• W dniu 22 czerwca odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji, podczas którego uroczyście obchodzony był Dzień Kuratora Sądowego.

Realizacja przez kuratorów sądowych obowiązków związanych z wykonywaniem orzeczeń sądu o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym tematem kontroli NIK w 2017 r.


15 stycznia 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

nikW czwartek (12.01.2017 r.) prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski przedstawił posłom komisji ds. kontroli państwowej plan pracy Izby na 2017 r. Uchwaliło go w grudniu ub. r. kolegium NIK. „Podczas pracy planistycznych rozpatrzyliśmy łącznie ponad 450 propozycji tematów kontroli” – powiedział Kwiatkowski. Dodał, że w planie pracy izby na 2017 r. ujęto 109 tematów w formie kontroli planowych oraz 13 kontroli rozpoczętych jeszcze w 2016 r. a których zakończenie planowane jest w 2017 r.

Jeden z tematów kontroli dotyczy wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych. Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy kuratorzy sądowi prawidłowo realizowali obowiązki związane z wykonywaniem orzeczeń sądu o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym?

Zadanie to zostało przydzielone Delegaturze we Wrocławiu. Termin jej realizacji to kwiecień 2017 – styczeń 2018.

NIK zaplanował również kontrolę w temacie dotyczącym pomocy ofiarom przestępstw w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy ofiary przestępstw otrzymują adekwatną i skuteczną pomoc?

Artykuł prasowy

Informacja ze strony internetowej NIK

* * * * *

Nowa książka Elżbiety Żytyńskiej-Chwast. Już w sprzedaży.


13 stycznia 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

book_elaNa rynku wydawniczym ukazała się nowa książka Elżbiety Żytyńskiej-Chwast, pt. Empatia kuratorów zawodowych, jako bufor chroniący przed stresem i wypaleniem zawodowym. Jak informuje Autorka, książka jest analizą badań własnych i dotyczy wpływu empatii na stres i wypalenie zawodowe kuratorów sądowych. W badaniu uczestniczyło 154 kuratorów zawodowych.

Pani Kurator serdecznie gratulujemy, a poniżej udostępniamy kilka słów samej Autorki o swojej książce oraz recenzję autorstwa dr. Łukasza Tanasia z Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.

kilka słów o książce wraz z recenzją

więcej

* * * * *

Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży. I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk.


13 stycznia 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

19dniforumFundacja po DRUGIE i partnerzy- Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE zapraszają na I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk, które odbędzie się pod tytułem: Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży. Inspiracją do zorganizowania forum jest Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży prowadzona co roku na całym świecie w pierwszych dniach listopada. W Polsce od 2014 roku kampanię tę koordynuje Fundacja po DRUGIE.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.

więcej

* * * * *

Prof. Marek Konopczyński z Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka.


13 stycznia 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

prof_konpczynskiZ pewnym opóźnieniem, ale też i z satysfakcją informujemy o szczególnym wyróżnieniu, którym w 2016 roku został odznaczony prof. Marek Konopczyński, dołączając w ten sposób do grona Obrońców Godności Dzieci (Infantis Dignitatis Defensori).

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, bo o niej tutaj mowa, to polskie odznaczenie resortowe, ustanowione 15 lutego 2013 rozporządzeniem Prezydenta RP, które jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy.

* * * * *

Ostatnie pożegnanie – Elżbieta Germel.


11 stycznia 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

kalia„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…
Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”
Ks. J. Twardowski

Kuratorzy okręgu siedleckiego z głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 11 stycznia br. zmarła Elżbieta Germel- Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Węgrowie, kurator rodzinny od 1 lipca 1978 r. W naszej pamięci pozostanie jako serdeczna koleżanka, oddany swojej pracy uczciwy człowiek, dobry i wyrozumiały przełożony. Łączymy się w bólu z Rodziną.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 13 stycznia br. o godzinie 13.00 w Węgrowie w kościele św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy, ul. Tadeusza Kościuszki 27.

* * * * *

Następna strona »