Fundacja na rzecz rozwoju probacji „PROBARE”.


11 listopada 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: |

Logo Fundacji Probare

Niniejszym przekazujemy Państwu informację dotyczącą rozpoczęcia działalności przez nową organizację, tj. Fundację na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE” oraz projektu, który ma na celu przygotowanie ubezpieczenia grupowego dla Zawodowych Kuratorów Sądowych.

Fundacja „PROBARE” jest organizacją non-profit, skupiającą się na wspieraniu dobra publicznego. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie jej środki finansowe będą przeznaczane na realizację celów statutowych, a członkowie Zarządu Fundacji nie będą pobierać wynagrodzenia. Fundacja została ustanowiona przez Andrzeja Martuszewicza, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem w dniu 24.07.2012 r. Inauguracyjne posiedzenie Zarządu Fundacji odbyło się w dniu 29 maja 2013 roku w Wyższej Szkole Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie, w której dzięki życzliwości jej Rektora prof. dr. hab. Marka Konopczyńskiego Fundacja ma swoją siedzibę. Pierwszym przedsięwzięciem Fundacji jest przygotowanie ubezpieczenia grupowego wraz z ryzykami dodatkowymi dla Zawodowych Kuratorów Sądowych.

Zapraszamy poniżej do zapoznania się z pełną informacją na temat Fundacji, jej statutem oraz prezentacją, która dotyczy projektu- Ubezpieczenie Kurator Zawodowy 2014.

Dane kontaktowe:

00-102 Warszawa
ul. Marszałkowska 115

e-mail: fundacja@probare.pl
tel. komórkowy +48 662 000 331
witryna internetowa: www.probare.pl

* * * * *