Prezydium, siedziba, kontakt


16 listopada 2008 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: |

 Logo KSS

Krajowa Rada Kuratorów jest naczelnym organem samorządu kuratorskiego, powołanym ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych.

Rada działa od 10 lipca 2002 roku. Kadencja Rady jest czteroletnia i na ten okres Rada wybiera trzyosobowe prezydium. Aktualnie trwa VI kadencja Krajowej Rady Kuratorów, w której Prezydium tworzą:

Dariusz Palmirski– Przewodniczący
krajowarada.kuratorow@o2.pl

Jacek Bem– Zastępca Przewodniczącego

Aleksandra Dźwigulska– Sekretarz

Wcześniej funkcję Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów wykonywali:

Andrzej Martuszewicz (I-III kadencja)

Henryk Pawlaczyk (IV kadencja)

Grzegorz Kozera (IV-V kadencja)

Do zadań Krajowej Rady Kuratorów należy między innymi dbałość o standardy etyczne zawodu, opiniowanie aktów prawnych mających znaczenie dla funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej, podejmowanie działań na rzecz umożliwienia kuratorom sądowym podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poprawy warunków pracy, a także inicjowanie badań naukowych i współpraca z organizacjami kuratorów innych krajów.

Krajowa Rada Kuratorów nie rozpatruje indywidualnych skarg na czynności kuratorów sądowych. Działania te ustawowo przypisane są kuratorom okręgowym i pozostają w ich gestii.

Adres do korespondencji:

Krajowa Rada Kuratorów
Ministerstwo Sprawiedliwości
00-950 Warszawa, Al. Ujazdowskie 11

Siedziba:

00-938 Warszawa, ul. Zwycięzców 34

email:
krajowarada.kuratorow@o2.pl
krajowarada.kuratorow@tlen.pl
krajowarada.kuratorow@go2.pl
krajowarada.kuratorow@prokonto.pl

FB: Krajowa Rada Kuratorów | Warsaw | Facebook

* * * * *