• 100 lat Kurateli w Polsce - spot jubileuszowy.

Żegnamy Basię Bedyńską


29 listopada 2022 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

* * * * *

„Kurator sądowy w społeczności lokalnej – praca i współpraca”- echa pierwszej radomskiej konferencji


21 listopada 2022 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 17 listopada 2022r. odbyła się Konferencja „Kurator sądowy w społeczności lokalnej – praca i współpraca”.

Wydarzenie to było realizowane przez Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Radomiu, Akademię Handlową Nauk Stosowanych  w Radomiu, oraz Związki Zawodowe Kuratorów ( MOZ OZZKS SO w Radomiu). Wzięli w nim udział zaproszeni goście: władze i sędziowie Sądów Okręgowego i Rejonowego, władze uczelni, przedstawiciele miasta Radom, oraz różnych instytucji na co dzień współpracujących z kuratorami sądowymi.

Ponad 200 uczestników wysłuchało prelegentów, którzy zaprezentowali szczegóły pracy kuratorów sądowych, oraz przedstawiali zakres współpracy pomiędzy kuratorami a poszczególnymi instytucjami takimi jak: MOPS, Służba Więzienna, Policja. Wystąpili również przedstawiciele uczelni, wskazując na psychologiczne aspekty pracy kuratorów sądowych, oraz ich miejsce w sektorze zintegrowanych usług społecznych na rzecz rodziny.

Wydarzenie to odbyło się w gościnnych murach Akademii, catering zapewnił Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu, przy pomocy Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Autor zdjęć: Agnieszka Walczyk, kurator ZKSS w Sądzie Rejonowym w Radomiu

* * * * *

Historia Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie


14 listopada 2022 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

Rok 1981, to rok powstania Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Młodzieżą przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie pod  nadzorem Sądu Wojewódzkiego w Kaliszu. Pierwszym Kierownikiem Ośrodka Kuratorskiego został wtedy Pan Ryszard Matysiak. Następnie przez wiele lat Ośrodkiem kierowała Pani Maria Poznańska-Kościelna, kurator sądowy rodzinny.

         W latach od 1999 do 2001 roku Ośrodek Kuratorski w Jarocinie działał w formie wolontariatu. Brakowało środków finansowych na realizację przyjętych programów działania. Dopiero z nowym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwość z dnia 5 października 2001r. uregulowało sprawę funkcjonowania Ośrodków Kuratorskich. Od 2001 roku do dnia dzisiejszego funkcję Kierownika  Ośrodka pełni kurator zawodowy Joanna Wasielewska.

         Nieprzerwanie bo od ponad 41 lat zajęcia odbywają się w pomieszczeniach, znajdujących się w  budynku sądu. Początkowo ośrodek  był wyposażony w bardzo skromny sprzęt do zajęć świetlicowych i dydaktyczno-wychowawczych. W 2019 roku w ośrodku przeprowadzono remont. Obecnie uczestnicy mają do dyspozycji pomieszczenia nowocześnie umeblowane i wyposażone w potrzebne sprzęty.

         Ośrodek Kuratorski w Jarocinie w 2007 roku podjął się po raz pierwszy organizacji Ogólnopolskiego  Turnieju Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich. Po dwóch latach przerwy związanej z Pandemią  w tym roku odbyła się XIV edycja Imprezy. W rozgrywkach wzięło udział 9 drużyn: Ośrodek Kuratorski w Wałbrzychu, Ośrodek Kuratorski w Wągrowcu, Ośrodek Kuratorski w Krotoszynie, Ośrodek Kuratorski ,,Pod Serduszkiem” w Poznaniu, Ośrodek Kuratorski nr 1 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Ośrodek Kuratorski nr 1 Stare Miasto w Poznaniu, Ośrodek Kuratorski nr 3 Stare Miasto w Poznaniu, Ośrodek Kuratorski nr 2 Stare Miasto w Poznaniu, Ośrodek Kuratorski w Jarocinie.

Zwycięstwo w tegorocznym Turnieju i piękny puchar zdobył Ośrodek Kuratorski nr 3 w Poznaniu, II miejsce zajął Ośrodek Kuratorski nr 1 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu a trzecie po zaciętej walce Ośrodek Kuratorski ,,Pod Serduszkiem” w Poznaniu.

Na Uroczystym otwarciu swoją obecnością zaszczycili : Pan Tomasz Uznański Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Łodzi, Pan Patryk Pietrzak Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu, Pani Aneta Tomaszewska Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu, Pani Zuzanna Lenarczyk Prezes Sądu Rejonowego w Krotoszynie,

Pan Witold Czubak Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Kaliszu, członek zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, Pan Maciej Gruchalski  Przewodniczący Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Jarocinie,  Pani Dominika Wojciechowska Sędzia Sądu Rejonowego w Jarocinie, Pani Lidia Czechak Starosta Powiatu Jarocińskiego.

Pan Tomasz Janiec Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jarocinie odczytał list skierowany do organizatorów i uczestników od Pana Michała Wosia Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Sprawiedliwości  oraz Europoseł Pani Beaty Kempy.

Z okazji 40-lecia Ośrodka Kuratorskiego w Jarocinie, który przypadł na rok 2021 Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu oraz Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu przekazali dla Ośrodka Kuratorskiego okolicznościowe prezenty, Pani Katarzyna Sojka Poseł na Sejm ufundowała dla uczestników wycieczkę do Warszawy. Sprzęt sportowy dla placówki przekazała z tej okazji Europoseł Pani Andżelika Możdżanowska.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych w Poznaniu.

Spotykamy się za rok, znowu na Jublieuszu…XV Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Ośrodków Kuratorskich.

* * * * *

Zaproszenie


12 października 2022 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

* * * * *

„Wyzwania readaptacji społecznej w praktyce”- relacja ze spotkania w Krynicy


28 września 2022 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Za nami kolejne spotkanie w Krynicy poświęcone readaptacji społecznej. W dniach od 22 do 23 września 2022 r. w Krynicy- Zdroju odbyło się bezpłatne szkolenie  „Wyzwania readaptacji społecznej w praktyce”, w którym udział wzięło 55 specjalistów : kuratorzy sądowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy pomocy społecznej, ośrodków pomocy postpenitencjarnej, urzędów pracy, wychowawcy więzienni oraz wykładowcy uczelni. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu.  

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej – punt udzielania świadczeń w Nowym Sączu”, finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Wykłady dla uczestników szkolenia poprowadzili: Bogusława i Janusz Górniccy ze Stowarzyszenia Teen Chellenge Chrześcijańska Misja Społeczna, Oddział w Winiarczykówce,  Weronika Waloszek i Kamil Wójcik z Fundacji Pomost w Zabrzu oraz dr Kamil Miszewski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak zwykle w Krynicy uczestnicy mogli poznać dobre praktyki, wymienić się swoimi doświadczeniami w zakresie pracy z osobami opuszczającymi zakłady karne.

 Poniżej galeria zdjęć udostępniona przez organizatora

* * * * *

Następna strona »