Deklaracja


1 kwietnia 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: |

………………………….. dnia …………………..

DEKLARACJA przystąpienia do KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA ZAWODOWYCH KURATORÓW SĄDOWYCH

Deklaruję przystąpienie do Stowarzyszenia oraz przestrzegać zasad zawartych w Statucie

Imię i nazwisko …………………………

Data urodzenie …………………………

Miejsce zamieszkania …………………………

Telefon domowy lub kontaktowy …………………………

Telefon służbowy …………………………

Miejsce zatrudnienia …………………………

Kurator zawodowy (stanowisko) …………………………

Oddział terenowy Stowarzyszenia …………………………

Praktyczna znajomość języków obcych …………………………

Deklaracja wysokości składek …………………………

………………………………………………………….
(podpis przystępującego do Stowarzyszenia)

Uchwała Zarządu
………………………………………………………….

wzór deklaracji do pobrania

Numer konta Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych:

BANK PKO SA XI O. w Łodzi
ul. Sienkiewicza 85/87
90-959 Łódź

75124030731111000034649347

* * * * *