• W dniu 3 listopada 2007 roku miała miejsce uroczystość wręczenia Medalu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, przyznanego Krajowej Radzie Kuratorów w uznaniu za sześcioletnie zaangażowanie w rozwój i profesjonalizację kurateli sądowej w Polsce.

Wszystkiego najlepszego w DNIU MATKI


26 maja 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

imagesWszystkim Mamom życzymy Wszystkiego Najlepszego w tym pięknym dniu.
Byście z każdym dniem coraz bardziej znały swoje dzieci i potrafiły dobrze odpowiadać na ich potrzeby. A radość Waszych dzieci niech napełnia Wasze serca.

Trzymajcie się dzielnie w tej najważniejszej dla świata karierze! Bo, co świat zrobiłby bez Waszych dzieci, którymi się teraz opiekujecie, wychowujecie je i dbacie o ich edukację. To ciężka i wymagająca praca, ale to właśnie ona może przynieść tyle dobra i dlatego MAMA to najważniejszy zawód na świecie.

A wszystkim mamom, których dzieci są już dorosłe, poszły swoimi drogami, lub do tego się szykują, życzymy dużo zaufania, wiary i radości. Byście miały coraz więcej okazji do radosnych wzruszeń i nadal rozwijały z Waszymi dziećmi piękną przyjaźń.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

* * * * *

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwestii form pomocy i wsparcia dla osób doznających przemocy ze strony współlokatora


17 maja 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

przemocRzecznik Praw Dziecka Marek Michalak poinformował na swojej stronie internetowej, iż zaapelował do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej o szeroko zakrojone akcje informacyjne i kampanie edukacyjne na temat przemocy, informujące o możliwych formach poszukiwania pomocy i wsparcia oraz reagowania na przemoc.

Rzecznik zwrócił się też o rozszerzenie tematyki szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych w zakresie zobowiązania do opuszczenia lokalu przez osoby stosujące przemoc.

Treść wystąpienia dostępna jest tutaj

* * * * *

Historia pewnej wielokrotnej petycji…


15 maja 2016 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

4[1]W dniu 09.02.2016r. Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka złożyło do Rzecznika Praw Dziecka petycję pn. „O poszanowanie życia rodzinnego dziecka i jego tożsamości”, której celem było spowodowanie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w kierunku zmian w ustawie o kuratorach sądowych oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych. Z treścią całej petycji można zapoznać się tutaj. Petycja została przesłana również do Ministerstwa Sprawiedliwości.

W sprawie ww. petycji swoje zdanie wyraziła Krajowa Rada Kuratorów, kierując stosowne stanowisko do Ministra Sprawiedliwości. Treść stanowiska KRK dostępna jest tutaj.

W dniu 10 maja br. w sprawie petycji stanowisko zajęło Ministerstwo Sprawiedliwości, wskazując m.in. w podsumowaniu,  że: „(…) brak jest podstaw do zmiany przepisów zgodnie z postulatami zawartymi w przedłożonej petycji”. Całość odpowiedzi Ministerstwa dostępna jest tutaj.

* * * * *

Odznaka honorowa RPO dla Aleksandry Dyrdy- sądowej kuratorki z Cieszyna.


14 maja 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

medalRPOW Sądzie Rejonowym w Cieszynie w dniu 13 maja br. odbyła się uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej RPO „Za zasługi dla ochrony praw człowieka” Aleksandrze Dyrdzie, zawodowej kuratorce sądowej. Odznakę wręczył osobiście Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Odznakę „Za zasługi dla ochrony praw człowieka” p. Aleksandra Dyrda otrzymała za swoje zachowanie w 2014 roku, kiedy to w Ustroniu, w trakcie wykonywania czynności zawodowych, stanęła w obronie bezbronnej kobiety zaatakowanej przez konkubenta. Jej profesjonalizm sprawił, że nie doszło wówczas do tragedii. Dodatkowo podczas uroczystości, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie wraz z Komendantem Komisariatu Policji w Ustroniu w uznaniu za zaangażowanie w pracę zawodową, wrażliwość na krzywdę oraz chęć niesienia pomocy innym wręczyli list gratulacyjny.

Z fotorelacją z tego wydarzenia można zapoznać się na stronie Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie – tutaj. Komunikat na stronie RPO jest dostępny z kolei tutaj, a zaproszenie do udziału w uroczystości tutaj.

* * * * *

23 maja Dniem Wymiaru Sprawiedliwości


12 maja 2016 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

DWS_2

Dzień ten został ustanowiony przez Europejskie Stowarzyszenie MEDEL ,,Magistrats Europees pour la Democratie Et la Liberte” (Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności).

Wybrana data nie jest przypadkowa. 23 maja 1992 r. został bowiem zamordowany przez sycylijską mafię słynny sędzia śledczy Giovanni Falcone, niestrudzony bojownik o sprawiedliwość. Wraz z nim zginęła jego żona, sędzia Francesca Morvillo i chroniący sędziów policjanci. Aby ich zamordować, mafia wysadziła w powietrze prawie 100 m autostrady przy pomocy 350 kg materiałów wybuchowych. Najbliższy współpracownik Falconego, sędzia Paolo Borsellino zamordowany został w podobny sposób dwa miesiące później, 19 lipca 1992 r. – w zamachu bombowym zginął wraz z pięcioma policjantami.

Obchody Dnia Wymiaru Sprawiedliwości, organizowane w dniu 23 maja 2016 r. przez SSP Iustitia, swoim patronatem objęło Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, które w związku z tym apeluje do wszystkich prawników i środowisk współpracujących z wymiarem sprawiedliwości o przypięcie tego dnia fioletowej wstążki, która symbolizować będzie ich jedność.

* * * * *

Następna strona »