Uchwała Senatu- w 100 rocznicę kurateli sądowej


14 lutego 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 14 lutego 2019 r., z okazji setnej rocznicy utworzenia instytucji kurateli sądowej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, podjął Uchwałę, która uświetnia tę ważną rocznicę.

Kuratorzy sądowi są służbą, która od wielu lat w istotny sposób korzystnie wpływa na bezpieczeństwo społeczeństwa, zmniejszenie przestępczości, ograniczanie patologii społecznych i demoralizacji nieletnich. W 100 – lecie istnienia tego zawodu w Polsce Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie kuratorom sądowym z zaangażowaną pracę w służbie państwu i społeczeństwu polskiemu.

Z całą treścią uchwały można zapoznać się TUTAJ

Przypomnijmy, że projekt uchwały został wniesiony przez senacką Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. W dniu 28 grudnia 2018 r. Marszałek Senatu skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej, która na posiedzeniu 23 stycznia 2019 r. wprowadziła poprawki.

Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów – Grzegorz Kozera osobiście odebrał uchwałę na 73 posiedzeniu Senatu RP IX kadencji w dniu 14.02.2019 r.

Poniżej znajduje się zapis video z posiedzenia Senatu.

 

* * * * *

„Kurator Sądowy – Zawód szczególnego ryzyka”


7 lutego 2019 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazała się publikacja autorstwa Anny Janus-Dębskiej i Małgorzaty Gronkiewicz-Ostaszewskiej pt. „Kurator sądowy – zawód szczególnego ryzyka. Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego”.

Zawody niebezpieczne kojarzą się zazwyczaj z pracą żołnierza, zwłaszcza sapera, policjanta, strażaka, górnika czy strażnika więziennego. Mało kto jednak, z wyjątkiem wąskiej grupy specjalistów zajmujących się problematyką probacji oraz, rzecz jasna, samych zainteresowanych byłby skłonny zaliczyć do nich – pozornie spokojny, bezstresowy i nieryzykowny – zawód kuratora sądowego. Tymczasem jest to jedna z mniej bezpiecznych profesji, z czego opinia publiczna nie zdaje sobie sprawy. Brak świadomości społecznej odnośnie do dużego ryzyka związanego z wykonywaniem tego specyficznego zawodu wynika – przynajmniej po części – z bardzo małej liczby opublikowanych opracowań poświęconych tej istotnej kwestii […]. Doskonała znajomość materii omawianej w recenzowanej pracy wynika z faktu, że obie Autorki same wykonują zawód kuratora sądowego […].
Niezmiernie cennym walorem recenzowanej pracy jest jej rozbudowana warstwa empiryczna. Prezentowane są w niej rezultaty szeroko zakrojonego badania przy wykorzystaniu ankiety internetowej, które przygotowały i przeprowadziły Autorki. […] prof. dr hab. Andrzej Siemaszko (instytut wymiaru sprawiedliwości).

Więcej na temat publikacji można dowiedzieć się TUTAJ

* * * * *

Życzenia również od kuratorów z wielkopolski


7 lutego 2019 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

 

Szanowane koleżanki i koledzy

W dniu 7 lutego 1919 roku został wydany dekret o powołaniu Sądów dla Nieletnich i urzędów stałych opiekunów sądowych przy tych sądach, który zostały podpisany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w dniu 8 lutego 1919 roku. Sto lat temu zaczęła tworzyć się historia Polskiej Kurateli Sądowej, która trwa, i której jesteśmy uczestnikami. Historia ta pokazała jak ważną i odpowiedzialną jest funkcja kuratora sądowego w naszym społeczeństwie.

W dniu jubileuszu życzymy wszystkim kuratorom sądowym aby praca jaką wykonujemy przynosiła sukcesy i satysfakcję, niech setna rocznica powstania Polskiej Kurateli Sądowej będzie również okazją do rozmów nie tylko o historii ale również o przyszłości. Chcielibyśmy również wyrazić wdzięczność i podziękować Państwu za trud i zaangażowanie w wykonywaniu codziennych obowiązków kuratora sądowego, za tworzenie jakże pięknej historii, teraźniejszości oraz przyszłości Polskiej Kurateli Sądowej.

Z wyrazami szacunku

Prezes oraz Zarząd

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych.

 

Chcąc podzielić się waszą radością zamieszczamy życzenia, które zostały do nas nadesłane z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej z Obornik.

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Obornikach z okazji 100 – lecia ustanowienia polskiej kurateli sądowej składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim kuratorom.

* * * * *

Życzenia od krk – jubileusz 100 lecia


7 lutego 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

* * * * *

Zmiana kwoty bazowej


5 lutego 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 01.02.2019 r. ustawy budżetowej na 2019 rok, zmianie ulega wysokość kwoty bazowej

Art. 14. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1014)
ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości
1 916,94 zł.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Ustawa budżetowa na rok 2019

* * * * *

Następna strona »