• Adam Witkowicz... kurator zakręcony na przemoc.

Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozpatrzenia wniosku w sprawie Kp 4/15


22 maja 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

indeksNa dzień 11 lipca 2017r. Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozpoznania wniosku w sprawie Kp 4/15.

Trybunał rozpozna wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z art. 121 ust. 3 i art. 122 ust. 1 w związku z art. 7 oraz art. 95 ust. 1 Konstytucji RP.

Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Julia Przyłębska, która będzie także sędzią-sprawozdawcą.

Jest to już kolejny, wyznaczony przez Trybunał termin rozpoznania wniosku, o którego historii informowaliśmy m.in. tutaj.

 

* * * * *

Narada szkoleniowa w Falenicy.


19 maja 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

falenica_tortW dniu 10 maja 2017r. na terenie Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie-Falenicy odbyła się narada szkoleniowa, pn. Horyzonty resocjalizacji. Oddziaływania resocjalizacyjne na nieletnich w nurcie inkluzji społecznej. Organizatorem tego wydarzenia było Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie-Falenicy oraz Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie. W naradzie uczestniczyli sędziowie Wydziałów Cywilnych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, sędziowie Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich Sądów Rejonowych, Kuratorzy Okręgowi, kierownicy i kuratorzy Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, przedstawiciele fundacji oraz Dyrekcja i pracownicy Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie-Falenicy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Pani Luiza Sałapa zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przedstawiciel świata nauki prof. dr hab. Marek Konopczyński.

Na stronach internetowych Organizatorów można zapoznać się z szerszą informacją na temat tego wydarzenia, jak i obszerną galerią, do czego serdecznie zachęcamy.

informacja na stronie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
informacja i galeria na stronie SDNZP w Falenicy

* * * * *

Ogólnopolska Konferencja w Rzeszowie.


6 maja 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

wspia
Poniżej udostępniamy zaproszenie z-cy Kuratora Okręgowego w Rzeszowie  do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji „Nowy wymiar bezpieczeństwa” w dniu 17 maja 2017 roku.

 

                   Szanowani Państwo,

W związku z Ogólnopolską konferencją naukową „Nowy wymiar bezpieczeństwa” pod patronatem Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, która odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku w Rzeszowie, w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, ul. Cegielniana 14, sala 23, serdecznie zapraszam do udziału wszystkich zainteresowanych.

Osoby, które zechciałyby uczestniczyć w Konferencji zobowiązane są do potwierdzenia swojego udziału przesyłając swoje dane osobowe drogą elektroniczną na adres Biura Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Rzeszowie: kurator@rzeszow.so.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 10 maja 2017 roku do godziny 10.00. W załączeniu program konferencji.

Pozdrawiam
Witold Krupa
Z-ca Kuratora Okręgowego

Program Konferencji

* * * * *

Skuteczni Razem. Interdyscyplinarna konferencja w Łodzi.


3 maja 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

graz_rybickaW dniu 28 kwietnia 2017 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi odbyła się konferencja pn. Skuteczni razem – interdyscyplinarna współpraca służb w readaptacji społecznej skazanych. Organizatorem konferencji była Rada Terenowa ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi dla Sądów Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu, nad którą honorowy patronat objął Wojewoda Łódzki i Przewodniczący Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

więcej

* * * * *

Zmiany w Prezydium Krajowej Rady Kuratorów.


27 kwietnia 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

g.kozeraW dniach 25-26 kwietnia br. w Warszawie odbyło się XI posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV kadencji. Podczas posiedzenia z pełnienia funkcji przewodniczącego KRK zrezygnował Pan Henryk Pawlaczyk, który z dniem 1 stycznia 2017 roku został Naczelnikiem Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji.

W związku z tą rezygnacją, głosami zgromadzonych delegatów dokonano wyboru nowego przewodniczącego, którym został Grzegorz Kozera– kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz dotychczasowy z-ca przewodniczącego KRK. Z kolei do pełnienia funkcji z-cy przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów, delegaci wskazali Pana Waldemara Salińskiego- delegata z okręgu elbląskiego. Sekretarzem Prezydium pozostała nadal Pani Renata Cieszko z okręgu siedleckiego.

Nowemu Przewodniczącemu serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy samych sukcesów w realizacji zamierzonych celów oraz dużej wytrwałości w podejmowaniu działań zmierzajacych do ciągłego podnoszenia jakości pracy wykonywanej przez nasze środowisko zawodowe.

* * * * *

Następna strona »