• Dzień Kuratora Sądowego - uroczyste posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów.

Seminarium „Standardy pracy ośrodków kuratorskich”


17 lipca 2018 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 11. lipca 2018 r. odbyło się Seminarium „Standardy Pracy Ośrodków Kuratorskich”. Co warto podkreślić było to pierwsze spotkanie o charakterze szkoleniowych dla kierowników ośrodków kuratorskich. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Seminarium było kontynuacją działań związanych z opracowaniem propozycji zmian prawnych dotyczących nieletnich opracowanych w wyniku cyklu debat na temat kierunków zmian w prawie nieletnich oraz wypracowania standardów funkcjonowania ośrodków kuratorskich przez Zespół ds. opracowania standardów pracy ośrodków kuratorskich (inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka).

Przedsięwzięcie dedykowane było dla wszystkich Kierowników ośrodków kuratorskich, a także kuratorów sądowych zainteresowanych problematyką działalności ośrodków kuratorskich, w szczególności  rozważających powołanie takiej placówki. W seminarium uczestniczyło około 90 osób, co przy liczbie 96 ośrodków w Polsce wskazuje na żywe zainteresowanie takimi inicjatywami kuratorów wykonujących służbę poprzez pracę w ośrodkach kuratorskich. W seminarium uczestniczył także Grzegorz Kozera – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, przedstawiciele Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”, Wydziału Kurateli w Ministerstwie Sprawiedliwości i stowarzyszeń kuratorskich. więcej

* * * * *

Podsumowanie Wydarzeń Lęborskich 2018


10 lipca 2018 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Resocjalizacyjne wyzwania. Kontekst nauki i praktyki 29.06.2018 r. Sala Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku

Tegoroczna konferencja w sposób udany kontynuowała wcześniejszą formułę, która doskonale się sprawdziła, czyli ograniczona liczba prelegentów oraz dyskusja po każdym wystąpieniu. Tradycyjnie konferencyjne obrady zostały poprzedzone spotkaniem z Burmistrzem Miasta Lęborka, w którym obok grona naukowców, uczestniczyła Pani Prezes Sądu Rejonowego w Lęborku oraz Prezes WSKS. W tematykę tegorocznej konferencji, po konwencjonalnym otwarciu i przywitaniu gości przez dr Michała Szykuta i Z-cę Burmistrza Miasta Lęborka Mariana Kurzydłę, wprowadził Profesor Piotr Chomczyński (Uniwersytet Łódzki). więcej

* * * * *

„Rodo uderza w kuratorów rodzinnych”- wywiad


4 lipca 2018 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

„(…) kuratorzy rodzinni wykonujący nadzory w sprawach opiekuńczych, czy też przymusowe odebranie dziecka albo udział w kontaktach rodzica z dzieckiem, nie mają jasno określonych kompetencji ustawowych aby przetwarzać dane wrażliwe. W ich przypadku przepisy RODO stosuje się wprost. Tych czynności wykonywanych przez kuratorów rodzinnych nie da się ani zakwalifikować do profilaktyki przestępczości, ani też podciągnąć pod wykonanie kar – mówi Kozera. Rozwiązaniem są przepisy wdrażające RODO.(…)”

Powyższy cytat, to fragment wywiadu przeprowadzonego z Przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów Panem Grzegorzem Kozerą, zamieszczonego w dniu 03.07.2018 r. na stronie www.lex.pl
Z całoŚcią wywiadu można zapoznać się TUTAJ.

* * * * *

Tribute to The Beatles „Yesterday” – koncert charytatywny.


4 lipca 2018 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

koncert_UAM

Na prośbę organizatorów – Koła Naukowego Prawa Procesowego Cywilnego Uniwersytetu UAM w Poznaniu, poniżej przedstawiamy informację o charytatywnym widowisku muzycznym, pn. „Tribute to the Beatles – Yesterday”, które odbędzie się w dniu 22 października br. Dochód z koncertu przekazany zostanie podopiecznym z ośrodków kuratorskich w Poznaniu.

więcej

* * * * *

„Pracownia Liderów Dobra” – bezpłatne szkolenie.


3 lipca 2018 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie |

Na prośbę organizatora prestiżowego szkolenia na poziomie Master of Public Administration odświeżamy informację o projekcie, informując jednocześnie, iż rekrutacja nadal trwa.

image002
Poniżej przedstawiamy ofertę bezpłatnego szkolenia finansowanego z funduszy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Szanowni Państwo jesteśmy firmą doradztwa personalnego, która we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu rekrutuje osoby, zainteresowane udziałem w bezpłatnym szkoleniu na poziomie Master of Public Administration dla kadry zarządzającej sektora publicznego i organizacji pozarządowych: Pracownia Liderów Dobra.

Szkolenie skierowane jest do osób, które w swojej pracy zajmują się wsparciem rodzin. Więcej o szkoleniu: tutaj!

Poszukujemy kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w tym programie rozwojowym, pracujących na stanowiskach kierowniczych, zastępców kierowników lub pełniących funkcje koordynatorów, posiadających minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz wyższe wykształcenie.

Zapraszamy do aplikowania do projektu rozwojowego  -> pracownialiderow.pl

* cykl bezpłatnych szkoleń,
* bezpłatne noclegi podczas zjazdów,
* pełne wyżywienie podczas zjazdów.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Rekrutacja nadal trwa! Zapraszamy do udziału.

Pracownia Liderów Dobra – nowy plakat

 

* * * * *

Następna strona »