• Uchwała Senatu RP z okazji 100-lecia kurateli sądowej w Polsce

Komunikat KRK


25 lutego 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

* * * * *

Toruń zaprasza po raz VII


24 lutego 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 24 kwietnia 2020 roku po raz VII odbędzie się Konferencja w Toruniu organizowana przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika , tym razem pod hasłem „Za kurtyną resocjalizacji. Karanie, terapia, resocjalizacja. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

Jak piszą organizatorzy na stronie internetowej konferencji :

Rzeczywistość społeczna stanowić może punkt wyjścia do formułowania pytań dotyczących istotnych obszarów oddziaływań resocjalizujących. Kolejna VII Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji” stanowić będzie w zamierzeniu organizatorów płaszczyznę do wymiany poglądów oraz inicjowania dyskusji w zakresie kierunków rozwiązań dotyczących karania, terapii i resocjalizacji. W szczególności w płaszczyźnie prawnej, w perspektywie makro i mikrostrukturalnej oraz w odniesieniu do nowych rozwiązań w praktyce resocjalizacyjnej. Wzorem spotkań konferencyjnych z lat ubiegłych przewidujemy także dyskusje na temat zasad funkcjonowania instytucji penitencjarnych, w tym pytania o sposoby wykorzystywania nowych technologii w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, transformację formuł oddziaływań probacyjnych i zaangażowania społeczeństwa w wykonywanie orzeczeń sądowych, a także zamysł nad prewencją i profilaktyką. Zarysowane obszary konferencyjnej dyskusji w konfrontacji z doświadczeniami nowej rzeczywistości społecznej, otwierają przed prawnikami, kryminologami, penologami, pedagogami resocjalizacyjnymi, etykami oraz praktykami z kraju i zza granicy, przestrzeń do wymiany poglądów, dyskusji.

Więcej informacji na stronie konferencji www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl/

* * * * *

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw


23 lutego 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Na pomoc ofiarom przestępstw! Służby czekają z darmowym wsparciem – to tytuł artykułu (i reportażu) jaki zamieszczono na stronie bydgoszcz.tvp.pl  w dniu 21.02.2020 r.

Autor publikacji Pan Mateusz Dul nawiązuje do „Tygodnia Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, akcji, w którą zaangażowani są kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

W reportażu m.in. wypowiedzi Pani Anny Skupin – Kierownika III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Bydgoszczy, a także Pani  Elżbiety  Skibickiej, kurator specjalisty.

Źródło: bydgoszcz.tvp.pl/46765115/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem

* * * * *

Opracowanie porównawcze na temat obciążenia obowiązkami kuratorów sądowych


21 lutego 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

pppp                                    
            Komisja Monitorowania warunków pracy, płacy i obciążeń obowiązkami Krajowej Rady Kuratorów, przygotowała
kompleksowe opracowanie porównawcze, na temat obciążenia obowiązkami kuratorów sądowych.

Podstawą analizy było przyrównanie danych zawartych w Sprawozdaniu MS – S40 z dnia 31.12.2019 r. do statystyki przedstawionej w sprawozdaniu MS – S40 z 31.12.2018 r.

Autorem opracowania jest przede wszystkim Pan Jan Wacławiak – Zastępca Przewodniczącego komisji, w pracach brał także udział Pan Lech Sobieszczuk a także inni członkowie komisji.

Prezydium Krajowej Rady Kuratorów serdecznie dziękuje za wkład wniesiony w przygotowanie opracowania.

Opracowanie porównawcze

* * * * *

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem


19 lutego 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

W tym roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, potrwa od 21 do 28 lutego. Jest  to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, podczas której osoby pokrzywdzone będą  mogły bezpłatnie skorzystać z informacji prawnej.  Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Jest ona związana z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce obchody tego dnia wprowadzono na mocy ustawy z 12 lutego 2003 r.(Dz.U. 2003 nr 59 poz. 517) , ponieważ ustawodawca uznał, że istnieje konieczność stałego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody oprócz tego, że mają na celu zwrócenie uwagi na potrzeby ofiar przestępstw to również organizowane są po to, aby przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. 

Jak co roku porad będą udzielać m.in. prokuratorzy, asystenci sędziego, referendarze, psycholodzy oraz adwokaci oraz radcowie prawni a także kuratorzy sądowi.

* * * * *

Następna strona »