Publikacje pokonferencyjne


25 stycznia 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

W kwartalniku naukowym „Gdańskie Studia Prawnicze” opublikowano artykuły przygotowane na podstawie wystąpień jakie zaprezentowano podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 7-8 listopada 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Numer 3(47)/2020 kwartalnika, pn. „Kuratorska służba sądowa i jej funkcjonowanie – różne perspektywy” zawiera w/w opracowania, dedykowane kuratorskiej służbie. Z zawartością kwartalnika można zapoznać się po kliknięciu w link: KLIK!

O konferencji pisaliśmy TUTAJ

* * * * *

Systemowo niewygodne – od ofiary do sprawcy


16 listopada 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

Nakładem wydawnictwa SILVA RERUM ukazała się książka pod red. Joanny Stojer-Polańskiej „Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw przeciwko bezbronnym” , w której został opublikowany artykuł Systemowo niewygodne – od ofiary do sprawcy , napisany przez dwóch kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach karnych: Rafała Skręta ( SR w Sosnowcu) oraz Adama Witkowicza ( SR w Zawierciu) .

W tym miejscu przypomnieć też należy, że Rafał Skręt i Adam Witkowicz są osobami mocno zaangażowanymi w pracę z osobami stosującymi przemoc jak również osobami doznającymi jej. Obydwaj zostali odznaczeni Wyróżnieniem Białej Wstążki w kategorii Wymiar Sprawiedliwości przyznawanej przez Fundację Porozumienie Bez Barier oraz Centrum Praw Kobiet. Rafał Skręt w 2018r., natomiast Adam Witkowicz w 2014r.

Jak można przeczytać we wstępie książki ” Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw przeciwko bezbronnym”

… w ciemnej liczbie przestępstw dużo ofiar charakteryzuje się bezradnością. Ciemna liczba przestępstw zawiera te czyny kryminalne, którą są poza oficjalnymi danymi na temat przestępczości. Nie zgłaszają przestępstw ofiary, które boją się zawiadomić Policję, bo czują strach przed reakcją sprawcy. Strach działa na nie paraliżująco. Dzieje się tak w wyniku stosowania przez sprawców różnego rodzaju przemocy, a także gróźb i szantażu. Pokrzywdzeni obawiają się też tego, że organy ścigania nie pomogą rozwiązać problemu, zwłaszcza jeśli już w przeszłości osoby te nie otrzymały pomocy służb mundurowych przy zgłaszaniu naruszeń prawa. Czasami pokrzywdzeni nie zgłaszają z powodu poczucia wstydu, braku wsparcia bliskich i wsparcia społecznego. Nie złożą oficjalnego zawiadomienia, kiedy nie znają przepisów i procedur, a sytuacja ich przerasta

Więcej na temat książki pod linkiem:

wydawnictwo-silvarerum.eu/produ … ezbronnym/

* * * * *

Probacja.Teoria i metodyka.


10 marca 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

Bartłomiej Skowroński_plakatNakładem wydawnictwa Difin ukazała się książka pt. Probacja. Teoria i metodyka. Autorem pozycji jest Bartłomiej Skowroński.

Niewątpliwie resocjalizacja jest wyzwaniem dzisiejszych czasów i należy powiedzieć, że od lat ludzkość poszukuje skutecznych sposobów zmiany zachowania przestępców. Z tego wynika zasadniczy wniosek: minęły czasy tanich rozwiązań metodycznych, gdyż ich efektywność okazała się wątpliwa. Oczekiwania odnośnie warsztatu kuratora rosną, przede wszystkim z uwagi na niezwykle trudny cel. Trzeba mieć świadomość, że wiedza na temat określonych metod jest tylko i wyłącznie wiedzą. Tymczasem w metodyce chodzi o kompetencje, które są wynikiem wielu godzin pracy warsztatowej pod okiem specjalistów. Prezentowana publikacja w zamierzeniu ma stanowić kompendium wiedzy w tym zakresie.

Po więcej informacji na temat tej pozycji odsyłamy na stronę wydawnictwa: tutaj.

* * * * *

Nowa pozycja Wydawnictwa Impuls.


15 maja 2018 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

Zasoby-osobiste

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls” z Krakowa ukazała się książka dr. Karola Konaszewskiego i dr. Łukasza Kwadransa, pt.

Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie.

Z recenzji dr hab. Ewy Jarosz:

Książkę należy postrzegać jako wartościowe opracowanie, które w oryginalny sposób ujmuje problematykę resocjalizacji w kontekście otwartym przez akcentowanie działań prorozwojowych wobec zasobów osobistych wychowanków. Ponadto dokonuje jej rzetelnej i przydatnej systematyzacji na tle klasycznych i aktualnych dyskursów tematycznych, przedstawia wartościowe badania empiryczne, skupia się na ich znaczeniu dla myślenia i działania resocjalizującego, a także będąc publikacją o istotnych walorach metodycznych, prezentuje pomysł dedykowany dla praktyki pedagogicznej. Wszystkie przywołane argumenty skłaniają mnie do rekomendowania publikacji Karola Konaszewskiego i Łukasza Kwadransa pt. Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie jako pozycji uzasadnionej na polskim rynku wydawniczym. Przemawia za tym zarówno jej wartość naukowo-badawcza, jak i przydatność do celów akademickich.

Po więcej informacji o książce odsyłamy na stronę wydawnictwa: tutaj.

* * * * *

Przemoc w rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym. Nowa pozycja na rynku wydawniczym.


30 maja 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

przemoc_wirkus_kozlowskiNakładem wydawnictwa Oficyna Wydawnicza Impuls ukazała się książka pt. Przemoc w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne, pod redakcją naukową dwóch kuratorów rodzinnych ze Słupska – dr. Pawła Kozłowskiego (IV ZKSS w Słupsku) i dr. Łukasza Wirkusa (III ZKSS w Słupsku).

Prezentowana przez nas monografia traktuje o cały czas aktualnym problemie przemocy w rodzinie m.i.n z perspektyw prawnych, penalnych, psychologicznych, socjologicznych zahaczając także o wątki kryminologiczne i resocjalizacyjne. Dlatego też jest ona kierowana i adresowana do stosunkowo szerokiego grona, czyli osób zajmujących się zjawiskiem przemocy zarówno teoretycznie, empirycznie, jak i praktycznie.

Po więcej informacji na temat tej publikacji odsyłamy na stronę wydawnictwa (tutaj), gdzie można zakupić tę pozycję zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej w formie e-booka. Na stronie wydawcy dostępny jest również szerszy opis książki, spis streści, jak i wybrany jej fragment.

>> Informacje o książce  na stronie wydawnictwa <<

* * * * *

Następna strona »