Zaproszenie na VX ogólnopolski turniej piłki nożnej ośrodków kuratorskich


13 października 2023 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

* * * * *

Relacja ze szkolenia w Krynicy- Zdroju


3 października 2023 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Już po raz dziesiąty Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza zorganizowało spotkanie dla specjalistów z obszaru pomocy postpenitencjarnej i readaptacji społecznej w Krynicy- Zdroju.

 W  dniach 27-29 września br. kuratorzy sądowi, specjaliści, wychowawcy z zakładów karnych i przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli możliwość wysłuchać znakomitych prelegentów, zarówno naukowców jak i  praktyków. W 2023 roku krynickie wydarzenie odbyło się pt. „Postpenalne modele inkluzji społecznej w ujęciu teoretycznym i aplikacyjnym”.

Organizatorzy jak zwykle zadbali nie tylko o bardzo wysoki poziom merytoryczny, ale również zapewnili przestrzeń do integracji środowiska osób zajmujących się readaptacją i resocjalizacją skazanych.

Z obszerną relacją z tego wydarzenia można zapoznać się na stronie Stowarzyszenia Sursum Corda

Za nami 3-dniowe szkolenie branżowe z zakresu readaptacji społecznej – SURSUM CORDA (sc.org.pl)

Poniżej przedstawiamy fotorelację ze spotkania:

* * * * *

Pożegnanie profesora AHNS dra Andrzeja Gołębiowskiego


25 września 2023 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy nagle zmarłego profesora AHNS dra Andrzeja Gołębiowskiego.

Był on niezwykle ważną postacią w środowisku radomskich kuratorów. Jak sam podkreślał, był pedagogiem szczęścia i tym szczęściem i dobrem dzielił się z innymi. Zawsze uśmiechnięty, pogodny, chętny do współpracy.

To dzięki jego zaangażowaniu i pomocy mogliśmy zorganizować w Radomiu pierwszą kuratorską konferencję. W planach były kolejne działania, jak włączenie nas do pomysłu zorganizowania dla studentów pokazowej sprawy sądowej, czy też zalążek następnej konferencji tym razem dotyczącej problemów dzieci.

Pan Profesor pozostanie na zawsze w pamięci kuratorów, albowiem

„Człowiek żyje dopóty, dopóki trwa o nim pamięć”

kuratorzy okręgu radomskiego

* * * * *

Ostatnie pożegnanie


25 września 2023 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

* * * * *

Zaproszenie na konferencję


13 września 2023 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Polskie Stowarzyszenie Dialogu Motywującego zaprasza na Międzynarodową Konferencję

nt. „Klient i specjalista w sytuacjach problemowych”

w dniach 14-15.10.2023r.

To znakomita okazja do: – rozwijania umiejętności pracy z osobami z różnymi problemami, m.in. zaburzeniami nawyków, używającymi substancji psychoaktywnych czy osób z zaburzeniami behawioralnymi; – uczenia się od specjalistów z USA i Kanady: dr David Rosengren (autora bestsellerów nt DM), dr Katie Hartlieb, Mallori DeSalle, Stephen Andrew, dr Rachel Green; – nabywania nowych kompetencji umożliwiających chronienie się przed wypaleniem zawodowym.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia psdm.org.pl i na profilu stowarzyszenia (Facebook).

* * * * *

Następna strona »