Prezydium, siedziba, kontakt


16 listopada 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: |

 Logo KSS

Krajowa Rada Kuratorów jest centralnym organem samorządu kuratorskiego powołanym ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych. Rada działa od 10 lipca 2002 roku. Kadencja Rady jest czteroletnia i na ten okres Rada wybiera trzyosobowe prezydium. Aktualnie trwa IV kadencja Krajowej Rady Kuratorów, w której prezydium tworzą:

Grzegorz Kozera– Przewodniczący
kesey1@interia.pltelefon kontaktowy: +48 603 294 416

Waldemar Saliński– Zastępca przewodniczącego
w.salinski@braniewo.sr.gov.pl

Renata Cieszko– Sekretarz
kurator@siedlce.so.gov.pl

Zadaniami KRK jest między innymi opiniowanie aktów prawnych dotyczących kurateli, dbałość o kwalifikacje, poziom i warunki wykonywanej pracy oraz inicjowanie badań i współpraca z organizacjami kuratorów innych krajów.

Adres do korespondencji:

Krajowa Rada Kuratorów
Ministerstwo Sprawiedliwości
00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11

Siedziba:

00-950 Warszawa, ul. Chopina 1
pokój nr 217
telefon/fax: (22) 239-07-12

email:
krajowarada.kuratorow@o2.pl
krajowarada.kuratorow@tlen.pl
krajowarada.kuratorow@go2.pl
krajowarada.kuratorow@prokonto.pl

 

Istnieje możliwość pozostawienia wiadomości głosowej lub nawiązania kontaktu z członkami Prezydium KRK za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

* * * * *