Opinia do projektu ustawy


19 lipca 2018 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

*  * * * *

Krajowa Rada Kuratorów działając na podstawie art. 46 ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sadowych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1014) przedstawiła opinię na temat projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
Przedstawiona opinia uwzględnia odniesienie się do przedstawionych propozycji rozwiązań, a także uwagi i postulaty środowiska kuratorów sądowych.

Opinia do projektu

* * * * *

W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim nagrodzono kuratorów społecznych


19 lipca 2018 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 18 czerwca 2018 roku na zaproszenie Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego  kuratorzy  Sądu Rejonowego w Trzciance uczestniczyli w konwencie wójtów i burmistrzów gdzie inaugurowano obchody 100- lecia kurateli sądowej na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Konwent jest ciałem powołanym przez starostę powiatu- gromadzi wszystkich burmistrzów i wójtów powiatu .

Inaugurowanie obchodów 100- lecia kurateli sądowej na terenie powiatu  to impuls do sygnalizowania  tej ważnej dla Naszej grupy zawodowej okoliczności – aż do lutego 2019 roku we wszystkich lokalnych wydarzeniach z obszaru działań resocjalizacyjnych, readaptacyjnych . więcej

* * * * *

„mam odwagę iść przez życie swoją własną drogą” Ostroróg 2018


19 lipca 2018 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

„Mam odwagę iść przez życie moją własną drogą – #NIE BIJĘ- WOLĘ PRZYTULIĆ # NIE BIJĘ – BO KOCHAM” – takie hasło przyświecało uczestnikom konferencji w ramach programu PaT KGP z Warszawy. Tegoroczny marsz i konferencja odbyły się 12 czerwca w Ostrorogu w ramach obchodów 100-lecia Kurateli Sądowej w Polsce. To już czwarte spotkanie, podczas którego młodzi ludzie promują modę na życie bez uzależnień i bez przemocy. Tegoroczną edycję zdominowały zagadnienia dotyczące przeciwdziałania przemocy.

Honorowym patronatem przedsięwzięcie objęli: Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Ostroróg oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych. więcej

* * * * *

Seminarium „Standardy pracy ośrodków kuratorskich”


17 lipca 2018 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 11. lipca 2018 r. odbyło się Seminarium „Standardy Pracy Ośrodków Kuratorskich”. Co warto podkreślić było to pierwsze spotkanie o charakterze szkoleniowych dla kierowników ośrodków kuratorskich. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Seminarium było kontynuacją działań związanych z opracowaniem propozycji zmian prawnych dotyczących nieletnich opracowanych w wyniku cyklu debat na temat kierunków zmian w prawie nieletnich oraz wypracowania standardów funkcjonowania ośrodków kuratorskich przez Zespół ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich (inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka).

Przedsięwzięcie dedykowane było dla wszystkich Kierowników ośrodków kuratorskich, a także kuratorów sądowych zainteresowanych problematyką działalności ośrodków kuratorskich, w szczególności  rozważających powołanie takiej placówki. W seminarium uczestniczyło około 90 osób, co przy liczbie 96 ośrodków w Polsce wskazuje na żywe zainteresowanie takimi inicjatywami kuratorów wykonujących służbę poprzez pracę w ośrodkach kuratorskich. W seminarium uczestniczył także Grzegorz Kozera – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, przedstawiciele Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”, Wydziału Kurateli w Ministerstwie Sprawiedliwości i stowarzyszeń kuratorskich. więcej

* * * * *

Podsumowanie Wydarzeń Lęborskich 2018


10 lipca 2018 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Resocjalizacyjne wyzwania. Kontekst nauki i praktyki 29.06.2018 r. Sala Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku

Tegoroczna konferencja w sposób udany kontynuowała wcześniejszą formułę, która doskonale się sprawdziła, czyli ograniczona liczba prelegentów oraz dyskusja po każdym wystąpieniu. Tradycyjnie konferencyjne obrady zostały poprzedzone spotkaniem z Burmistrzem Miasta Lęborka, w którym obok grona naukowców, uczestniczyła Pani Prezes Sądu Rejonowego w Lęborku oraz Prezes WSKS. W tematykę tegorocznej konferencji, po konwencjonalnym otwarciu i przywitaniu gości przez dr Michała Szykuta i Z-cę Burmistrza Miasta Lęborka Mariana Kurzydłę, wprowadził Profesor Piotr Chomczyński (Uniwersytet Łódzki). więcej

* * * * *

« Poprzednia stronaNastępna strona »