• Prezydium Krajowej Rady Kuratorów przedstawiło informację dotyczącą swojej działalności w 2015 roku.

Nowe rozporządzenia dotyczące wykonywania dozoru elektronicznego


17 października 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

bez-tytulu2W dniu 14 października 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano:

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. poz. 1698).

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków (Dz.U. poz. 1692).

Oba rozporządzenia weszły w życie z dniem 15 października 2016 r.

* * * * *

Międzynarodowy Tydzień Mediacji 2016 w łódzkim Sądzie Okręgowym.


12 października 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

woCorocznie obchodzony Międzynarodowy Dzień Mediacji, w tym roku przypadający na dzień 20 października będzie przebiegał pod hasłem Masz prawo do mediacji. W tegoroczne obchody aktywnie włączył się Sąd Okręgowy w Łodzi. Między innymi z inicjatywy Kuratora Okręgowego w Łodzi obchody Tygodnia Mediacji zainaugurowane zostaną spotkaniem pod hasłem Jestem cool w konflikcie, w którym wezmą udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Łodzi i Kutna, wychowankowie Ochotniczego Hufca Pracy w Dobieszkowie oraz młodzież z Ośrodków Kuratorskich nr 1 i 2 przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.

Poniżej na prośbę Prezydium Krajowej Rady Kuratorów udostępniamy informacje na temat tego wydarzenia, organizowanego w łódzkim Sądzie Okręgowym.

Międzynarodowy Dzień Mediacji w Sądzie Okręgowym w Łodzi
Zaproszenie do udziału w prelekcji i warsztatach o mediacji
Program prelekcji i warsztatów dla młodzieży

* * * * *

Przewodniczący KRK w warszawskim studiu TVP3.


12 października 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

woCzy trudna sytuacja materialna może być podstawą do odebrania dzieci ich rodzicom? Czy bieda może być kluczowym elementem branym pod uwagę przez sędziów? – to pytania, którymi gospodarz programu Echa Dnia, wyemitowanego 11 października w warszawskim studiu TVP3 otworzył rozmowę z udziałem m.in. przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Henryka Pawlaczyka. Temat programu miał związek z głośną medialnie w ostatnim czasie sprawą, dotyczącą opieki samotnego ojca nad sześciorgiem dzieci, o czym informowaliśmy tutaj.

ECHA DNIA – wydanie z 11 października 2016 roku

* * * * *

Na konferencję do Krynicy Zdrój…


6 października 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

konferencja_krynica_zdrojSąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych zapraszają na konferencję pt. „Resocjalizacja, readaptacja i pomoc postpenitencjarna w kontekście uwarunkowań prawnych, systemowych i lokalnych”.

Na prośbę jednego ze współorganizatorów Konferencji- Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, z przyjemnością prezentujemy poniżej szczegóły tego wydarzenia.

więcej

* * * * *

X Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich


6 października 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

Jest to już dziesiąta edycja tej imprezy, która tradycyjnie odbywać się będzie pod patronatem Ministra Sprawiedliwości.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na plakacie

turniej

* * * * *

Następna strona »