Komunikat Organizatorów XIII Biesiady Kuratorskiej w Zamościu.


22 kwietnia 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

biesiada2017

* * * * *

OPIEKA I KURATELA – Komentarz do art. 145–184 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC


20 kwietnia 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

ksiNakładem Wydawnictwa C.H.Beck ukazał się Komentarz „Opieka i Kuratela” autorstwa Henryka Haaka i Anny Haak-Trzuskawskiej omawiający aspekty materialne oraz procesowe dotyczące opieki i kurateli.

Jak czytamy na stronie wydawnictwa:

Do każdego artykułu – obok komentarza– przedstawiono orzecznictwo wraz z tezami mającymi związek z problematyką stosowania poszczególnych przepisów w praktyce. W komentarzu wyróżnione są ponadto istotne informacje z punktu widzenia praktyka, które zostały oznaczone jako „Ważne dla praktyki„.

Publikacja uwzględnia ponadto wszystkie najnowsze zmiany, wprowadzone ustawą z 18.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 406), które dotyczą usystematyzowania zagadnień dotyczących pieczy zastępczej oraz wprowadzenia zakazu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu ubóstwa. Ustawa weszła w życie 30.4.2016 r.

Książka stanowi profesjonalną pomoc zarówno dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, kuratorów, jak i aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów.

* * * * *

Radosnych Świąt Wielkanocnych…


14 kwietnia 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Wielkanoc 2017- życzenia KRK

więcej

* * * * *

Za Kurtyną Resocjalizacji – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa


3 kwietnia 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

za-kurt-reso-2017-300x203umk-300x206

Toruń, 31.03.2017 r.

                                                                     Szanowni Państwo

                                                                     Kuratorzy Sądowi

W imieniu organizatorów IV Międzynarodowej Konferencji z cyklu Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej – oblicza (po) nowoczesności przedstawiamy programy: Debaty Probacyjno – Penitencjarnej, warsztatów oraz konferencji. Jednocześnie informujemy Państwa, że dnia 06.04.17 r. o godz. 15.45 odbędzie się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń kuratorskich z p. Henrykiem Pawlaczykiem Naczelnikiem Wydziału Kurateli oraz p. Susan Hall (honorowy ambasador CEP). Przedsięwzięcie przygotowują kuratorzy sądowi ze Stowarzyszenia Twórczej Resocjalizacji PO – MOST.

Tradycyjnie integracyjne spotkanie konferencyjnej społeczności rozpocznie się o godz. 20.00 w Klubie Szwejk w Toruniu.

Z poważaniem

Dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK

Dr Michał Szykut

 

Program Warsztatów 06.04.2017

Program Konferencji 07.04.2017 

Program Debaty 06.04.2017

* * * * *

„Bez Przemocy” – podsumowanie Konferencji w Czarnkowie


3 kwietnia 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

bez przemocyRealizowana w Gminie Czarnków roczna kampania społeczna pod hasłem „Bez przemocy” dobiegła końca. 13 marca br. podsumowała ją konferencja, pod tym samym nośnym tytułem, która odbyła się w sali Kina Światowid w Czarnkowie.
Inicjatorem podejmowanych w ramach tej kampanii zadań był Zespół Interdyscyplinarny działający w Gminie Czarnków wraz ze wszystkimi współtworzącymi go instytucjami. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Okręgowy w Poznaniu oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych. Medialnie nad konferencją czuwała Telewizja Informacyjna Wielkopolska, Regionalna Telewizja Kablowa Antserwis, Radio Merkury Poznań oraz Echa Nadnoteckie.

Więcej informacji na stronie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych tutaj

* * * * *

Następna strona »