• Międzynarodowa konferencja we Wrocławiu.

Spotkanie kuratorów okręgowych z wiceministrem Łukaszem Piebiakiem


18 września 2018 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

MinisterstwoSprawiedliwosciNa stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ukazała się informacja o spotkaniu Pana Łukasza Piebiaka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z kuratorami okręgowymi. Do spotkania doszło podczas corocznej narady z kuratorami okręgowymi, która w tym roku miała miejsce w dniach od 17 do 19 września 2018 r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie.
Wiceminister ” Wyraził uznanie wobec codziennego zaangażowania kuratorów sądowych. Zwrócił zwłaszcza uwagę na kwestię ich bezpieczeństwa. Podkreślił potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących działania kurateli sądowej.”

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

* * * * *

Prawo o kuratorach sądowych do poprawki- raport NIK


18 września 2018 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

nikW dniu dzisiejszym tj. 18 września 2018r. ukazał się Raport Najwyższej Izby Kontroli ”  Wykonywanie obowiązków przez kuratorów sądowych”. Z raportu tego wynika, że kuratorzy sądowi na ogół prawidłowo wywiązywali się ze swoich obowiązków. NIK wykazał, że kuratorska służba sądowa napotyka na liczne mankamenty o charakterze systemowym. Przepisy nie określają precyzyjnie kryteriów i zasad naboru do tego zawodu. Brak jest jednolitych zasad przebiegu aplikacji kuratorskiej. Standardy obciążenia pracą nie przystają do rzeczywistości. Nie ma systemowych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo kuratorom sądowym. Ponadto kuratorzy zawodowi borykają się z trudnymi warunkami lokalowymi. NIK wskazał również na nieprecyzyjne regulacje prawne w zakresie rzeczywistych ram nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad kuratorami.

Z raportem można zapoznać się na stronie internetowej NIK

W serwisach gazeta prawna. pl, RZECZPOSPOLITA,  prawo.pl  opublikowano  artykuły na temat tego raportu.

* * * * *

Konferencja „Diagnoza w służbie wymiaru sprawiedliwości”


13 września 2018 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Na prośbę organizatorów tj. Zakładu Penitencjarystyki Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zamieszczamy informację o Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Diagnoza w służbie wymiaru sprawiedliwości” która odbędzie się w dniach 06 – 07 grudnia 2018 r. w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie przy ul. Kostrzewskiego 5-7.

Celem spotkania będzie odniesienie problemów w diagnozowaniu w codziennym, praktycznym działaniu do szerszego kontekstu osiągnięć, jak i niepowodzeń współczesnej nauki w formułowaniu teoretycznych podstaw, zasad i metodyki diagnozowania, szerzej –prowadzenia badań osobopoznawczych.
Konferencja będzie poświęcona działalności diagnostycznej podejmowanej przez różne podmioty na poszczególnych etapach postępowań sądowych. W postępowaniu karnym trafne zdiagnozowanie cech osobowości przestępcy, jak również przyczyn popełnienia czynu zabronionego przez biegłych sądowych, a także kuratorów, psychologów i pedagogów współpracujących z sędzią, ma znaczenie fundamentalne.

Patronat nad konferencją objęli:

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu –
Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu
SSA Krzysztof Lewandowski
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Gen. Jacek Kitliński
Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie
Prof. UJK dr hab. Leszek Wieczorek

Poniżej   komunikat organizatorów

oraz  karta zgłoszenia

* * * * *

Po raz kolejny zapraszamy na konferencję do Krynicy – Zdroju


13 września 2018 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |


Miło nam poinformować, że ruszyły już zapisy na konferencję ” Readaptacja społeczna w świetle uwarunkowań prawnych i psychologicznych”, która odbędzie się w Krynicy- Zdroju w dniach od 17 do 19 października 2018 r. Poniżej zamieszczamy informacje organizatorów w/w konferencji .

” W dniach 17 – 19 października 2018 r. ponownie zapraszamy do Krynicy Zdrój.
Tym razem przedmiotem naszego spotkania będą prawne i psychologiczne determinanty skutecznej readaptacji.
Podobnie jak w latach poprzednich trzydniowe wydarzenie podzielone będzie na panele tematyczne, poświęcone zarówno dylematom prawnym, teoretycznym ale też w znacznej części oddane praktykom i pasjonatom resocjalizacji.
Ponownie, wśród prelegentów znajdą się najwyższej klasy wykładowcy akademiccy, prawnicy, sędziowie, reprezentanci służby więziennej i kuratorskiej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych jak również goście z sąsiedniej Słowacji.
Organizatorzy konferencji gwarantują więc wysoki poziom merytoryczny wydarzenia, miłą atmosferę, przestrzeń do polemiki i wymiany doświadczeń oraz ciekawe pomysły na czas wolny.

Konferencja, podobnie jak w poprzednich latach, została objęta honorowym patronatem
Burmistrza Krynicy Zdroju – dra Dariusza Reśko
Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – Zbigniewa Krupy
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie – płka Włodzimierza Więckowskiego.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową konferencji, na której sukcesywnie zamieszczać będziemy kolejne, szczegółowe informacje na temat nadchodzącego wydarzenia.
Zapisy za pośrednictwem strony konferencjakrynica.pl/, ilość miejsc ograniczona.”

* * * * *

LOGO PROMUJĄCE 100-LECIE KURATELI SĄDOWEJ


26 lipca 2018 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |


Zbliżający się rok 2019 będzie rokiem wyjątkowym dla kurateli sądowej z uwagi na 100-lecie jej istnienia. W dniu 7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich, którym powołane zostały urzędy stałych opiekunów sądowych. Krajowa Rada Kuratorów podejmuje już działania propagujące ten wyjątkowy jubileusz.
Delegaci do KRK dokonali wyboru logo, które będzie oficjalnym znakiem graficznym promującym 100-lecie kurateli sądowej.

Z pismem Przewodniczącego KRK można zapoznać się  ->  tutaj

Poniżej znajduje się grafika promująca jubileusz 100-lecia, która została wybrana przez Delegatów do KRK.

* * * * *

Następna strona »