II Kongres Kuratorski (Warszawa 2014)


29 września 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: |

mini_KongresW dniach 25-26 września 2014 roku w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości odbył się II Kongres Kuratorski: Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu- efekty i oczekiwania, zorganizowany przez Krajową Radę Kuratorów we współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych „Pedagogium”, Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” i stowarzyszeniami kuratorskimi. W wydarzeniu tym udział wziął obecny Minister Sprawiedliwości- Pan Cezary Grabarczyk, który otwierając obrady kongresowe, powiedział: Jestem przekonany, że kongres będzie wyjątkową okazją do refleksji nad stanem kurateli sądowej w Polsce oraz kierunkami jej rozwoju.

Wśród przybył gości była również Pani Anna Andrzejewska- Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny i Pani Stanisława Prządka- Przewodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Przybyli również Panowie Krzysztof Kwiatkowski- Prezes Najwyższej Izby Kontroli i były Minister Sprawiedliwości oraz Ryszard Kalisz- Poseł VII kadencji Sejmu RP, jak i wielu innych dostojnych gości. Przede wszystkim jednak przybyło 295 sądowych kuratorów zawodowych z całej Polski.

ms_grabrczyk kongresII iikongress

kongresIIkuratorski IIKK IIKKW-wa

IIkongres_ IIKongres__ IMG_2264

IMG_2189 IMG_2173 IMG_2198

IMG_2216 Kongres_MS teleexpress_zrzut3

teleexpress_zrzut1 teleexpress_zrzut2 teleexpress_zrzut

Program II Kongresu został podzielony na pięć modułów tematycznych: pedagogiczno-resocjalizacyjny, prawny, profilaktyczny, metodyczny oraz praktyka kuratorska, podczas których poruszono szereg zagadnień związanych z kuratelą sądową w Polsce, jak: – rola kuratora sądowego w społeczeństwie obywatelskim,  – współpraca kuratora zawodowego wykonującego orzeczenia w sprawach karnych z sądem, – służba kuratorska w świetle najnowszych badań, – ośrodki kuratorskie jako alternatywa dla izolacyjnych środków wychowawczych, – rozbieżności pomiędzy kreowanym obrazem służby a jego odbiorem społecznym, – indywidualna prognoza kryminologiczna, – szacowanie ryzyka i skuteczności podejmowanych oddziaływań oraz – pozycja kuratorskiej służby sądowej w systemie prawa karnego. Wśród prelegentów nie zabrakło kuratorów sądowych z tytułem naukowym doktora. Powołany został także zespół spośród uczestników Kongresu, zadaniem którego będzie opracowanie wniosków i rekomendacji. Planowane jest także wydanie publikacji poświęconej II Kongresowi.

 

Program Ramowy II Kongresu Kuratorskiego w Warszawie

Organizatorzy II Kongresu Kuratorskiego- prezentacja Power Point

Teleexpress – wydanie z dnia 26.09.2014 r.

* * * * *