„Wyzwania readaptacji społecznej w praktyce”- relacja ze spotkania w Krynicy


28 września 2022 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Za nami kolejne spotkanie w Krynicy poświęcone readaptacji społecznej. W dniach od 22 do 23 września 2022 r. w Krynicy- Zdroju odbyło się bezpłatne szkolenie  „Wyzwania readaptacji społecznej w praktyce”, w którym udział wzięło 55 specjalistów : kuratorzy sądowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy pomocy społecznej, ośrodków pomocy postpenitencjarnej, urzędów pracy, wychowawcy więzienni oraz wykładowcy uczelni. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu.  

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej – punt udzielania świadczeń w Nowym Sączu”, finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Wykłady dla uczestników szkolenia poprowadzili: Bogusława i Janusz Górniccy ze Stowarzyszenia Teen Chellenge Chrześcijańska Misja Społeczna, Oddział w Winiarczykówce,  Weronika Waloszek i Kamil Wójcik z Fundacji Pomost w Zabrzu oraz dr Kamil Miszewski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak zwykle w Krynicy uczestnicy mogli poznać dobre praktyki, wymienić się swoimi doświadczeniami w zakresie pracy z osobami opuszczającymi zakłady karne.

 Poniżej galeria zdjęć udostępniona przez organizatora

* * * * *

Ostatnie pożegnanie śp. Barbary Kuklińskiej


19 sierpnia 2022 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

*  * * * *

* * * * *

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich


13 sierpnia 2022 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |


  Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, obejmująca swoim zakresem kompleksowe uregulowania prawne dotyczące działań podejmowanych wobec osób nieletnich w ramach:

  • —>postępowań w sprawach o demoralizację;
  • —>postępowań w sprawach o czyny karalne;
  • —>wykonywania środków wychowawczych, środka leczniczego, lub środka poprawczego

  w dniu 20 lipca 2022 r. została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, następnie, w dniu 12 sierpnia 2022 r. opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 12.08.2022 r. poz. 1700).

  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r., z wyjątkiem przepisów określonych w art. 417, które weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Traci zatem moc ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich dotychczas regulująca przedmiotową materię.

  Przepisy ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich zawierają uregulowania odnoszące się bezpośrednio do podstawowych zadań, jakie wykonują kuratorzy zawodowi rodzinni w ramach działalności służbowej, w tym wykonywania środków wychowawczych:

  • —>nadzoru kuratora sądowego (art. 7 pkt 5);
  • —>zobowiązania do określonego postepowania (art. 7 pkt 2);
  • —>skierowania do ośrodka kuratorskiego (art. 7 pkt 6);

  Dokument zawiera również fundamentalne uregulowania przeprowadzanych przez kuratorów rodzinnych wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich:

  • —> w celu ustalenia danych dotyczących nieletniego i jego środowiska (art. 62.1);
  • —> w celu ustalenia danych dotyczących środowiska rodzinnego nieletniego oraz jego możliwości zatrudnienia lub nauki w przypadku opuszczenia zakładu poprawczego (art. 238.3 pkt.2 a także art. 239.4 pkt 2);
  • —>przed umieszczeniem nieletniego poza zakładem poprawczym (art. 274.3)
  • —> w ramach nadzoru nad nieletnim umieszczonym poza zakładem poprawczym (art. 275.2 pkt 6);

   Poniżej zamieszczamy odnośniki do treści ogłoszonej ustawy:

   —>Link do ustawy opublikowanej w Dzienniku Ustaw RP

   —>Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

   * * * * *

   Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia w Krynicy- Zdroju „Wyzwania readaptacji społecznej w praktyce”


   12 sierpnia 2022 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

   W diach 22-23 września br. odbędzie się kolejne szkolenie dla specjalistów w dziedzinie readaptacji i resocjalizacji organizowane przez Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu .

   Na stronie organizatora czytamy:

   19 sierpnia o godzinie 8.00 rozpoczynamy zapisy do udziału w bezpłatnym, branżowym szkoleniu pn. „Wyzwania readaptacji społecznej w praktyce”. Dwudniowe spotkanie odbędzie się w dniach 22-23 września w Hotelu PEGAZ w Krynicy-Zdroju, a jego organizatorem jest Stowarzyszenie Sursum Corda. 

   Tegoroczne szkolenie poprowadzą dr Kamil Miszewski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwo Bogusława i Janusz Górniccy ze Stowarzyszenia Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna. Głównym tematem spotkania w Krynicy-Zdroju będą praktyczne wyzwania, jakie stają przed instytucjami i pracownikami zajmującymi się readaptacją społeczną.

   Odbywające się w dniach 22-23 września szkolenie jest bezpłatne, a organizator zapewnia dojeżdżającym nocleg i wyżywienie. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem wydarzenia z ramienia Stowarzyszenia Sursum Corda:

   Krzysztof Jasiński kjasinski@sc.org.pl tel. 18 44 11 994

   Zgłoszenie do udziału w konferencji znajduje się pod linkiem

   SZKOLENIE: Wyzwania readaptacji społecznej w praktyce – Szkolenia w krynica zdrój, 22.09.2022 – Evenea.pl

   * * * * *

   20 lat obowiązywania ustawy o kuratorach sądowych – 20 lat samorządu kuratorów


   27 lipca 2022 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

   Źródło grafiki: Krajowa Rada Kuratorów, Autor Pan Tadeusz Matwijewicz;

   27 lipca 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, po przyjęciu części poprawek zgłoszonych przez Senat, uchwalił ustawę o kuratorach sądowych. Dokument został podpisany w dniu 22 sierpnia 2001 roku przez Prezydenta RP. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2002 r., natomiast część skutków finansowych wynikających z przyjętych rozwiązań, zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2003 r.

   Wprowadzenie ustawy poprzedzone było wieloletnią pracą osób związanych z kuratelą sądową i zaangażowanych w stworzenie projektu ustawy oraz jego legislację, w tym Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych Pana Andrzeja Martuszewicza.

   Źródło grafiki: Krajowa Rada Kuratorów, Autor: Pan Grzegorz Miśta;

   Więcej na profilu Krajowej Rady Kuratorów: www.facebook.com/KRK.kuratorzy.sadowi

   Poniżej link do archiwalnego wpisu z naszej witryny, ukazującego kalendarium powstawania ustawy a także wymieniającego osoby zaangażowane w jej powstanie.

   Ważniejsze wydarzenia poprzedzające uchwalenie ustawy – wpis z 01.04.2005 r.

   * * * * *

   Następna strona »