• Księga pamiątkowa dedykowana dr. Tadeuszowi Jedynakowi.

Procedura reagowania w przypadku braku kontaktu z uczniami w okresie epidemii – propozycja FDDS


23 maja 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Od ponad dwóch miesięcy placówki oświatowe są zamknięte z powodu pandemii, a nauka kontynuowana jest zadanie. Niestety w wielu przypadka szkoły straciły kontakt z  uczniami. Dzieci nie logują się do systemu, nie uczestniczą w zajęciach, nie odbierają telefonów czy  też nie reagują na maile. Bywa, że rodzice również przestali komunikować się ze szkołą i wychowawcami.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę opracowała „ Procedury reagowania w przypadku braku kontaktu z uczniami w okresie epidemii”

O problemie „znikających dzieci” można także przeczytać w artykule autorstwa Moniki Sewastianowicz  i Patrycji Rojek-Sochy na portalu Prawo.pl.

O eskalacji problemu mówią też kuratorzy. Wskazują jednak, że zniknięcie z systemu wielu dzieci, jest nie tylko efektem przemocy ale też niedostosowania rodziny i nieumiejętności wychowawczych rodziców. Nauczyciele zgłaszają do kuratorów informacje o braku kontaktu z dzieckiem, w sytuacji gdy chodzi o rodziny objęte kuratorskim nadzorem – z różnych powodów także przemocy, problemów alkoholowych, czy problem wychowawczych z dziećmi.

– Z moich doświadczeń wynika, że ta współpraca naprawdę jest dobra. Szkoła informuje, że nie ma kontaktu z dzieckiem, że nie odsyła ono zadanych prac, że rodzice nie odpowiadają, lub choćby że zaproponowany był komputer i jest do odebrania, ale rodzice się po niego nie zgłosili. Były takie sytuacje. I oczywiście  kuratorzy interweniowali. Wyjaśnialiśmy co się dzieje, dyscyplinowaliśmy nieco rodziców, prosząc by zwracali uwagę na pracę dziecka, zachęcaliśmy do zgłoszenia się po sprzęt. Często w takich sytuacjach wychodzi bezradność wychowawcza rodziców. Bywa, że nie radzą sobie ani z dziećmi, ani z mobilizowaniem ich do pracy, ani z lekcjami – mówi kurator Aleksandra Szewera-Nalewajek, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów. 

* * * * *

Akcja krwiodawstwa kuratorów z okręgu poznańskiego


20 maja 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu,  cyklicznie przeprowadza akcję krwiodawstwa : Mamy TO we Krwi.

Krew jest potrzebna cały czas, więc nawet w tak trudnym czasie, jakim jest pandemia Klub  kontynuuje tę inicjatywę i po raz kolejny zaprasza na  dwie akcje krwiodawstwa, które odbędą się w dniach 29 maja i 1 czerwca bieżącego roku w Obornikach.

* * * * *

Wytyczne MS i zalecenia GIS dot. „odmrażania” pracy sądów


20 maja 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Ministerstwo Sprawiedliwości  w związku z bezpiecznym „ odmrażaniem” pracy sądów. przesłało do poszczególnych sądów wytyczne (przygotowane wspólnie z głównym inspektorem sanitarnym) dotyczące wymaganego reżimu sanitarnego oraz sposobu organizacji pracy sędziów, pracowników, a także zasad przebywania klientów sądów czy dostosowania sal rozpraw .

Pismo Podsekretarz Stanu Stanu dr Anny Dalkowskiej DNA-II.510.20.2020 z 18.05.2020 roku

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii Sars-CoV-2 w Polsce

* * * * *

Prezydent podpisał ustawę o natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy!


20 maja 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Prezydent RP Andrzej Duda w dniu 19 maja br.podpisał ustawę antyprzemocową wyposażającą Policję i Żandarmerię Wojskową w nowe uprawnienia w postaci nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. Nakaz ten będzie obowiązywać przez 14 dni, ale na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres.

Ustawa z dnia 30  kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustawa nowelizuje w szczególności ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.), ustawę z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360) oraz ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 518 i 730).

Ustawa wejdzie w życie  po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Więcej na temat wprowadzonych zmian można przeczytać na stronie Prezydenta.RP

Poniżej cały tekst:

Ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

* * * * *

Przywracanie funkcjonalności i zasady bezpieczeństwa dla zespołów kuratorskich


13 maja 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Krajowa Rada Kuratorów przekazała rekomendacje na temat przywracania funkcjonalności zespołów kuratorskich, a także standardów bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Opracowanie powstało przy udziale trzech organizacji związkowych, które przesłały opinie na jego temat: Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Kuratorów Sądowych KNSZZ „Ad Rem”, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych.

W przygotowanie wytycznych zaangażowana była Komisja Rozwoju i Współpracy, a przede wszystkim jej Przewodniczący Adam Syldatk i Zastępca Przewodniczącego Aleksander Samek ponadto Lech Sobieszczuk, Tomasz Macul i Jan Wacławiak. Do powstania opracowania włączyli się Delegaci do Krajowej Rady Kuratorów oraz kuratorzy, którzy przekazali uwagi.

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty, przesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sądów Okręgowych.

KRK 16.V.2020, 2020.05.11 Podsekretarz Stanu w MS- dot. przywracanie funkcjonalności KSS

KRK 16.V.2020, 2020.05.11- Załącznik 1 (etapy)

KRK 16.V.2020, 2020.05.11- Załącznik 2 (standardy bezpieczeństwa)

* * * * *

Następna strona »