• 8 lutego 2014 roku minęła 95 rocznica utworzenia na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego sądów dla nieletnich i urzędu stałych opiekunów sądowych przy tych sądach.
  • W dniu 3 listopada 2007 roku miała miejsce uroczystość wręczenia Medalu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, przyznanego Krajowej Radzie Kuratorów w uznaniu za sześcioletnie zaangażowanie w rozwój i profesjonalizację kurateli sądowej w Polsce.
  • Podczas XII posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów III Kadencji, w dniu 27 listopada 2012 r., głosami zgromadzonych delegatów dokonano wyboru nowego przewodniczącego KRK, którym został Henryk Pawlaczyk- kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
  • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja odznaczył długoletniego przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Andrzeja Martuszewicza Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w kształtowaniu demokratycznego państwa prawa.
  • W dniu 21 marca 2013 r. Posłowie z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wysłuchali informacji na temat aktualnej sytuacji kuratorów sądowych w Polsce. Informację przedstawiali Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Stanisław Chmielewski oraz Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów- Henryk Pawlaczyk.
  • Niewiele osób może o sobie powiedzieć, iż są ludźmi spełnionymi. Przywilej taki, bez wątpienia przysługuje Andrzejowi Martuszewiczowi- pewnemu facetowi z Mazowsza, który przez ostatnich kilkanaście lat jest rozpoznawalną twarzą polskiej kurateli sądowej, będąc jej jednocześnie bezgranicznie oddanym.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Krajowej Rady Kuratorów jeszcze w bieżącym roku.


29 października 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

TKZnany jest już termin, w którym Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Krajowej Rady Kuratorów w sprawie ustalenia zgodności niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z Konstytucją RP.

Wniosek Krajowej Rady Kuratorów, zarejestrowany pod sygn. akt U 2/14 zostanie rozpoznany w dniu 16 grudnia 2014 r. o godz. 13:00 w małej sali rozpraw Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek zostanie rozpoznany w składzie: Leon Kieres- przewodniczący, Marek Kotlinowski- sprawozdawca, Teresa Liszcz.

O przyjęciu przez Trybunał Konstytucyjny wniosku Krajowej Rady Kuratorów informowaliśmy komunikatem z 12 marca br. – czytaj.

* * * * *

Rozmowa z przewodniczącym i sekretarz Krajowej Rady Kuratorów.


26 października 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

echadnia_1Co może kurator sądowy? Na czym polega jego praca i na jakiej podstawie wydaje decyzje w sprawach ważących na życiu całych rodzin? Jakie środki ma do dyspozycji?, to temat rozmowy z przewodniczącym KRK- Henrykiem Pawlaczykiem oraz sekretarz KRK-  Renatą Cieszko w wydaniu programu „Echa dnia- Komentarze” z 25 września 2014 roku.

Program „Echa dnia- Komentarze” jest nadawany w regionalnej TVP z Białegostoku, a do studia zapraszane są przez prowadzącego osoby specjaliści i eksperci o dużym autorytecie w regionie czy określonym środowisku.

-> Echa dnia – Komentarze. Wydanie z 25.09.2014 r.

więcej

* * * * *

Otwarcie Ośrodka Kuratorskiego w Mławie.


12 października 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

tablica_mlawaW piątek 3 października uroczyście otwarto Ośrodek Kuratorski w Mławie przy Sądzie Rejonowym w Mławie. Z tej okazji zaproszono m.in. Małgorzatę Michalską- prezesa Sądu Okręgowego w Płocku. Przyjechali także Henryk Pawlaczyk- przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Andrzej Martuszewicz- były przewodniczący KRK a obecnie prezes Fundacji Probare, działającej na rzecz kuraterii sądowej w Polsce. Do Mławy przyjechał również Paweł Budziński- kierownik zespołu kuratorów dla dorosłych przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie i delegat okręgu płockiego do Krajowej Rady Kuratorów. Obecni byli także kierownicy zespołów kuratorskich z Mławy, Andrzej Mocek i Krystyna Łukasik, oraz Andrzej Szwejkowski, zastępca kuratora okręgowego w Płocku.

więcej

* * * * *

Konferencja Kuratorów Sądowych w Kwidzynie.


10 października 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

logo_kwidzyn

W dniu 30 września 2014 r. w sali audytoryjnej Kwidzyńskiego Centrum Kultury w Kwidzynie odbyła się Konferencja w 95 rocznicę powstania kurateli sądowej, zorganizowana przez kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Kwidzynie. Rocznica stała się okazją do spotkania osób i instytucji, które w szerokim zakresie na co dzień współdziałają w procesie resocjalizacji i działań mających na celu poprawienie sytuacji podopiecznych, którzy zostali powierzeni ich pieczy.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej obu powiatów, zakładów karnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, zakładów, w których wykonywana jest praca na cele społeczne, kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Gdańsku wraz ze swoim zastępcą oraz kuratorzy społeczni, wspomagający pracę kuratorów zawodowych.

więcej

* * * * *

II Kongres Kuratorski. Warszawa, 25-26 września 2014.


29 września 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

mini_KongresW dniach 25-26 września 2014 roku w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości odbył się II Kongres Kuratorski: Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu- efekty i oczekiwania, zorganizowany przez Krajową Radę Kuratorów we współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych „Pedagogium”, Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” i stowarzyszeniami kuratorskimi. W wydarzeniu tym udział wziął obecny Minister Sprawiedliwości- Pan Cezary Grabarczyk, który otwierając obrady kongresowe, powiedział: Jestem przekonany, że kongres będzie wyjątkową okazją do refleksji nad stanem kurateli sądowej w Polsce oraz kierunkami jej rozwoju.

więcej

* * * * *

Następna strona »