• Podczas XII posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów III Kadencji, w dniu 27 listopada 2012 r., głosami zgromadzonych delegatów dokonano wyboru nowego przewodniczącego KRK, którym został Henryk Pawlaczyk- kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
  • Niewiele osób może o sobie powiedzieć, iż są ludźmi spełnionymi. Przywilej taki, bez wątpienia przysługuje Andrzejowi Martuszewiczowi- pewnemu facetowi z Mazowsza, który przez ostatnich kilkanaście lat jest rozpoznawalną twarzą polskiej kurateli sądowej, będąc jej jednocześnie bezgranicznie oddanym.
  • W dniu 21 marca 2013 r. Posłowie z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wysłuchali informacji na temat aktualnej sytuacji kuratorów sądowych w Polsce. Informację przedstawiali Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Stanisław Chmielewski oraz Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów- Henryk Pawlaczyk.
  • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja odznaczył długoletniego przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Andrzeja Martuszewicza Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w kształtowaniu demokratycznego państwa prawa.
  • W dniu 3 listopada 2007 roku miała miejsce uroczystość wręczenia Medalu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, przyznanego Krajowej Radzie Kuratorów w uznaniu za sześcioletnie zaangażowanie w rozwój i profesjonalizację kurateli sądowej w Polsce.
  • 8 lutego 2014 roku minęła 95 rocznica utworzenia na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego sądów dla nieletnich i urzędu stałych opiekunów sądowych przy tych sądach.
  • Kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego w Legionowie mają zaszczyt zaprosić całą Brać Kuratorską na jubileuszową, bo X Ogólnopolską Biesiadę Kuratorów Sądowych pt. "Praskie Klimaty". Odbędzie się ona we wrześniu br. w malowniczej miejscowości Serock, położonej nad Zalewem Zegrzyńskim ok. 40 km od Warszawy.

Wielka Encyklopedia Prawa.


25 lipca 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

WEP_baner_internetowy_350x87 W 2011 roku Fundacja „Ubi societas, ibi ius” przystąpiła do procesu wydawania 25 tomowej Wielkiej Encyklopedii Prawa pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana  Bronisława Komorowskiego. To unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej ma na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach. Redaktorem naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. Brunon Hołyst, a zastępcą redaktora naczelnego- prof. Roman Hauser. Redaktorami poszczególnych tomów są z kolei wybitni Profesorowie piastujący między innymi funkcje w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

więcej

* * * * *

II Kongres Kuratorski w Warszawie.


29 czerwca 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

logo_IIKongresKrajowa Rada Kuratorów ma zaszczyt poinformować, że pod patronatem honorowym Pana Marka Biernackiego- Ministra Sprawiedliwości RP i we współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych „Pedagogium”, Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare”, a także stowarzyszeniami kuratorskimi organizuje II Kongres Kuratorski pod hasłem: „Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu – efekty i oczekiwania”. Wydarzenie to planowane jest na 25-26 września 2014 roku w Warszawie. Poniżej odezwa Przewodniczącego KRK Henryka Pawlaczyka do kuratorów sądowych w Polsce.

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy,

W 95 rocznicę powołania opiekunów społecznych przy sądach dla nieletnich- protoplastów kuratorów sądowych i w 25 rocznicę odrodzenia niepodległej Polski, Krajowa Rada Kuratorów przy wsparciu całego środowiska kuratorskiego, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Wyższą Szkołą Nauk Społecznych „Pedagogium”, Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” i stowarzyszeniami kuratorskimi organizuje II Kongres Kuratorski pod hasłem Kuratorzy sądowi w służbie społeczeństwu – efekty i oczekiwania. Honorowy patronat nad tym wydarzenie, które odbędzie się w dniach 25- 26 września 2014 roku w Warszawie, objął Pan Marek Biernacki- Minister Sprawiedliwości.

więcej

* * * * *

Posiedzenie Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego.


26 czerwca 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

stała komisja i KRKW obradach Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego, które odbyły się 24 czerwca br. udział wzięli przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów – Henryk Pawlaczyk (przewodniczący KRK), Tomasz Krzymiński, Krzysztof  Stasiak, Adam Syldatk oraz Grzegorz Miśta, jako zastępca prezesa Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS. Tematem posiedzenia było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2393); poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny, ustawy Kodeks karny skarbowy, ustawy- Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy (druk nr 241); poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny (druk nr 2024); senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz ustawy- Kodeks karny wykonawczy (druk nr 2267).

Poniżej prezentujemy zapis video do dwóch fragmentów posiedzenia podkomisji, tj. wypowiedzi Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Henryka Pawlaczyka oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Królikowskiego.

więcej

* * * * *

Prace nad projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.


26 czerwca 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

RCL-uks

Trwają cały czas prace nad ministerialnym projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych. O rozpoczęciu tych prac informowaliśmy komunikatem z 6 stycznia br., wskazując również na skierowanie projektu do uzgodnień międzyresortowych. W ramach tych uzgodnień uwagi do projektu zostały wniesione ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Rządowego Centrum Legislacji. W dniu 23 czerwca na stronach biuletynu informacji publicznej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczone zostały pisma zawierające odniesienie się Projektodawcy do uwag, z którymi można zapoznać się w tym miejscu.

* * * * *

Nowelizacja Kodeksu Karnego oraz niektórych innych ustaw.


13 maja 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

mlotekMinisterstwo Sprawiedliwości, jak już informowaliśmy wcześniej, przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, którego zadaniem jest – jak informują autorzy projektu – najobszerniejsza i najdonioślejsza w skutkach od czasów uchwalenia kodeksu w 1997 r. nowelizacja przepisów prawa karnego dotycząca zasad wymiaru kary oraz hierarchii kar. W dniu 8 maja br. projekt ten został przyjęty przez Radę Ministrów i opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Kolejnym krokiem będzie przedłożenie projektu Sejmowi RP, czyli tzw. skierowanie do laski marszałkowskiej.

Nowelizacja w dużym stopniu ingeruje w dotychczasowe kompetencje kuratorów sądowych dla dorosłych w zakresie powierzonych i przez nich wykonywanych zadań i obowiązków.

* * * * *

Następna strona »