• Niewiele osób może o sobie powiedzieć, iż są ludźmi spełnionymi. Przywilej taki, bez wątpienia przysługuje Andrzejowi Martuszewiczowi- pewnemu facetowi z Mazowsza, który przez ostatnich kilkanaście lat jest rozpoznawalną twarzą polskiej kurateli sądowej, będąc jej jednocześnie bezgranicznie oddanym.
  • W dniu 3 listopada 2007 roku miała miejsce uroczystość wręczenia Medalu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, przyznanego Krajowej Radzie Kuratorów w uznaniu za sześcioletnie zaangażowanie w rozwój i profesjonalizację kurateli sądowej w Polsce.
  • W dniu 27 listopada 2014 r. posłowie z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wysłuchali informacji na temat aktualnej sytuacji kuratorów sądowych w Polsce. Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Wojciech Hajduk.
  • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja odznaczył długoletniego przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Andrzeja Martuszewicza Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w kształtowaniu demokratycznego państwa prawa.
  • „Kuratorów 2-óch” z okręgu kaliskiego pragnie zaprosić całą Brać Kuratorską na XI Ogólnopolską Biesiadę Kuratorów Sądowych, która w bieżącym roku będzie miała miejsce w Ostrowie Wielkopolskim w Hotelu Borowianka w dniach 11-13 września 2015 roku.

Posiedzenie sejmowej Komisji Ustawodawczej.


10 kwietnia 2015 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

posiedzenie_komisjiW dniu 09.04.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej (UST), podczas którego jednym z punktów było podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o kuratorach sądowych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt U 2/14, zmierzającej do wprowadzenia zmian w art. 41 w zakresie obowiązków kierownika ZKSS. W posiedzeniu udział m.in. wzięli: przewodniczący KRK Henryk Pawlaczyk i zastępca przew. KRK Grzegorz Kozera, przewodniczący Komisji Legislacyjno-Prawnej KRK Tomasz Krzymiński oraz ekspert KRK Andrzej Martuszewicz. W zastępstwie posła Borysa Budki, referował poseł Stanisław Chmielewski, a Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentowali Krzysztof Mycka i Igor Sadowski.

Poniżej udostępniamy link do zapisu video z posiedzenia Komisji, do zapoznania z którym zachęcamy szczególnie we fragmencie do godz. 12:00 oraz projekt ustawy z dnia 02.04.2015 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

Komisja Ustawodawcza – posiedzenie z dnia 09.04.2015 r.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

więcej

* * * * *

UCHWAŁA ZEBRANIA SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO W RZESZOWIE Z DNIA 16 MARCA 2015 R.


9 kwietnia 2015 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

Na zebraniu Sędziów Sądu Rejonowego w Rzeszowie, które odbyło się w dniu 16 marca 2015 r., Sędziowie podjęli uchwałę w przedmiocie podwyższenia płac sekretarzy sądowych, kuratorów sądowych, asystentów, woźnych sądowych i pozostałych pracowników w sądach rejonowych, której treść przedstawiamy poniżej.

Uchwała z dnia 16.03.2015 r.

* * * * *

Konferencja pt. Kurator sądowy w zredukowanej czy w poszerzonej rzeczywistości.


7 kwietnia 2015 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

konferencja_kurator_cieszyn

W dniu 23 kwietnia 2015 r. od godz. 9.30 w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego (Cieszyn, ul. Bielska 62) odbędzie się konferencja społeczno-naukowa pt. Kurator sądowy w zredukowanej czy w poszerzonej rzeczywistości. Celem konferencji jest przedstawienie zadań i problemów kurateli sądowej w Polsce, a także odbycie posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się między innymi:


– rola kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w sądownictwie powszechnym
– opis różnorodności i szerokiego spektrum działań kuratorskich
– charakterystyka systemu pracy kuratora z rodziną jako koordynatora różnych służb pracujących na rzecz małoletnich, nieletnich oraz ich rodzin
– wskazanie działań profilaktyczno-wychowawczych mających na celu zwalczanie zjawisk społecznie patologicznych.

więcej

* * * * *

Radosnych Świąt…


2 kwietnia 2015 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

wielkanoc_krk2015

więcej

* * * * *

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy– Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.


20 marca 2015 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

mlotekZakończyły się prace nad nowelizacją Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta, o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, jest wynikiem prac parlamentu nad trzema projektami ustaw: poselskim o zmianie ustawy- Kodeks karny (druk sejmowy nr 2024), senackim o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz ustawy- Kodeks karny wykonawczy (druk sejmowy nr 2267) i rządowym o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2393). Została uchwalona w dniu 20 lutego 2015 roku przez Sejm RP podczas 87 posiedzenia, a następnie 12 marca br. podpisana przez Prezydenta RP. W dniu 20 marca ustawę tę ogłoszono w Dzienniku Ustaw pod pozycją 396.

W toku całego procesu legislacyjnego na tą ustawą, aktywny udział brali kuratorzy sądowi, szczególnie w osobach przewodniczącego KRK- Henryka Pawlaczyka oraz przewodniczącego Komisji Legislacyjno-Prawnej KRK- Tomasza Krzymińskiego, wspieranych przez poszczególnych delegatów do KRK, przedstawicieli stowarzyszeń kuratorskich oraz ekspertów KRK- Andrzeja Martuszewicza i Krzysztofa Stasiaka, o czym informowaliśmy szczegółowo we wcześniejszych komunikatach.

więcej

* * * * *

Następna strona »