KONFERENCJA „90 lecie kurateli sądowej w Polsce”


17 grudnia 2009 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: |

Kuratela sądowa narodziła się w dniu 07 lutego 1919 roku za sprawą dekretu, wydanego przez Naczelnika Państwa Polskiego- Józefa Piłsudskiego, który powołał urząd stałych opiekunów sądowych przy sądach dla nieletnich. Po upływie dziesięcioleci, w dniu 11 grudnia 2009 roku, w Sali kolumnowej gmachu Sejmu RP odbyła się Konferencja „90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia- Teraźniejszość- Przyszłość”. Organizatorami konferencji były Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RPKomisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP we współpracy z Ministrem SprawiedliwościKrajową Radą Kuratorów. Konferencję tę należy postrzegać jako zwieńczenie jubileuszowych obchodów dziewięćdziesięciolecia kurateli sądowej w Polsce, które stanowiły imperatyw dla zrealizowania I Kongresu Kuratorskiego w Ustce i uroczystych Okręgowych Zgromadzeń Kuratorów w większości okręgów sądowych w Polsce.

Rangi tego wydarzenia nie sposób przecenić, gdyż poza przedstawicielami środowiska kuratorskiego: Prezydium i członkami Krajowej Rady Kuratorów, kuratorami okręgowymi i szczególnie zasłużonymi dla kuratorskiej służby sądowej kuratorami zawodowymi, swym udziałem uświetnili je przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, Minister Sprawiedliwości i przedstawiciele kierowanego przez niego resortu, wybitni przedstawiciele świata nauki, zajmujący się problematyką zagadnień, związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.

Punktualnie, o godzinie 1100, w zapełnionej Sali kolumnowej Pan Senator Zbigniew Romaszewski dokonał uroczystego otwarcia Konferencji „90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia- Teraźniejszość- Przyszłość”, a za stołem prezydialnym zasiedli:

Pan Stanisław Piotrowicz senator RPPan Ryszard Kalisz poseł Sejmu RPPani Beata Kempa posłanka Sejmu RPPan Andrzej Duda Minister w Kancelarii Prezydenta RPPan Krzysztof Kwiatkowski Minister SprawiedliwościPan Stanisław Chmielewski Wiceminister Sprawiedliwości RPPan Andrzej Martuszewicz Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów

Po Panu Senatorze Zbigniewie Romaszewskim, który skoncentrował się na rozważaniach poświęconych polityce karnej państwa i roli odgrywanej w niej przez kuratorską służbę sądową, w pierwszej części konferencji, której charakter można określić jako oficjalny i uroczysty, wystąpili również: Pan Ryszard Kalisz, Pan Krzysztof Kwiatkowski, Pan Andrzej Martuszewicz i Pani Beata Kempa. W przemówieniach tych osób dominowały wątki podkreślające doniosłość jubileuszu kuratorskiej służby sądowej, jej znaczenie dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, konieczność poczynienia wysiłku intelektualnego w kierunku efektywnego wykorzystania wzorców utrwalonych w tradycji polskiej kurateli, a także gratulacje z okazji obchodzonego jubileuszu. W szczególny sposób wyraził je Pan Minister Sprawiedliwości RP, który na ręce Pana Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów złożył podziękowania i list gratulacyjny. List gratulacyjny został przesłany również przez Pana Marka Michalaka- Rzecznika Praw Dziecka i odczytany gremium zgromadzonemu na sali.

Następnie miał miejsce bardzo podniosły i szczególnie uroczysty moment, w którym Pan Andrzej Duda wręczył kuratorom sądowym, odznaczenia państwowe, nadane przez Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w uznaniu zasług za wieloletnią służbę. Odznaczenie zostali medalami złotymi:

Pan Włodzimierz Bronowski
Pan Tadeusz Dinort
Pani Teresa Kalinowska
Pani Anna Kasprzyk
Pani Danuta Lekczyńska
Pani Wiesława Liszke
Pan Lech Sobieszczuk
Pani Irena Szostak,

Natomiast medalem srebrnym uhonorowana została Pani Ewa Wasiak- Łapińska.

W imieniu Pana Prezydenta, Pan Andrzej Duda złożył również gratulacje kuratorskiej służbie sądowej, która jest jedną z najstarszych służb nowoczesnej Polski, wskazał na jej działania, które koncentrują na sobie uwagę Pana Prezydenta i w końcowej części przemówienia podziękował kuratorom sądowym, życząc im kolejnych równie udanych jubileuszy.

Wyjątkową atmosferę towarzyszącą temu wydarzeniu podtrzymał Pan Minister Sprawiedliwości RP Krzysztof Kwiatkowski, który przyznał medale resortowe tym przedstawicielom naszej grupy zawodowej, którzy od wielu już lat tworzą jej profesjonalny i odpowiedzialny wizerunek. Srebrne medale za wybitne osiągnięcia w budowaniu Kuratorskiej Służby Sądowej i działalność samorządową na rzecz wymiaru sprawiedliwości wręczone zostały:

Panu Andrzejowi Martuszewiczowi
Panu Andrzejowi Rzepniewskiemu
Pani Annie Korpanty

a medale brązowe za zasługi w budowaniu Kuratorskiej Służby Sądowej i działalność samorządową na rzecz wymiaru sprawiedliwości

Pani Janinie Arczykowskiej- Gościak
Panu Wojciechowi Kuźmickiemu
Panu Henrykowi Pawlaczykowi
Panu Tadeuszowi Jedynakowi
Panu Krzysztofowi Stasiakowi
Panu Adamowi Gutenbergowi
Panu Antoniemu Szymańskiemu
Pani Marii Dąbskiej
Pani Teresie Boruckiej.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga sesja konferencji, w której dominowały tematy merytoryczne, związane z perspektywami, rozwojem i ostatecznym kształtem kuratorskiej służby sądowej. Sesja ta zdominowana została przez przedstawicieli świata nauki o znaczącym dorobku zakresu nauk prawnych i resocjalizacyjnych. Koncepcje i poglądy w wykładach o tematyce ściśle związane z kuratorską służbą sądową, przedstawili:

Pan prof. Teodor Szymanowski „Miejsce kurateli w realizacji polityki karnej w Polsce”
Pan prof. Stefan Lelental „Kurator sądowy jako organ postępowania wykonawczego”
Pan prof. Marek Konopczyński „Resocjalizacyjna rola kuratora sądowego. Nadzieje a rzeczywistość”
Pan prof. Jarosław Utrat- Milecki „Etos pracy kuratora sądowego”.

Zagadnienia poruszone w wygłoszonych wykładach stały się impulsem do zainicjowania dyskusji, do udziału, w której zaprosił uczestników Konferencji Pan Stanisław Piotrowicz- Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP. W dyskusji, w trakcie której wyartykułowane zostały również kontrowersyjne poglądy i opinie, udział wzięli: Pani Alina Kula, Pani Hanna Bzdak, Pani Ewa Waszkiewicz, Pan Piotr Hejduk, Pan Stanisław Chmielewski, Pan prof. Stefan Lelental, Pan prof. Piotr Stępniak, Pani Wiesława Liszke, oraz Pan Andrzej Martuszewicz. Po zakończeniu dyskusji Pan Stanisław Piotrowicz podsumował dorobek Konferencji i dokonał jej oficjalnego zamknięcia.

Później znalazła się również chwila czasu na to, aby wykonać pamiątkowe zdjęcie pod sejmową choinką i zwiedzić gmach Sejmu w towarzystwie sympatycznej Pani Przewodnik.

List gratulacyjny Pana Ministra Sprawiedliwości

* * * * *