• Niewiele osób może o sobie powiedzieć, iż są ludźmi spełnionymi. Przywilej taki, bez wątpienia przysługuje Andrzejowi Martuszewiczowi- pewnemu facetowi z Mazowsza, który przez ostatnich kilkanaście lat jest rozpoznawalną twarzą polskiej kurateli sądowej, będąc jej jednocześnie bezgranicznie oddanym.
  • 8 lutego 2014 roku minęła 95 rocznica utworzenia na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego sądów dla nieletnich i urzędu stałych opiekunów sądowych przy tych sądach.
  • Podczas XII posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów III Kadencji, w dniu 27 listopada 2012 r., głosami zgromadzonych delegatów dokonano wyboru nowego przewodniczącego KRK, którym został Henryk Pawlaczyk- kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
  • W dniu 21 marca 2013 r. Posłowie z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wysłuchali informacji na temat aktualnej sytuacji kuratorów sądowych w Polsce. Informację przedstawiali Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Stanisław Chmielewski oraz Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów- Henryk Pawlaczyk.
  • W dniu 3 listopada 2007 roku miała miejsce uroczystość wręczenia Medalu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, przyznanego Krajowej Radzie Kuratorów w uznaniu za sześcioletnie zaangażowanie w rozwój i profesjonalizację kurateli sądowej w Polsce.
  • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja odznaczył długoletniego przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Andrzeja Martuszewicza Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w kształtowaniu demokratycznego państwa prawa.

Otwarcie Ośrodka Kuratorskiego w Mławie.


12 października 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

tablica_mlawaW piątek 3 października uroczyście otwarto Ośrodek Kuratorski w Mławie przy Sądzie Rejonowym w Mławie. Z tej okazji zaproszono m.in. Małgorzatę Michalską- prezesa Sądu Okręgowego w Płocku. Przyjechali także Henryk Pawlaczyk- przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Andrzej Martuszewicz- były przewodniczący KRK a obecnie prezes Fundacji Probare, działającej na rzecz kuraterii sądowej w Polsce. Do Mławy przyjechał również Paweł Budziński- kierownik zespołu kuratorów dla dorosłych przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie i delegat okręgu płockiego do Krajowej Rady Kuratorów. Obecni byli także kierownicy zespołów kuratorskich z Mławy, Andrzej Mocek i Krystyna Łukasik, oraz Andrzej Szwejkowski, zastępca kuratora okręgowego w Płocku.

więcej

* * * * *

Konferencja Kuratorów Sądowych w Kwidzynie.


10 października 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

logo_kwidzyn

W dniu 30 września 2014 r. w sali audytoryjnej Kwidzyńskiego Centrum Kultury w Kwidzynie odbyła się Konferencja w 95 rocznicę powstania kurateli sądowej, zorganizowana przez kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Kwidzynie. Rocznica stała się okazją do spotkania osób i instytucji, które w szerokim zakresie na co dzień współdziałają w procesie resocjalizacji i działań mających na celu poprawienie sytuacji podopiecznych, którzy zostali powierzeni ich pieczy.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej obu powiatów, zakładów karnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, zakładów, w których wykonywana jest praca na cele społeczne, kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Gdańsku wraz ze swoim zastępcą oraz kuratorzy społeczni, wspomagający pracę kuratorów zawodowych.

więcej

* * * * *

II Kongres Kuratorski. Warszawa, 25-26 września 2014.


29 września 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

mini_KongresW dniach 25-26 września 2014 roku w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości odbył się II Kongres Kuratorski: Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu- efekty i oczekiwania, zorganizowany przez Krajową Radę Kuratorów we współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych „Pedagogium”, Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” i stowarzyszeniami kuratorskimi. W wydarzeniu tym udział wziął obecny Minister Sprawiedliwości- Pan Cezary Grabarczyk, który otwierając obrady kongresowe, powiedział: Jestem przekonany, że kongres będzie wyjątkową okazją do refleksji nad stanem kurateli sądowej w Polsce oraz kierunkami jej rozwoju.

więcej

* * * * *

Pedagogika resocjalizacyjna. Marek Konopczyński.


13 września 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

konopczynskiNa polskim rynku wydawniczym ukazała się najnowsza książka autorstwa prof. Marka Konopczyńskiego, uzupełniająca serię podręczników akademickich Pedagogika Nauce i Praktyce, stając się tym samym kolejnym do­pełnieniem polskiej literatury przedmiotu. Tytuł książki, to Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących.

Podręcznik ten, liczący 208 stron, skierowany jest do szerokiego grona czytelników: od studentów nauk społecznych (pedagogiki, prawa, psychologii, socjologii, pracy socjalnej) poczynając poprzez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, kuratorów sądowych, wychowawców zakładów poprawczych oraz schronisk dla nieletnich, wychowawców w zakładach karnych i aresztach śledczych), pracowników resortu edukacji (pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców placówek wychowawczych, specjalnych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych), działaczy i wolontariuszy z organizacji pozarządowych, na pracownikach szeroko rozumianego sektora pomocy społecznej kończąc (pracownicy socjalni, wychowawcy w placówkach socjalizacyjnych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, asystenci rodziny itp.). Po więcej informacji zapraszamy na stronę wydawnictwa IMPULS.

konopczynskiPrzy tej okazji jest nam niezmiernie miło poinformować, iż postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, JM dr hab. Marek Konopczyński, Rektor Pedagogium WSNS uzyskał tytuł naukowy Profesora Nauk Społecznych.

Panie Profesorze, wraz z gratulacjami proszę przyjąć życzenia satysfakcji z pracy, wszelkiej pomyślności w realizacji zamierzeń oraz wielu dalszych osiągnięć. Do tych gratulacji pragniemy dołączyć także życzenia nieustannej sympatii środowiska kuratorskiego w Polsce, albowiem nadanie Panu Profesorowi tej wysokiej godności naukowej cieszy nas szczególnie. W swej długiej, obszernej i bogatej działalności naukowej obdarzył Pan swoją życzliwością i cenną współpracą wszystkich kuratorów sądowych, za co jesteśmy Panu Profesorowi serdecznie wdzięczni.

 

więcej

* * * * *

VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich.


13 września 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

Piłkarz

Już po raz ósmy Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie przy współudziale Stowarzyszenia na rzecz Wspierania i Rozwoju Rodziny „Familia” w Jarocinie będzie głównym organizatorem Turnieju Piłki Nożnej. W tym roku VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej odbędzie się w dniach 17-18 października w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie przy ul. Franciszkańskiej 2. Impreza skierowana jest do uczestników ośrodków kuratorskich w całej Polsce, a udział w niej jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wyżywienie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie podczas samego turnieju. Od samego początku swojego istnienia Turniej ten cieszy się zainteresowaniem. Celem Turnieju jest integracja ośrodków kuratorskich na terenie całej Polski, a przede wszystkim stworzenie możliwości wspaniałej zabawy i uczciwej rywalizacji. Uczestnicy ośrodka to młodzi ludzie, potrzebujący wsparcia i wskazania prawidłowej drogi w życiu, a tego typu imprezy stwarzają świetne możliwości oddziaływania.

 Zaproszenie

więcej

* * * * *

Następna strona »