• 100 lat Kurateli w Polsce - spot jubileuszowy.

III Edycja Tygodnia Profilaktyki oraz I Regionalny Przystanek Profilaktyczny PaT w Szamotułach


20 listopada 2019 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

III Edycja Tygodnia Profilaktyki pod hasłem

„ Szamotuły sercem otwarte na teatr i film „

1-5 października 2019 roku

oraz I Regionalny Przystanek Profilaktyczny PaT w Szamotułach.

Organizatorami III Edycji Tygodnia Profilaktyki był II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń sądu w sprawach rodzinnych i nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach oraz Zespół Szkół nr 3 w Szamotułach. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły, Starostwo Powiatowe w Szamotułach, Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu i Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

Wydarzenie zorganizowane zostało przy współpracy dyrektorów szkół szamotulskich, dyrektora Szamotulskiego Ośrodka Kultury w Szamotułach oraz Fundacji „ Nie wykluczaj ‘’ z Poznania.

Celem Tygodnia Profilaktyki było promowanie mody na życie bez uzależnień, propagowanie prospołecznych postaw, zapobieganie zachowaniom aspołecznym, wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie, propagowanie idei twórczej profilaktyki poprzez działania teatralne, sportowe, artystyczne , a także powołanie kolejnego PaTPORTU w Zespole Szkół w Otorowie w powiecie szamotulskim. II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wraz z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych łączy i aktywizuje młodzież, nauczycieli, kuratorów i dyrektorów szkół oraz władze samorządowe by wspierały bezpieczny styl życia.

Tydzień Profilaktyki  był prowadzony przez autora programu PaT Grzegorza Jacha. Przedsięwzięcie było realizowane wspólnie z dyrektorami szkół, władzami samorządowymi, II ZKSS Sądu Rejonowego w Szamotułach oraz ekspertem programu PaT – kierownikiem II ZKSS w Szamotułach Agnieszką Nowaczyk i panią dyrektor OPS w Szamotułach Iwoną Lembicz – Kwatreą, dyrektorem SP nr 2 Małgorzatą Jagiełłowicz oraz dyrektorem ZS nr 3 Danutą Kubiaczyk. Przez cały tydzień byliśmy aktywni profilaktycznie, a tym samym ukazywaliśmy młodym odbiorcom jak ważny jest drugi człowiek. Tydzień Profilaktyki zakończony został I Regionalnym Przystankiem Profilaktycznym w Szamotułach w którym wzięła udział młodzież ze szkół Powiatu Szamotulskiego, Powiatu Międzychodzkiego oraz młodzież z innych miast Polski.

W dniu 4 października I Przystanek Profilaktyczny został rozpoczęty V Marszem „ Masz odwagę iść przez życie swoją własną drogą ‘’ wśród licznie zaproszonych gości był z nami Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Wojciech Mroczkowski, kurator specjalista z BKO w Poznaniu Justyna Piekarska oraz liczni kuratorzy z innych sądów między innymi  Kierownik ZKSS w SR w Obornikach Justyna Tolińska i zawsze wspierający nasze działania Kierownik ZKSS  SR w Chodzieży  Wojciech Bełka.  Ulicami Szamotuł młodzież wraz z nauczycielami, kuratorami, władzami samorządowymi, dyrektorami prezentowała profilaktyczne hasła; „ Nie bij ‘’ , „ Miej oczy otwarte ‘’ , ‘’ Jesteś potrzebny ‘’ , „ Stop przemocy ‘’ , ‘’ Warto marzyć ‘’ , „ Stop narkotykom ‘’ , ‘’ Mamo Tato uwierz we mnie ‘’, „ Daj mi pół litra miłości i działkę rozmowy ‘’, „ Mamo Tato ogarnij się ‘’ okazując wiele radości, życzliwości odwagi , wyboru swojej własnej drogi.  W czasie I Przystanku młodzież miała możliwość uczestniczenia w licznych warsztatach z instruktorami między innymi wokalnych, teatralnych, zumby, hip-hopu, plastycznych, fotograficznych, dziennikarskich, fitness-stepu, kulinarnych, instrumentalnych, stylizacji, czy fryzjerskich. Warto nadmienić, iż warsztaty fotograficzne prowadził Kierownik I ZKSS SR w Szamotułach Paweł Woźny. więcej

* * * * *

„Swim for Your Future” – Nowatorski projekt resocjalizacyjny w Ośrodku Kuratorskim w Słupsku


20 listopada 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Swim for Your Future  Bardzo miło nam poinformować, że w październiku 2019 r. po ponad rocznym okresie rozmów, videokonferencji, ustaleń i spotkań,

nieletni z Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Słupsku zostali beneficjentami projektu
„Swim for Your Future”.

Spiritus movens projektu jest Pan Tomasz Piotrkowski – wychowawca w ośrodku kuratorskim, kurator społeczny, a jednocześnie entuzjasta sportu i trener lekkoatletyki.
Projekt resocjalizacyjny otrzymał akceptację Prezesa The Decathlon Corporate Foudation Pana Jean Pierre’a Haemmerleina, która przeznaczyła środki finansowe na jego realizację, w tym zakup sprzętu sportowego niezbędnego do projektu, a także usług, w okresie najbliższych 3 lat.
Celem fundacji jest promowanie projektów z wykorzystaniem nauki, szkoleń oraz uprawianiem sportu dla osób znajdujących się m. in. w trudnej sytuacji społecznej, ekonomicznej.

          Projekt jest realizowany przez sieć partnerów, którzy mają swoje jasno określone zadania. Partnerem projektu jest między innymi Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych, jako tzw. gwarant dżentelmeński, który będzie koordynował kontynuowanie udziału w projekcie osób, które już opuszczą ośrodek kuratorski.
Poza tym Dyrektor sklepu sportowego Decathlon Słupsk – Pani Magdalena Drozd koordynuje przedsięwzięcia sportowe organizowane przez Decatholn, w których udział mogą wziąć nieletni z ośrodka kuratorskiego, a także wraz z grupą pracowników – wolontariuszy z Decatholn organizuje dni otwarte dla nieletnich w firmie w celu zapoznawania ich ze specyfiką pracy oraz szkoleniami w różnych obszarach pracy i sportów.
Systematyczny trening mentalny jest prowadzony przez Pana Marcina Prusa (97 – krotnego Reprezentanta Polski w Siatkówce, MVP Mistrzostw Świata w Siatkówce w Bahrajnie, a także najlepszego siatkarza 25 – lecia Zaksy Kędzierzyn – Koźle – wielokrotnego Mistrza Polski w siatkówce i ambasadora Szkolnych Ośrodków Siatkarskich), który prowadzi swoje działania w ośrodku kuratorskim w ramach realizacji zdań z zakresu miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywana problemów uzależnień w Słupsku.

Swim for Your Future W celu „podążania” za osobami biorącymi udział w projekcie, nieletni są objęci badaniem dynamiki zmian planów życiowych, które jest realizowane przez dra Pawła Kozłowskiego – kierownika ośrodka i jednocześnie adiunkta w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Pierwszy etap projektu jest wykonywany przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku, którego ratownicy – instruktorzy prowadzą naukę pływania. Po tym etapie nieletni przystąpią do egzaminów na kartę pływacką. Następnie będą prowadzone dalsze działania szkoleniowe w celu uzyskania przez nieletnich uprawnień młodszych ratowników wodnych i kolejne.

Celem jest także to, iż w przyszłości, po uzyskaniu odpowiednich uprawnień, to oni będą szkolić młodsze osoby z ośrodka kuratorskiego.
Działania resocjalizacyjne w oparciu o sporty wodne na obecnym etapie odbywają się w Parku Wodnym Trzy Fale w Słupsku, dzięki czemu poza samą nauką pływania jest także czas na zabawę, rekreację oraz na rozmowy wychowawcze poza siedzibą ośrodka. Wszystko na poziomie dużej dynamiki, energii i nadziei na realizację konkretnych celów i planów życiowych.

* * * * *

„Przyszłość kurateli sądowej w Polsce – potencjał, ograniczenia, perspektywy”


20 listopada 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

kalendarz_krkW dniach 7-8 listopada 2019 r., na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, odbyła się konferencja zorganizowana przez Zakład Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Patologii Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych.

Konferencja została objęta patronatem Krajowej Rady Kuratorów, Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku a także Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku.

Komitet naukowy konferencji stanowili:
Przewodniczący – Dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG
Zastępca przewodniczącego – Prof. zw. dr hab. Piotr Stępniak UAM
Zastępca przewodniczącego – Dr hab. Robert Opora, prof. UG
Sekretarz – Dr Krzysztof Stasiak UG, SO Gdańsk

Członkami komitetu naukowego konferencji byli:
Prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec – Holka UW
Dr hab. Marek Heine, prof. DSW
Dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr
Dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS
Dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz, prof. UG
Dr hab. Barbara Stańdo- Kawecka, prof. UJ
Dr hab. Renata Szczepanik, prof. UŁ
Dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. UW
Dr Paweł Kozłowski Akademia Pomorska w Słupsku, SR w Słupsku
Dr Łukasz Wirkus UG, SR w Słupsku

Komitet organizacyjny konferencji:
Mgr Bartosz Kędzierski UG
Mgr Marta Pieta UG
Mgr Iwona Urbanowicz SO w Słupsku
Mgr Elżbieta Zarębska UG

O szczegółowym programie i organizacji konferencji informowaliśmy TUTAJ!

Warto dodać, że partnerem konferencji był Wolters Kluwer Polska, a serwis Prawo.pl objął ją patronatem medialnym.

Na stronie Prawo.pl w dniu 15.11.2019 zamieszczony został artykuł Pana Doriana Lesnera, opisujący wybrane zagadnienia prezentowane przez Prelegentów prowadzących i uczestniczących w kolejnych panelach konferencji,
pn. Populizm penalny i brak poczucia bezpieczeństwa obciążeniem dla kuratorów
Czytaj więcej na Prawo.pl:
www.prawo.pl/prawnicy-sady/kuratorzy-obciazeni-i-zagrozeni-relacja-z-konferencji-w-gdansku,495843.html

* * * * *

Obchody 100-lecia kurateli sądowej w Drawsku Pom.


19 listopada 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

www.drawsko.pl

W bieżącym 2019 roku obchodzone jest 100-lecie powołania kurateli sądowej. 7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski podpisał dekret o utworzeniu na ziemiach polskich sądów dla nieletnich, na mocy którego Minister Sprawiedliwości powołała Sądy dla Nieletnich i Opiekunów Sądowych, którzy z czasem zostali przemianowani na Kuratorów Sądowych.

Z tej okazji Zespół Kuratorów w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pom. zorganizował uroczystą konferencję pod hasłem „100 lat w służbie państwu i obywatelom”.

Konferencja odbyła się w dniu 17 września 2019 r. w sali kinowej drawskiego ośrodka kultury. Uroczystości zostały objęte patronatem Pana Roberta Kucharskiego Prezesa Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim.

Konferencja zgromadziła zaproszonych Gości, min. przedstawicieli jednostek samorządowych, organów i instytucji z kuratelą sądową związanych i współpracujących, przedstawicieli szkół, placówek wychowawczych i opiekuńczych, ośrodków pomocy społecznej i innych.

Gala stała się okazją do przedstawienia krótkiego rysu historycznego grupy zawodowej, roli pełnionej przez sądowych kuratorów w społeczeństwie, a także uhonorowania sądowych kuratorów społecznych za ich za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia podczas wykonywania zadań związanych z powierzoną funkcją.

Źródło informacji:
www.drawsko.pl/asp/Aktualnosci_kulturalne,100_lat_w_sluzbie_panstwu_i_obywatelom_czyli_obchody_kurateli_sadowej_w_Drawsku,9729
Źródło foto: www.drawsko.pl

* * * * *

Przyszłość kurateli sądowej w Polsce – konferencja w Gdańsku


7 listopada 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |


Pierwszy dzień obrad konferencji „Przyszłość kurateli sądowej w Polsce – potencjał, ograniczenia, perspektywy” odbywającej się w dniach 7-8.11.2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

* * * * *

Następna strona »