Trzecie wydanie „Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego”.


21 marca 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Literatura,Metodyka pracy |

metodyka-zarys

Pragniemy poinformować, iż nakładem Wydawnictwa Lexis-Nexis ukazało się III wydanie Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego - pracy zbiorowej, pod redakcją Tadeusza Jedynaka i Krzysztofa Stasiaka.

O książce tej pisaliśmy już podczas jej premiery (w grudniu 2007 roku), a od tamtej pory cieszy się ona niesłabnącym zainteresowaniem. W roku 2010 ukazało się II wydanie książki. Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów sądowych, a wśród autorów znajdują się wybitni znawcy prawa karnego i rodzinnego oraz metodyki wychowania resocjalizacyjnego, a także kuratorzy specjaliści w zakresie obu specjalności kuratorskich.

Trzecie wydanie publikacji, wskutek licznych zmian prawa karnego wykonawczego, a także ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zostało zaktualizowane i uzupełnione. Największe zmiany dotyczą problematyki zasad i procedury prowadzenia dozoru nad skazanymi w okresie próby oraz obowiązków i uprawnień kuratora sprawującego nadzór nad nieletnim. Jeśli ktoś chciałby uzupełnić swój księgozbiór o tę ważną i cenną merytorycznie pozycję, właśnie nadarza się ku temu okazja, albowiem książkę można zakupić za pośrednictwem strony Wydawnictwa LexisNexis.

Spis treści

Wstęp

* * * * *

Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD.


26 lutego 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

okładkaNakładem Wydawnictwa C.H. Beck pojawiła się w 2014 roku na rynku wydawniczym książka autorstwa Henryka Haak i Anny Haak-Trzuskawskiej, pt. Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD.  Jak można wyczytać na stronie wydawnictwa, pozycja ta obejmuje 140 wzorów pism, w tym zwłaszcza pozwów i wniosków inicjujących postępowanie nieprocesowe, występujących w sprawach rodzinnych. Każdy z wzorów zawartych w opracowaniu uzupełniają objaśnienia, w tym także objaśnienia przygotowane na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego, połączone z treścią wzoru poprzez odpowiedni system odesłań. Każde objaśnienie jest opatrzone hasłem ułatwiającym orientację w jego treści. W Pismach procesowych w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD został uwzględniony stan prawny na dzień 31 października 2013 r. oraz m.in. opublikowane do tego dnia orzecznictwo, w tym zwłaszcza orzecznictwo Sądu Najwyższego. Uwzględniono również wchodzącą po tej dacie nowelizację ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, dokonaną ustawą z 30 sierpnia 203 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz.1165).

* * * * *

Marek Konopczyński o kryzysie resocjalizacji.


29 września 2013 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

Nakładem Wydawnictwa PEDAGOGIUM- Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie ukazała się w bieżącym roku książka, pt. Kryzys resocjalizacji – czy(li) sukces działań pozornych. Zapraszamy do zapoznania się z tą pozycją, której autorem jest dr hab. Marek Konopczyński, prof. Pedagogium.

Książka w jasny, przejrzysty i obiektywny sposób opisuje obecną kondycję polskiej resocjalizacji. Proponuje też interesujące i trafne sposoby doskonalenia systemu profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

Wydaną nakładem wspomnianego Wydawnictwa Pedagogium pozycję, zakupić można za pośrednictwem -> strony wydawnictwa. Zapraszamy również do zapoznania się z załączonym poniżej fragmentem książki.

* * * * *

O pracy z nieletnim w nadzorze kuratora sądowego.


23 stycznia 2013 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Literatura |

Nakładem Wydawnictwa NORBERTINUM ukazały się dwa tytuły godne uwagi, które dotyczą pracy wychowawczej z osobami nieletnimi. Pierwsza publikacja jest autorstwa Zofii Ostrihanskiej oraz Anety Paszkiewicz, pt. Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego. Jest to IV wydanie tej znanej pozycji. Druga pozycja, to publikacja autorstwa Anety Paszkiewicz,  pt. Podmiotowe traktowanie wychowanka w pracy rodzinnego kuratora sądowego (ze szczególnym uwzględnieniem metody kontraktu). Autorzy wyżej prezentowanych publikacji, to osoby, które współpracowały ze środowiskiem kuratorskim i które posiadają w tej problematyce unikalną wiedzę, pozwalającą na pisanie o praktycznych aspektach pracy kuratorów sądowych.

 

Z.Ostrihanska i A.Paszkiewicz A.Paszkiewicz

 

Poniżej udostępniamy odniesienia do opisu ww. pozycji na stronie internetowej wydawnictwa i księgarni NORBERTINUM:

* * * * *

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz do art. 145-184.


26 listopada 2012 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Literatura |

 Okładka Komentarza do KRiO.

 

Nakładem Wydawnictwa TNOiK ukazało się nowe wydanie (stan prawny 01.09.2012.) części komentarza Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, poświęcone Opiece i Kurateli, autorstwa sędziego prof. Henryka Haaka oraz Anny Haak-Trzuskawskiej. Wydawnictwo godne polecenia wszystkim kuratorom sądowym. Nie tylko rodzinnym, albowiem jak informują Autorzy książki słowem wprowadzenia: Art. 30 naszej Konstytucji głosi, że źródło wolności i praw człowieka stanowi jego przyrodzona i niezbywalna godność. Godność ta jest nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Temu poszanowaniu i ochronie godności człowieka oraz wynikających z niej praw – w tym w szczególności praw osobistych – służą określone regulacje prawne. Są nimi zwłaszcza regulacje dotyczące osób, które – zważywszy na swój wiek lub stan zdrowia – z reguły nie są w stanie samodzielnie (w ogóle albo dostatecznie) zadbać o swoje potrzeby. Do tych unormowań należą regulacje zawarte w art. 145-184 k.r.o. oraz w stosownych przepisach prawa procesowego.

 

Poniżej, za zgodą Wydawnictwa TNOiK prezentujemy spis treści książki w formacie pliku JPG.

 

#1ikona JPG  #2ikona JPG  #3ikona JPG  #4ikona JPG

* * * * *

Następna strona »