• Życzenia od Krajowej Rady Kuratorów - jubileusz 100 lecia.

Opinia KRK do projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej


22 czerwca 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

ppppKrajowa Rada Kuratorów, realizując ustawowe zadania, przedstawiła stanowisko na temat
projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej z 31 maja 2019 roku
(nr UD 538 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), udostępnionego na stronach internetowych 7 czerwca 2019 roku.
Szczegółowe odniesienie się do proponowanych zmian przepisów, zostało przesłane w dniu 21.06.2019 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach prowadzonych konsultacji publicznych.

Z opinią KRK można zapoznać się TUTAJ!

* * * * *

Zmiana przez rewolucję – projekt ustawy o kuratorskiej służbie sądowej


21 czerwca 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

MinisterstwoSprawiedliwosci

Miała być ewolucja, a jest rewolucja, mamy szereg uwag do projektu ustawy. Zmienia się zakres uprawnień kuratora okręgowego, który nie będzie miał realnego wpływu na służbę. Kurator zawodowy traci przymioty pracownika merytorycznego, nie rozwiązano problemu naszego bezpieczeństwa – mówi Grzegorz Kozera , przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów.

Powyższy cytat pochodzi z artykułu Pani Patrycji Rojek – Sochy zamieszczonego na stronie Prawo.pl w dniu 13.06.2019 r., w którym Pan Grzegorz Kozera Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów odnosi się do proponowanych zmian w ustawie o kuratorach sądowych.

Czego zabrakło?

Uregulowań dotyczących wynagrodzeń i kwestii bezpieczeństwa. Apelowaliśmy o to wielokrotnie. Chodzi o rozwiązania systemowe na wypadek sytuacji, kiedy kurator pada ofiarą przestępstwa. By miał zapewnione wsparcie psychologiczne i prawne, oraz materialne. Wiceminister Łukasz Piebiak zrobił pewien ukłon w stronę bezpieczeństwa kuratora, bo skierował do prezesów sądów zalecenia w tym zakresie. Ale to są nadal tylko zalecenia.

Źródło: www.prawo.pl/prawnicy-sady/projekt-ustawy-o-kuratorskiej-sluzbie-sadowej-opinia,430407.html?fbclid=IwAR2kMyZpxQPphTkpMkjXJwTLcKqGW8Wv_VhDYWh1elUWnJOCenVxQxSPIAQ

***

Artykuł odnoszący się do nowelizacji przepisów na podstawie których działać mają kuratorzy sądowi zamieszczono także na stronie Onet.pl. Tamże, Pani redaktor Magdalena Gałczyńska w temacie zamieszczonym w dniu 13.06.2019 r. „Nowy projekt dot. kuratorów sądowych. Sędzia: Władza absolutna w rękach Ziobry. Żaden polityk nie powinien takiej mieć” ujęła różnorodne komentarze do projektu.

Źródło: wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/nowy-projekt-dot-kuratorow-sadowych-sedzia-wladza-absolutna-w-rekach-ziobry-zaden/wv1gb3s?utm_source=www.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2

* * * * *

Projektowane zmiany w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich


21 czerwca 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

kalendarz_krkTrwają prace nad projektem zmian ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zgodnie z uzasadnieniem projektu:

Projektowana ustawa porządkuje i systematyzuje materię dotyczącą spraw nieletnich, inkorporując te uregulowania u.p.n., które mimo upływu lat nie straciły aktualności. (…) Zmiana niektórych przepisów wiązała się natomiast z koniecznością ich dostosowania do obowiązujących w Polsce standardów międzynarodowych. Projekt reguluje również szereg kwestii, które Konstytucja RP rezerwuje dla aktu prawnego o randze ustawy, tymczasem niektóre z nich unormowane były dotychczas w aktach prawnych niższego rzędu. Ponadto przewiduje się całkiem nowe rozwiązania, które–wedle założeń–wzmocnią efektywność oddziaływań podejmowanych względem nieletnich.

W ramach konsultacji społecznych,  Prezydium Krajowej Rady Kuratorów, przesłało szczegółowo opracowane uwagi oraz propozycje  zmian projektowanych zapisów. Z opracowaniem opublikowanym na stronie RCL można zapoznać się korzystając z następującego linku Uwagi KRK
Uwagi do projektu zgłosiło także szereg instytucji i organów powiadomionych o możliwości ich zgłaszania. Ze stanowiskami zgłoszonymi w ramach konsultacji publicznych można zapoznać się TUTAJ!

Opis i opinie na temat części zmian, jakie proponuje resort w ustawie, podnosi w artykule „MS: Ośrodki wychowawczo-adaptacyjne powstaną ze schronisk i poprawczaków” z dnia 19 czerwca 2019 r. Pani Patrycja Rojek – Socha. Artykuł dostępny jest na Prawo.pl, a bezpośrednio można zapoznać się z nim klikając w następujący link www.prawo.pl/prawnicy-sady/kiedy-dziecko-trafi-do-osrodka-wychowawczo-adaptacyjnego,433373.html

* * * * *

Lęborskie Wydarzenia 2019


13 czerwca 2019 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

 

Lębork, dnia 07 czerwca 2019 r.

  

                                                              Szanowni Państwo

 

          W imieniu organizatorów XIII Lęborskich Wydarzeń przedstawiamy agendę tegorocznych spotkań, informując zarazem, że naszym partnerem jest Terenowa Rada ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego:

28.06.2019

XIII Międzynarodowa Konferencja Między nauką i praktyką. Prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne konteksty resocjalizacji.

 • 9.30 – spotkanie u Burmistrza Miasta
 • 10.00 – Otwarcie konferencji i przywitanie gości dr Michał Szykut (WNP UMK w Toruniu, ZKSS w Lęborku)
 • 10.15 – wprowadzenie w tematykę konferencji prof. dr hab. Piotr Chomczyński (Uniwersytet Łódzki)
 • 10.20 – Przestępca seksualny. Prawdy i mity, czyli pomiędzy wiedzą naukową a społeczną percepcją, prof. zw. dr hab. Beata Pastwa – Wojciechowska (Uniwersytet Gdański)
 • 10.40 – dyskusja
 • 10.50Krytyka diagnozowania opartego na szacowaniu ryzyka. Perspektywa prawnokarna i kryminologiczna, prof. dr hab. Wojciech Zalewski (Uniwersytet Gdański)
 • 11.10 – dyskusja
 • 11.20 – Offender Managament in Custody, Robert Cotterell Mentoring Services Menager (Wielka Brytania)
 • 11.45 – dyskusja
 • 11.55 – Różnice i podobieństwa w funkcjonowaniu emocjonalnym osób doświadczających przemocy domowej – raport z badań, dr Joanna Główczewska (Uniwersytet Gdański)
 • 12.15 – dyskusja
 • 12.25 – 12.45 – przerwa kawowa
 • 12.45 – Nieletni w meksykańskich kartelach narkotykowych. Sposoby rekrutacji i selekcji, prof. dr. hab. Piotr Chomczyński (Uniwersytet Łódzki)
 • 13.05 – dyskusja
 • 13.15 – Resocjalizacja w warunkach wolności dozorowanej. Teoria versus praktyka, dr Katarzyna Witkowska – Rozpara (IPSiR Uniwersytet Warszawski)
 • 13.35– dyskusja
 • 13.45 – Penitentiary probation in Ukraine and ways to development, Gen. Prof. Evgene Barash (Instytut Służby Więziennej w Kijowie)
 • 14.05 – dyskusja
 • 14.15 – Siła, opór i zmiana młodzieży skonfliktowanej z prawem, dr hab. Przemysław Frąckowiak (WWSSE w Środzie Wielkopolskiej)
 • 14.25 – dyskusja
 • 14.30 – podsumowanie obrad i zakończenie konferencji (dr hab. Przemysław Frąckowiak)
 • 15.00 – obiad w restauracji Różana.
 • 17.00 – objazd okolic Lęborka przez uczestników II Kuratorskiego Zlotu Motocyklowego, połączone z kwestowaniem na rzecz Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne
 • 19.00 – Spotkanie integracyjne w Klubie Różana

 

29.06.2019

 • 10.00 – 14.30 XIII Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski
 • 15.00 – Grill dla uczestników XIII Lęborskich Wydarzeń
 • 21.00 – Spotkanie taneczne  Klub Różana.

 

30.06.2019

9.30 – spotkanie Przedstawicieli WSKS z delegacjami z Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

 

W imieniu organizatorów informujemy, że w ramach XIII Lęborskich Wydarzeń będziemy kwestować na rzecz Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne.

                                                                                   

                                                                                                                                                                 Zapraszamy serdecznie

                                                                                        Komitet Organizacyjny

* * * * *

Artykuł na Prawo.pl


12 czerwca 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

„Kontakty rodzica z dzieckiem nadal niedoregulowane? – kuratorzy zawiedzeni” – artykuł autorstwa Pani Patrycji Rojek – Sochy, jaki ukazał się w dniu 12.06.2019 r. na stronie www.prawo.pl nawiązuje do nadal nieuregulowanej – zdaniem kuratorów sądowych – kwestii kontaktów rodziców z dzieckiem orzekanych w obecności kuratora sądowego.
W artykule przytoczono opinię Pana Grzegorza Kozery Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów, odnoszącego się do zaproponowanych zmian w przepisach.

Foto ze strony www.prawo.pl

Propozycje zostały przedłożone właśnie wraz z projektem ustawy o kuratorskiej służbie sądowej. – Nadal nie została uregulowana jednak w wystarczający sposób kwestia kontaktów rodzica z dzieckiem, żaden z problemów sygnalizowanych przez środowisko kuratorskie nie został rozwiązany. Nie ma uregulowania na poziomie ustawy – mówi przewodniczący KRK Grzegorz Kozera.

Źródło: Kontakty rodzica z dzieckiem nadal niedoregulowane? – kuratorzy zawiedzeni

* * * * *

Następna strona »