• Prezydium Krajowej Rady Kuratorów przedstawiło sprawozdanie o swojej działalności w roku 2016.

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego – IV wydanie


6 grudnia 2017 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

zarysPragniemy poinformować, że ruszyła przedsprzedaż IV wydania Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego – pracy zbiorowej, pod redakcją naukową Krzysztofa Stasiaka.


Jest to kompleksowe opracowanie problematyki pracy kuratorów sądowych, a wśród autorów tej publikacji znajdują się wybitni znawcy prawa karnego i rodzinnego oraz metodyki wychowania resocjalizacyjnego, a także kuratorzy specjaliści w zakresie obu specjalności kuratorskich.


W związku z licznymi zmianami prawa karnego wykonawczego, Kodeksu karnego oraz innych aktów prawnych kolejne wydanie książki zostało zaktualizowane i uzupełnione przede wszystkim o takie zagadnienia jak dozór elektroniczny i nadzór określony w art. 181 a § 2 k.k.w., odebranie przez kuratora osoby podlegającej władzy rodzicielskiej, a także udział kuratora w sądownie ustalonych kontaktach rodzica z dzieckiem.


Więcej na temat tej publikacji można przeczytać na stronie kancelaria.lex.pl
Jeżeli ktoś chciałby uzupełnić swoją bibliotekę o tę pozycję , to może to zrobić za pośrednictwem strony księgarnia profinfo

* * * * *

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego


6 grudnia 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

Bez tytułuW dniu 05 grudnia 2017r. w Dzienniku Ustaw poz. 1485 opublikowana została

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

O projekcie Ustawy informowaliśmy tutaj

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.

* * * * *

XIV OGÓLNOPOLSKA BIESIADA KURATORÓW SĄDOWYCH


1 grudnia 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

Bez tytułu

Kuratorzy Zawodowi Sądu Rejonowego w Głogowie mają zaszczyt zaprosić Brać Kuratorską na XIV Ogólnopolską Biesiadę Kuratorów Sądowych, która tym razem odbędzie się w dniach 14 – 16 września 2018r. w malowniczej miejscowości Sława, położonej na Pojezierzu Sławskim, ok. 25 km od Głogowa.

Na przybyłych gości będzie oczekiwał Pensjonat „Słoneczko”.

Wśród licznych atrakcji są m.in. wyjazd do kopalni, występ orkiestry dętej i mażoretek, zwiedzanie głogowskiej starówki, rejs po Jeziorze Sławskim.

Organizatorzy zadbali także o aktywny udział uczestników Biesiady. Będzie siatkówka, koncert gitarowo-saksofonowy z wodzirejem, a wieczorami zabawy taneczne, w trakcie których także nie zabraknie miłych niespodzianek.

Całkowity koszt uczestnictwa wraz z ubezpieczeniem NNW wynosi 600,00 zł, płatne w 3 ratach:

  • Do 30 stycznia 2018r. – kwota 200,00 zł
  • Do 30 kwietnia 2018r. – kwota 200,00 zł
  • Do 30 lipca 2018r. – kwota 200,00 zł.


Dla pierwszych osób, które dokonają wpłaty w całości są przewidziane atrakcyjne nagrody.

W imieniu organizatorów zachęcamy wszystkich chętnych do szybkiej rejestracji i wypełnieniu w tym celu formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny tutaj

Szczegółowy komunikat organizatorów zamieszczamy poniżej.

Document-page-001Document-page-002Document-page-003Document-page-004Document-page-005

* * * * *

Działalność Krajowej Rady Kuratorów


1 grudnia 2017 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

kalendarz_krkPrezydium Krajowej Rady Kuratorów przedstawiło uchwały Krajowej Rady Kuratorów, protokół z ostatniego posiedzenia, jak również ważniejsze stanowiska i wystąpienia Prezydium.

Prezydium KRK wyraziło podziękowania Panu Krzysztofowi Stasiakowi- ekspertowi Krajowej Rady Kuratorów za inicjatywę zaproszenia przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów do wzięcia udziału w zespole powołanym przez Rzecznika Praw Dziecka, który zajmował się opracowaniem standardów pracy w ośrodkach kuratorskich. Obecnie, Rzecznik Praw Dziecka dokonał już przekazania standardów do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Prezydium KRK złożyło też podziękowania Panu Andrzejowi Martuszewiczowi- ekspertowi KRK, Prezesowi Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” za reprezentowanie Krajowej Rady Kuratorów podczas posiedzenia Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych- 26 października 2017 roku.

Prezydium złożyło również podziękowania Panu Adamowi Syldatkowi- Przewodniczącemu Komisji ds. rozwoju i współpracy za przekazanie protokołu ostatniego posiedzenia, a także przygotowanie roboczej wersji projektu pisma do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

więcej

* * * * *

Konferencja w Bieruniu w ramach projektu „Bieruń bez przemocy”.


1 grudnia 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

bierunW kinoteatrze „Jutrzenka” w Bieruniu w dniu 28 listopada odbyła się konferencja pn. „Bieruń bez przemocy”. Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Auxilium” było współorganizatorem tego wydarzenia wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bieruniu.

Konferencja została zorganizowana w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i była częścią lokalnej kampanii społecznej prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu.

więcej

* * * * *

Następna strona »