Sprawozdanie z konferencji naukowej w Lęborku


17 lipca 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

umk-263x192indekslebork-156x192

Lębork, dnia 14 lipca 2017 r.

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Poszukiwanie nowych koncepcji pracy z osobami popełniającymi przestępstwa 30.06.2017 r. Sala Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku

Tegoroczna  konferencja to początek nowej dekady dla kreatorów i uczestników Lęborskich Wydarzeń. Po zeszłorocznym jubileuszowym rozpasaniu (debata, wystawy, konferencja i turniej) nadszedł czas na  nowe otwarcie.

więcej

* * * * *

Surowsze kary dla sprawców przemocy wobec dzieci. Obligatoryjna denuncjacja.


13 lipca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

OLYMPUS DIGITAL CAMERADzisiaj, 13 lipca weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu karnego, zaostrzające system kar przewidzianych dla sprawców popełnionych na szkodę małoletnich oraz osób nieporadnych, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności oraz opiece i rodzinie. Nowelizacja poszerza również enumeratywny katalog przestępstw, co do których istnieje tzw. obowiązek denuncjacji, którego niedopełnienie, skutkować może odpowiedzialnością karną. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy- Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy- Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2017 roku, poz. 773) i mają na celu podwyższenie poziomu ochrony małoletnich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej 15 lat, a także osób nieporadnych ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny.

więcej

* * * * *

„Partner Plus” – doskonalenie umiejętności pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.


11 lipca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie |

znak_crop NLNa prośbę Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie prezentujemy ofertę, która dotyczy szkolenia z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ zaprasza do wzięcia udziału w I edycji 50-godzinnego szkolenia Partner PLUS, poświęconego doskonaleniu umiejętności pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Szkolenie ma charakter warsztatowy z elementami mikro edukacji. Opracowane zostało w oparciu o Program Edukacyjno-Korekcyjny „Partner” oraz wzbogacone o elementy metod zaczerpnięte z terapii systemowej, focusingu relacji wewnętrznych oraz arteterapii. Skierowane jest do osób, które zawodowo zajmują się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz do tych spośród Państwa, którzy zamierzają w przyszłości prowadzić programy korekcyjno-edukacyjne.

Zajęcia prowadzi Agnieszka Rusińska, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 15).

więcej

* * * * *

Termin rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny wniosku w sprawie Kp 4/15 ponownie odwołany


10 lipca 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

indeksW związku z niedyspozycją zdrowotną sędziego TK oraz urlopami sędziów TK zaplanowany na dzień 11.07.2017 r. termin rozprawy został odwołany.

Komunikat ze strony TK tutaj

* * * * *

PaT – PROFILAKTYKA a TY.


5 lipca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

kwilcz_konfMam odwagę iść przez życie moją własną drogą- jedno jest życie a dwie strony sieci. Takie hasło przyświecało uczestnikom konferencji w ramach programu PaT KGP z Warszawy. Odbyła się ona 14 czerwca 2017 roku w Kwilczu, jako trzecia edycja po wcześniejszych w Dusznikach (2015 rok) i w Pniewach (2016 rok). Celem konferencji jest promowanie życia bez uzależnień, uświadamianie oraz aktywizacja młodzieży szkolnej w tym temacie. Tegoroczną edycję zdominowały zagadnienia dotyczące zagrożeń jakie mogą spotkać użytkowników internetu.

kwilcz3Wydarzenie rozpoczął przemarsz ulicami Kwilcza, w którym uczestniczyli uczniowie gimnazjów z terenu powiatów szamotulskiego (Duszniki, Kaźmierz, Pniewy, Ostroróg, Szamotuły) i międzychodzkiego (Kwilcz, Międzychód, Sieraków). Podczas marszu młodzież niosła ze sobą transparenty i skandowała hasła profilaktyczne. Inaugurację konferencji stanowiło przemówienie Wójta Gminy Kwilcz pana Stanisława Mannek.

więcej

* * * * *

Następna strona »