Seminarium w Biurze RPO dot. sytuacji kuratorów sądowych pt.: „Zaufanie do kuratora sądowego”


18 września 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 10 września 2020r., w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, odbyło się seminarium poświęcone sytuacji kuratorów sądowych pt. „ Zaufanie do kuratora sądowego”. Organizatorem było BRPO oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych.

 W seminarium uczestniczyli kuratorzy – przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, Przewodniczący i delegaci Krajowej Rady Kuratorów, a także  sędziowie, przedstawiciele  Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Okręgowej Rady Radców Prawnych oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Spotkanie podzielone zostało na dwa panele:

1.Kurator sądowy- zawód zaufania publicznego

2.Kontakty osoby uprawnionej z małoletnim w obecności kuratora

Seminarium było pretekstem do interesujących dyskusji i przedstawienia różnych perspektyw.

Organizatorzy dziękując wszystkim uczestnikom i prelegentom  żywili przekonanie, że seminarium to było początkiem dalszej współpracy, a także kolejnych równie ciekawych spotkań.

Relacja ze spotkania znajduje się na stronach

ozzks.pl

rpo.gov.pl

* * * * *

Opracowania OZZKS dotyczące wyposażenia kuratorów w sprzęt teleinformatyczny oraz dostępu do systemów innych instytucji.


9 września 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych 8 września br. przesłał do Ministerstwa Sprawiedliwości dwa opracowania. Pierwsze opracowanie dot. wyposażenia kuratorów zawodowych i okręgowych w sprzęt teleinformatyczny tj. telefony służbowe, laptopy z możliwością pracy zdalnej w systemach sądowych, pojemności skrzynek mailowych.
Drugie opracowanie dot. dostępu kuratorów do systemów sądowych oraz systemów innych instytucji.
OZZKS postuluje aby doposażyć kuratorów w sprzęt teleinformatyczny a także aby umożliwić kuratorom zawodowym dostęp do systemów sądowych z innych wydziałów ( co powinno być normą) oraz do systemów niektórych instytucji.

Poniżej treść raportów, udostępnionych przez OZZKS :

Pismo przewodnie do dr Anna Dalkowskiej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Opracowanie dot. wyposażenia kuratorów zawodowych i okręgowych w sprzęt teleinformatyczny.

Opracowanie dot. ankiety w sprawie dostępu do systemów innych instytucji

* * * * *

Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy)


9 września 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Światowy Dzień FAS obchodzony jest 9 września – dla przypomnienia o skutkach jakie niesie picie alkoholu w ciąży. 

Jesteś w ciąży – nie pij! 

* * * * *

„Zaufanie do kuratora sądowego ” – Seminarium poświęcone sytuacji kuratorów sądowych


7 września 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

10 września 2020r. o godz. 13.00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbędzie się seminarium poświęcone sytuacji kuratorów sądowych pt. ” Zaufanie do kuratora sądowego” .

Organizatorem powyższego spotkania jest Rzecznik Praw Obywatelskich oraz ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych.

* * * * *

Komunikat ze spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości


16 sierpnia 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

* * * * *

Następna strona »