17.10.2019 r. Międzynarodowy Dzień Mediacji


17 października 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Dzisiaj tj. 17 października 2019 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji . Jest to bardzo ważne wydarzenie, które uświadamia ludziom to, że istnieje metoda pokojowego rozwiązywania konfliktów bez konieczności kierowania sprawy do sądu.
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji prowadzone są różne działania mające na celu rozpropagowanie wiedzy na temat korzyści jakie może przynieść mediacja.

Kuratorzy sądowi często są inicjatorami mediacji. Poza tym bardzo ważnym elementem w pracy kuratora sądowego są umiejętności mediowania.
Joanna Matlak i Marek Świerszcz z Radia Opole w audycji Loża Radiowa przeprowadzili wywiad z dr Ewę Kosowską-Korniak z Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu na temat mediacyjnych kompetencji kuratorów.

* * * * *

Po raz piąty zapraszamy do Krynicy- Zdroju


13 października 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

 

Miło nam poinformować, że ruszyły już zapisy na konferencję „Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych i środowiskowych”, która odbędzie się w Krynicy- Zdroju w dniach od 11-13 grudnia 2019 roku. Poniżej zamieszczamy informacje organizatorów w/w konferencji .

 

Szanowni Państwo
Czas biegnie nieubłaganie, wiele wokół nas się zmienia, są jednak rzeczy, które pozostają niezmienne.

Z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do Krynicy – Zdroju na kolejną, piątą już konferencję poświęconą readaptacji społecznej, pomocy postpenitencjarnej i resocjalizacji pt. „Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych i środowiskowych” .

W dniach 11 – 13 grudnia 2019 r., ponownie w Hotelu Pegaz**** spotkamy się, aby przez 3 dni dyskutować o problemach osób znajdujących się na „życiowym zakręcie”. Wzorem lat ubiegłych, nasze spotkanie podzielone będzie na panele: naukowo – prawny, panel poświęcony praktykom i panele sprofilowane specjalistycznie. Jeden z paneli poświęcimy zagadnieniom dot. reintegracji osób uzależnionych. Nie zabraknie również zagadnień z kręgu pracy socjalnej, jak i gości z zagranicy, którzy podzielą się z nami swymi doświadczeniami na ten temat.

Organizatorzy zadbają również, aby czas wolny upłynął Państwu w miłej atmosferze, sprzyjającej refleksji i nabraniu sił, w zbliżającym się nowym roku.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową konferencji, która będzie sukcesywnie aktualizowana
Zapisy za pośrednictwem strony konferencjakrynica.pl/, ilość miejsc ograniczona.

* * * * *

uroczyste Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie


12 października 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 9 października 2019 roku w sali im. St. Dąbrowskiego w gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie odbyło się uroczyste Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w związku z obchodami 100-lecia powstania Kurateli Sądowej w Polsce.

W uroczystościach oprócz kuratorów zawodowych okręgu warszawsko-praskiego, uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Dariusz Cieślik Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pani Beata Waś Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Pan Paweł Iwaniuk Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie i Wiceprezes Pan Jacek Łabuda, Prezesi Sadów Rejonowych, dr hab. J. Utrat-Milecki, Dyrektorzy sądów, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej oraz kuratorzy zasłużeni dla polskiej kurateli: Pan Andrzej Martuszewicz, Ekspert Krajowej Rady Kuratorów, Pani Anna Korpanty i Pan Adam Gutenberg.

Z dużym zainteresowaniem spotkał się referat dr hab. J. Utrata-Mileckiego, profesora UW „Etos pracy kuratora sądowego”. Podczas Zgromadzenia zaprezentowana została historia kurateli polskiej, wzbogacona wypowiedziami kuratorów, którzy tę historię tworzyli. Został również odczytany List gratulacyjny otrzymany od Pana Grzegorza Kozery Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów. Pan

Paweł Iwaniuk Prezes Sądu Okręgowego, uhonorował zasłużonych kuratorów medalami pamiątkowymi Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Pani Anna Janus-Dębska Kurator Okręgowy wraz z Zastępcami Panią Katarzyną Bernacik i Panią Violettą Duda, wręczyła Kuratorom zawodowym podziękowania za pełną poświęcenia pracę na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy oraz za trud wkładany w pełnienie codziennych obowiązków.

W części artystycznej wystąpił Zespół wokalny środowiskowego ogniska wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Pl. Hallera w Warszawie.

Niespodziankę stanowiła prezentacja filmu przygotowana przez Kuratorów Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie, przedstawiającego wypowiedzi dzieci kuratorów na temat pracy rodziców.

* * * * *

Komunikat Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych


3 października 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Na prośbę Komitetu Założycielskiego OZZKS zamieszczamy poniższy komunikat :

 

* * * * *

100 lat polskiej kurateli sądowej- Konferencja w Katowicach


29 września 2019 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

100 lat polskiej kurateli sądowej. Uroczysta konferencja w Gmachu Sejmu Śląskiego.

W tym roku minęła 100. rocznica powołania w Polsce instytucji kuratora sądowego.
Z tej okazji w dniu 14 września w przepięknej sali sejmowej, mieszącej się w Gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja pt. „100-lecie polskiej kurateli sądowej – potencjał kuratorskiej służby w ochronie społeczeństwa i rodziny we współpracy ze środowiskiem instytucjonalnym”, której organizatorem był Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach, a honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Sejmu Śląskiego.

Specjalne podziękowania dla wszystkich kuratorów sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach za trud w wypełnianiu codziennych obowiązków, skierował Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski i Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach SSO Katarzyna Frydrych, a członek zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs odczytała list intencyjny sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika. Z kolei Kurator Okręgowa Ewa Wasiak-Łapińska w swoim wystąpieniu pt. „100 lat kurateli – akty prawne, ludzie, historia”, przybliżyła wszystkim obecnym na sali historię kurateli sądowej w Polsce i na Śląsku.

Jednym z bardziej doniosłych momentów konferencji było wręczenie przez Marszałka Województwa Śląskiego i Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach listów gratulacyjnych dla osób szczególnie zasłużonych we współpracy ze służbą kuratorską oraz dla wyróżniających się kuratorów zawodowych okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, nadinspektor Krzysztof Justyński, Dyrektor Okręgowy Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach, płk Andrzej Baliński, Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica oraz Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera.

Sama konferencja składała się z dwóch części poświęconej kurateli dla dorosłych i kurateli rodzinnej. W wystąpieniach prelegentów przedstawiono historię kurateli sądowej, jej aktualny stan oraz perspektywy. Omówiono także readaptację skazanych w świetle współpracy Służby Więziennej, fundacji, stowarzyszeń z kuratorami sądowymi. Akcentowano interdyscyplinarność tego rodzaju działań. Na końcu poruszono kwestię instytucjonalnego wsparcie dziecka i rodziny.

W podsumowaniu Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach Katarzyna Frydrych, wyrażając swoje uznanie dla pracy wykonywanej przez kuratorów sądowych, złożyła życzenia zdrowia i sił w wypełnianiu codziennych obowiązków.

Konferencja zgromadziła prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach oraz sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach. Przedstawicieli Służby Więziennej, Policji, organizacji i instytucji pomocowych z terenu województwa śląskiego, jak i samorządowców. Obecni byli wszyscy kuratorzy okręgowi apelacji katowickiej z sądów okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach. Przede wszystkim zgromadziła jednak uczestników szczególnych i wyjątkowych w tym dniu – kuratorów sądowych. Zarówno zawodowych i społecznych.

–> PROGRAM KONFERENCJI

–> Informacja o konferencji na stronie UMWS

–> Informacja o konferencji na stronie OISW w Katowicach.

–> Informacja o konferencji na stronie SO w Katowicach.

 

 

* * * * *

Następna strona »