• W dniu 27 listopada Posłowie z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wysłuchali informacji na temat aktualnej sytuacji kuratorów sądowych w Polsce. Informację przedstawił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Wojciech Hajduk.
  • 8 lutego 2014 roku minęła 95 rocznica utworzenia na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego sądów dla nieletnich i urzędu stałych opiekunów sądowych przy tych sądach.
  • Niewiele osób może o sobie powiedzieć, iż są ludźmi spełnionymi. Przywilej taki, bez wątpienia przysługuje Andrzejowi Martuszewiczowi- pewnemu facetowi z Mazowsza, który przez ostatnich kilkanaście lat jest rozpoznawalną twarzą polskiej kurateli sądowej, będąc jej jednocześnie bezgranicznie oddanym.
  • W dniu 3 listopada 2007 roku miała miejsce uroczystość wręczenia Medalu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, przyznanego Krajowej Radzie Kuratorów w uznaniu za sześcioletnie zaangażowanie w rozwój i profesjonalizację kurateli sądowej w Polsce.
  • Podczas XII posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów III Kadencji, w dniu 27 listopada 2012 r., głosami zgromadzonych delegatów dokonano wyboru nowego przewodniczącego KRK, którym został Henryk Pawlaczyk- kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
  • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja odznaczył długoletniego przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Andrzeja Martuszewicza Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w kształtowaniu demokratycznego państwa prawa.

TK: rozporządzenie o kuratorach sądowych częściowo niekonstytucyjne.


17 grudnia 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

TKTrybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 16 grudnia 2014 r., wniosku Krajowej Rady Kuratorów, zarejestrowanego pod sygn. akt U 2/14, uznał, iż przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych  są częściowo niekonstytucyjne.

Wykonawczy charakter rozporządzenia względem ustawy uniemożliwia regulowanie w nim kwestii, których w ogóle nie ma w ustawie” – powiedział w uzasadnieniu orzeczenia sędzia TK Marek Kotlinowski. Dodał również, że „bezwzględna wyłączność ustawy dotyczy spraw o istotnym znaczeniu z punktu widzenia praw i wolności człowieka i obywatela„.

więcej

* * * * *

Wyróżnienie „Białej Wstążki” dla kuratora sądowego.


8 grudnia 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

biala_wstazka

Dzisiaj w Warszawie odbyła się Gala Finałowa V edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Konkurs organizowany przez Fundację Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” ma na celu wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji. Wyróżnienia „Białej Wstążki” przyznawane są w siedmiu kategoriach: Wymiar sprawiedliwości, Organy ścigania, Instytucje i organizacje pomocowe, Osoby publiczne, Instytucje publiczne, Osoby prywatne, Media.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w kategorii Wymiar sprawiedliwości Kapituła konkursu wyróżniła starszego kuratora zawodowego dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Zawierciu- Adama Witkowicza (pierwszy z lewej). Jak podkreślono w uzasadnieniu nagrody, jest to prawnik szczególnie zaangażowany i wrażliwy na los kobiet i dzieci doświadczających przemocy, który pomaga i zawodowo, i poza godzinami pracy jako wolontariusz. Laureatowi serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.

adam_bialawstazka adam_bialawstazka1

więcej

* * * * *

Nowelizacja Kodeksu Karnego oraz niektórych innych ustaw.


30 listopada 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

mlotekW dalszym ciągu trwają prace nad nowelizacją Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, a to w wyniku przygotowanego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2393); poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny, ustawy Kodeks karny skarbowy, ustawy- Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy (druk nr 241); poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny (druk nr 2024); senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz ustawy- Kodeks karny wykonawczy (druk nr 2267).

W pracach tych aktywny udział biorą kuratorzy sądowi, szczególnie w osobach przewodniczącego KRK- Henryka Pawlaczyka oraz przewodniczącego Komisji Legislacyjno-Prawnej KRK- Tomasza Krzymińskiego, wspieranych przez poszczególnych delegatów do KRK, przedstawicieli stowarzyszeń kuratorskich oraz ekspertów KRK- Andrzeja Martuszewicza i Krzysztofa Stasiaka.

więcej

* * * * *

Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat aktualnej sytuacji kuratorów sądowych.


27 listopada 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

info_SPCW dniu 27 listopada Posłowie z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wysłuchali informacji na temat aktualnej sytuacji kuratorów sądowych w Polsce. Informację przedstawił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Wojciech Hajduk.

Środowisko kuratorskie reprezentowane było przez przewodniczącego KRK- Henryka Pawlaczyka oraz zastępce przewodniczącego- Grzegorza Kozerę.  Ponadto obecni byli Tomasz Krzymiński- przewodniczący Komisji Legislacyjno-Prawnej KRK i delegat do KRK z okręgu białostockiego, Lech Sobieszczuk- przewodniczący Komisji Monitorowania Warunków Pracy, Płacy i Obciążeń Obowiązkami i delegat okręgu lubelskiego, Elżbieta Żytyńska-Chwast- delegat okręgu gliwickiego. Obecny był również Andrzej Martuszewicz- eskpert KRK i prezes Fundacji PROBARE.

Poniżej udostępniamy odnośnik do pełnego zapisu wideo z przebiegu posiedzenia, do zapoznania się z którym zachęcamy.

Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat
aktualnej sytuacji kuratorów sądowych
.

* * * * *

Posiedzenie Sejmowej Komisji SPC i zmiany w zakresie czynności Kierownictwa MS.


19 listopada 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

SPCSejm RPW dniu 27 listopada br. (czwartek) o godz. 11:30 planowane jest posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, podczas którego przedstawiona zostanie przez Ministra Sprawiedliwości informacja na temat aktualnej sytuacji kuratorów sądowych.

Ponadto w dniu 13 listopada 2014 r. Minister Sprawiedliwości wydał Zarządzenie nr 183/14/BM zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z 2014 r., poz. 167). W wyniku tych zmian nadzór nad działalnością kuratorów sądowych przekazany został obecnemu Sekretarzowi Stanu, panu Jerzemu Kozdroniowi (§ 2 ust. 1 pkt 15 zarządzenia).

Tekst ujednolicony Zarządzenie nr 138/14/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2014 r.

* * * * *

Następna strona »