• Niewiele osób może o sobie powiedzieć, iż są ludźmi spełnionymi. Przywilej taki, bez wątpienia przysługuje Andrzejowi Martuszewiczowi- pewnemu facetowi z Mazowsza, który przez ostatnich kilkanaście lat jest rozpoznawalną twarzą polskiej kurateli sądowej, będąc jej jednocześnie bezgranicznie oddanym.
  • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja odznaczył długoletniego przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Andrzeja Martuszewicza Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w kształtowaniu demokratycznego państwa prawa.
  • Podczas XII posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów III Kadencji, w dniu 27 listopada 2012 r., głosami zgromadzonych delegatów dokonano wyboru nowego przewodniczącego KRK, którym został Henryk Pawlaczyk- kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
  • 8 lutego 2014 roku minęła 95 rocznica utworzenia na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego sądów dla nieletnich i urzędu stałych opiekunów sądowych przy tych sądach.
  • W dniu 21 marca 2013 r. Posłowie z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wysłuchali informacji na temat aktualnej sytuacji kuratorów sądowych w Polsce. Informację przedstawiali Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Stanisław Chmielewski oraz Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów- Henryk Pawlaczyk.
  • W dniu 3 listopada 2007 roku miała miejsce uroczystość wręczenia Medalu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, przyznanego Krajowej Radzie Kuratorów w uznaniu za sześcioletnie zaangażowanie w rozwój i profesjonalizację kurateli sądowej w Polsce.

Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz. Wydanie drugie.


19 sierpnia 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności,Literatura,Niezbędnik |

okladkakomentarzjedynakstasiakNakładem Wydawnictwa Lexis-Nexis ukazało się 2. wydanie Komentarza do ustawy o kuratorach sądowych, autorstwa Tadeusza Jedynaka i Krzysztofa Stasiaka.

Drugie wydanie publikacji zostało uaktualnione i uwzględnia dokonane w ciągu ostatnich kilku lat nowelizacje komentowanej ustawy oraz innych ustaw, które wpływają na zakres zadań kuratorów sądowych, m.in. ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawy Kodeks karny wykonawczy. Ponadto podejmuje także próbę udzielenia odpowiedzi na wątpliwości i problemy związane ze stosowaniem ustawy o kuratorach sądowych, które ujawniły się od czasu jego pierwszego wydania komentarza. Stan prawny datowany jest na 15 lipca 2014 roku.

Okładka   Wstęp   Spis treści

* * * * *

Projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne.


15 sierpnia 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

oswiadczenia Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne, który w dniu 18 lipca br. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. Z projektem, jego uzasadnieniem oraz innymi dokumentami można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji – tutaj.

Zdaniem projektodawcy- projekt ten stanowi propozycję uporządkowania uregulowań dotyczących składania oświadczeń majątkowych oraz ujęcie w jednym akcie prawnym i ujednolicenie zasad składania ich przez funkcjonariuszy publicznych oraz osoby zatrudnione w sferze publicznej, których zakres obowiązków lub uprawnień uzasadnia ujawnianie przez te osoby ich stanu majątkowego.

więcej

* * * * *

Wychowankowie Ośrodków Kuratorskich w hołdzie powstańcom.


12 sierpnia 2014 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Lekcja patriotyzmu dla wychowanków ośrodków kuratorskich okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku

pod patronatem

Ministra Sprawiedliwości RP Pana Marka Biernackiego
Warszawa 30 lipca – 1 sierpnia 2014 r.

Wychowanie patriotyczne młodzieży jest jednym z elementów pracy wychowawczej ośrodków kuratorskich. Koncentruje się ono przede wszystkim na kształtowaniu świadomości przynależności i odpowiedzialności za środowisko lokalne i „małe ojczyzny”. Przypadająca w bieżącym roku 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego była wyjątkową okazją dla spotkania się młodzieży ośrodków kuratorskich z Powstańcami, którzy 70 lat temu byli ich rówieśnikami. Wyjazd do Stolicy był także doskonałą okolicznością przeprowadzenia lekcji wychowania patriotycznego w warunkach historycznej i współczesnej Warszawy – Miasta Nieujarzmionego.

rocznicapw3 rocznicapw5 rocznicapw1 rocznicapw

więcej

* * * * *

Wielka Encyklopedia Prawa.


25 lipca 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

WEP_baner_internetowy_350x87 W 2011 roku Fundacja „Ubi societas, ibi ius” przystąpiła do procesu wydawania 25 tomowej Wielkiej Encyklopedii Prawa pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana  Bronisława Komorowskiego. To unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej ma na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach. Redaktorem naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. Brunon Hołyst, a zastępcą redaktora naczelnego- prof. Roman Hauser. Redaktorami poszczególnych tomów są z kolei wybitni Profesorowie piastujący między innymi funkcje w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

więcej

* * * * *

II Kongres Kuratorski w Warszawie.


29 czerwca 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

logo_IIKongresKrajowa Rada Kuratorów ma zaszczyt poinformować, że pod patronatem honorowym Pana Marka Biernackiego- Ministra Sprawiedliwości RP i we współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych „Pedagogium”, Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”, a także stowarzyszeniami kuratorskimi organizuje II Kongres Kuratorski pod hasłem: „Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu – efekty i oczekiwania”. Wydarzenie to planowane jest na 25-26 września 2014 roku w Warszawie. Poniżej odezwa Przewodniczącego KRK Henryka Pawlaczyka do kuratorów sądowych w Polsce.

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy,

W 95 rocznicę powołania opiekunów społecznych przy sądach dla nieletnich- protoplastów kuratorów sądowych i w 25 rocznicę odrodzenia niepodległej Polski, Krajowa Rada Kuratorów przy wsparciu całego środowiska kuratorskiego, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Wyższą Szkołą Nauk Społecznych „Pedagogium”, Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” i stowarzyszeniami kuratorskimi organizuje II Kongres Kuratorski pod hasłem Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu – efekty i oczekiwania. Honorowy patronat nad tym wydarzenie, które odbędzie się w dniach 25- 26 września 2014 roku w Warszawie, objął Pan Marek Biernacki- Minister Sprawiedliwości.

więcej

* * * * *

Następna strona »