• Prezydium Krajowej Rady Kuratorów przedstawiło informację dotyczącą swojej działalności w 2015 roku.

Wydarzenia Lęborskie 2016.


1 lipca 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

lebork2016

W dniach 25-27 sierpnia br. w Lęborku odbędą się jubileuszowe, bo trzydniowe Wydarzenia Lęborskie. Organizatorzy w ramach tegorocznych Wydarzeń planują m.in. specjalne posiedzenie Terenowej Rady ds. Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego, Międzynarodowa Konferencja Naukową: Komparatystyczne perspektywy oddziaływań resocjalizacyjnych oraz X Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski (w ramach rozgrywek wystąpią min. zespoły z Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Ukrainy). Przewidziane jest również spotkanie integracyjne.

Poniżej udostępniamy zaproszenie organizatorów oraz skład komitetów (organizacyjnego i naukowego).

Lębork 2016 – zaproszenie

Komitet organizacyjny i naukowy

* * * * *

Nowe rozporządzenie dla kuratorów sądowych, wykonujących orzeczenia w sprawach karnych wykonawczych.


1 lipca 2016 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

176D.U

1 lipca 2016 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 969 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych. Rozporządzenie to wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 15 lipca br. Rozporządzenie określa sposób i tryb wykonywania czynności przez kuratorów sądowych, stowarzyszenia, organizacje, instytucje i osoby godne zaufania, którym powierzono sprawowanie dozoru, a także sposób i tryb wykonywania dozoru stosowanego w związku z orzeczonymi karami, środkami karnymi, zabezpieczającymi i profilaktycznymi oraz tryb wyznaczania przedstawicieli przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r.

więcej

* * * * *

X Igrzyska Ośrodków Kuratorskich Okręgu Słupskiego.


1 lipca 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

kajakiW dniu 4 czerwca 2016 roku odbyły się Jubileuszowe X Igrzyska Ośrodków Kuratorskich Okręgu Słupskiego pod honorowym patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku, SSO Dariusza Ziniewicza. Do malowniczej miejscowości Stara Brda w Gminie Koczała zjechało 57 uczestników, wychowanków oraz kadry wychowawców z Ośrodków Kuratorskich ze Strzelina, Damnicy, Słupska, Człuchowa i Miastka, aby wziąć udział w spływie kajakowym. Trasa spływu liczyła 14 km po rzece Brdzie, od miejscowości Stara Brda przez Żołnę do Nowej Brdy-Szlakiem Jana Pawła II. Po powitaniu, wystąpieniu Pani Zastępcy Kurator Okręgowej, Iwony Urbanowicz, która przekazała życzenia od Patrona Imprezy dla wszystkich uczestników spływu z życzeniami udanej imprezy, przystąpiliśmy do startu.

więcej

* * * * *

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich.


29 czerwca 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

MinisterstwoSprawiedliwosciW strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości na mocy Zarządzenia Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2016 roku (M.P. 2016, poz. 568) został utworzony nowy departament: Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich. Zmiana statutu Ministerstwa Sprawiedliwości poprzez utworzenie nowego departamentu nie będzie mieć jednak wpływu bezpośredniego na służbę kuratorską w zakresie nadzoru administracyjnego, albowiem nadzór ten w całości (zarówno nad kuratorską służbą wykonującą orzeczenia w sprawach karnych, jak i w sprawach rodzinnych i nieletnich) pozostał w kompetencji Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji.

Zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2016 r.

* * * * *

Życzenia od Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.


26 czerwca 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

logo_sedziowierodzinni

W dniu 25 czerwca obchodziliśmy Dzień Kuratora Sądowego w Polsce. Z tej okazji Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce przesłał życzenia, które prezentujemy poniżej:

Kuratorom sądowym z okazji ich Święta życzymy satysfakcji z niełatwej, ale tak potrzebnej pracy, wytrwałości, dużo powodów do radości oraz realizacji marzeń i planów.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

* * * * *

Następna strona »