Nowa pozycja Wydawnictwa Impuls.


15 maja 2018 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

Zasoby-osobiste

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls” z Krakowa ukazała się książka dr. Karola Konaszewskiego i dr. Łukasza Kwadransa, pt.

Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie.

Z recenzji dr hab. Ewy Jarosz:

Książkę należy postrzegać jako wartościowe opracowanie, które w oryginalny sposób ujmuje problematykę resocjalizacji w kontekście otwartym przez akcentowanie działań prorozwojowych wobec zasobów osobistych wychowanków. Ponadto dokonuje jej rzetelnej i przydatnej systematyzacji na tle klasycznych i aktualnych dyskursów tematycznych, przedstawia wartościowe badania empiryczne, skupia się na ich znaczeniu dla myślenia i działania resocjalizującego, a także będąc publikacją o istotnych walorach metodycznych, prezentuje pomysł dedykowany dla praktyki pedagogicznej. Wszystkie przywołane argumenty skłaniają mnie do rekomendowania publikacji Karola Konaszewskiego i Łukasza Kwadransa pt. Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie jako pozycji uzasadnionej na polskim rynku wydawniczym. Przemawia za tym zarówno jej wartość naukowo-badawcza, jak i przydatność do celów akademickich.

Po więcej informacji o książce odsyłamy na stronę wydawnictwa: tutaj.

* * * * *

„Mamy TO we krwi”


14 maja 2018 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

logo-mamy-we-krwi-300x177

„Mamy TO we krwi”
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, którego działalność zainicjowali członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, przeprowadził kolejną akcję krwiodawstwa pod nazwą: „Mamy TO we Krwi”. W ramach obchodów stulecia kurateli sądowej w Polsce, sala rozpraw w Sądzie Okręgowym w Poznaniu na kilka godzin zamieniła się w ambulatorium, gdzie oddano ponad 10 litrów krwi ratującej życie ludzkie. Sąd jest miejscem, gdzie nie tylko udziela się pomocy potrzebującym w wymiarze prawnym, osobom pokrzywdzonym czy w rozwiązywaniu sporów. Sądy to również miejsce gdzie pracują ludzie, dla których pomoc innym jest naturalnym odruchem serca i dlatego tak licznie uczestniczyli w akcji krwiodawstwa: „Mamy TO we Krwi”. Jak bardzo potrzebna jest krew doświadczyłem osobiście będąc w szpitalu w Puszczykowie gdzie znalazłem się po wypadku. Na kilka dni przed naszą akcją zostały wstrzymane operacje z powodu braku krwi… Po rozmowie z Ordynatorem Urologii dr Kazimierzem Wysockim wspólnie w szpitalu zawiesiliśmy plakat z apelem o pilną pomoc i udział w akcji Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie  kręgowym w Poznaniu w dniu 30.04.2018r. Kolejna akcja „Mamy TO we Krwi” odbędzie się w Obornikach Wielkopolskich w dniu 11 maja 2018r. w Starostwie Powiatowym – gorąco zapraszamy.
Jeszcze raz dziękujemy za liczny udział pracowników Sądu Okręgowego w Poznaniu, dziękujemy Panu SSA Krzysztofowi Lewandowskiemu Prezesowi Sądu Okręgowemu w Poznaniu, Dyrekcji Sądu, urzędnikom sądu, kuratorom sądowym, sędziom, służbom więziennym.


Ewa i Roman Fons

FOTOGALERIA

więcej

* * * * *

99. What Works? Międzynarodowa konferencja we Wrocławiu.


13 maja 2018 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

99. What Works8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski wydał dekret tworzący sądy dla nieletnich, a przy nich urzędy stałych opiekunów. Fakt ten jest powszechnie uznawany za początek polskiej kurateli sądowej. Oznacza to, że na początku przyszłego roku polscy kuratorzy sądowi świętować będą swój okrągły jubileusz.

Z tego też powodu w tzw. przededniu roku jubileuszowego Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS zaprasza do Wrocławia na międzynarodową konferencję pn. 99. What Works?, która odbędzie się w dniach 11-12 października br.

więcej

* * * * *

Kara ograniczenia wolności- raport IWS


27 kwietnia 2018 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

imagesInstytut Wymiaru Sprawiedliwości opublikował raport dr Michała Jankowskiego     i dr Wojciecha Sycha pt. : ” Wykonywanie kary ograniczenia wolności. Zagadnienia węzłowe w świetle praktyki” . Publikacja ta objęła swą tematyką jedną z wielu sfer działalności zawodowego kuratora sądowego jaką są czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności. Autorzy omawiają między innymi rolę i obowiązki kuratora a także metodykę postępowania. Praca powstała w oparciu o własne spostrzeżenia jednego z autorów, literaturę przedmiotu. Badaniem objęto również akta sądowe i teczki kuratorskie.
Poczynione obserwacje i wynikające z nich wnioski skłoniły autorów do rekomendowania praktykom – sędziom i sądowym kuratorom zawodowym określonego postępowania w sprawach dotyczących wykonywania kary ograniczenia wolności w zakresie, w jakim występują najistotniejsze nieprawidłowości.

 

Z treścią całego raportu można zapoznać się TUTAJ

* * * * *

„Za Kurtyną Resocjalizacji” – zaproszenie na konferencję, debatę oraz spotkanie stowarzyszeń kuratorskich


16 kwietnia 2018 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

Toruń, 13.04.2018 r.

logo Toruńumk-263x192

                                   

                                    Szanowni Państwo

                                  Kuratorzy Sądowi

Uprzejmie przedstawiamy program Debaty Probacyjno  – Penitencjarnej  oraz agendę V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Za Kurtyną Resocjalizacji, które odbędą  na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu  w dniach 19-20 kwietnia 2018 r. Jednocześnie dołączamy zaproszenie na spotkanie stowarzyszeń kuratorskich informując zainteresowanych, że tegoroczne spotkanie integracyjne społeczności konferencyjnej, odbędzie się w pubie Beczka przy Rynku Staromiejskim 23, 87-120 Toruń początek spotkania g. 20.30.

W imieniu organizatorów

Dr. Hab. Małgorzata H.  Kowalczyk prof. UMK

Dr Michał Szykut

 

program_debaty_19.04.2018

program_konferencji_20.04.2018

Zaproszenie na spotkanie Stowarzyszeń Kuratorskich

* * * * *

Następna strona »