka ta będzie pozycją dostępną w każdym zespole kuratorskiej służby sądowej. Poniżej link do strony wydawnictwa.

Polska kuratela sądowa na przełomie wieków.
Nadzieja, oczekiwania, dylematy

* * * * *

Następna strona »