• W dniu 21 marca 2013 r. Posłowie z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wysłuchali informacji na temat aktualnej sytuacji kuratorów sądowych w Polsce. Informację przedstawiali Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Stanisław Chmielewski oraz Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów- Henryk Pawlaczyk.
  • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja odznaczył długoletniego przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Andrzeja Martuszewicza Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w kształtowaniu demokratycznego państwa prawa.
  • W dniu 3 listopada 2007 roku miała miejsce uroczystość wręczenia Medalu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, przyznanego Krajowej Radzie Kuratorów w uznaniu za sześcioletnie zaangażowanie w rozwój i profesjonalizację kurateli sądowej w Polsce.
  • Podczas XII posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów III Kadencji, w dniu 27 listopada 2012 r., głosami zgromadzonych delegatów dokonano wyboru nowego przewodniczącego KRK, którym został Henryk Pawlaczyk- kurator okręgowy Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
  • 8 lutego 2014 roku minęła 95 rocznica utworzenia na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego sądów dla nieletnich i urzędu stałych opiekunów sądowych przy tych sądach.
  • Niewiele osób może o sobie powiedzieć, iż są ludźmi spełnionymi. Przywilej taki, bez wątpienia przysługuje Andrzejowi Martuszewiczowi- pewnemu facetowi z Mazowsza, który przez ostatnich kilkanaście lat jest rozpoznawalną twarzą polskiej kurateli sądowej, będąc jej jednocześnie bezgranicznie oddanym.

Posiedzenie Sejmowej Komisji SPC i zmiany w zakresie czynności Kierownictwa MS.


19 listopada 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

SPCSejm RPW dniu 27 listopada br. (czwartek) o godz. 11:30 planowane jest posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, podczas którego przedstawiona zostanie przez Ministra Sprawiedliwości informacja na temat aktualnej sytuacji kuratorów sądowych.

Ponadto w dniu 13 listopada 2014 r. Minister Sprawiedliwości wydał Zarządzenie nr 183/14/BM zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości z 2014 r., poz. 167). W wyniku tych zmian nadzór nad działalnością kuratorów sądowych przekazany został obecnemu Sekretarzowi Stanu, panu Jerzemu Kozdroniowi (§ 2 ust. 1 pkt 15 zarządzenia).

Tekst ujednolicony Zarządzenie nr 138/14/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2014 r.

* * * * *

Zadania i rola sądowego kuratora rodzinnego – teraźniejszość i przyszłość.


15 listopada 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

konf_krakow-2W siedzibie Sądu Apelacyjnego w Krakowie w dniu 4 listopada, w roku 95. rocznicy powstania kurateli sądowej odbyła się konferencja szkoleniowa pt. Zadania i rola sądowego kuratora rodzinnego- teraźniejszość i przyszłość, przygotowana przez Kuratorską Służbę Sądową okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie. W konferencji wzięli udział pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. konstytucyjnych praw rodziny p. Anna Andrzejewska, przedstawiciele władz Sądu Apelacyjnego, władze Sądu Okręgowego, Sędziowie Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych, przedstawiciele kadry naukowej PAN oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przedstawiciele prezydium Krajowej Rady Kuratorów, kuratorzy okręgowi apelacji krakowskiej i okręgu gdańskiego oraz kuratorzy zawodowi rodzinni z apelacji krakowskiej. Konferencja była okazją do wymiany myśli naukowej i wiedzy praktycznej w celu poszukiwania najbardziej skutecznych rozwiązań dla kurateli rodzinnej.

więcej

* * * * *

Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i ich Rodzinom w Nowym Sączu.


13 listopada 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

zdjecieW dniu 3 listopada 2014 r. w budynku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu podpisane zostało porozumienie pomiędzy Sądem Okręgowym w Nowym Sączu, Zakładem Karnym w Nowym Sączu oraz Stowarzyszeniem Sursum Corda z Nowego Sącza, powołujące do życia Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i ich Rodzinom. Jednym z inicjatorów powstania tej instytucji był pan Krzysztof Jasiński- zastępca Kuratora Okręgowego w okręgu nowosądeckim. Jest to pierwsza i jedyna inicjatywa tego typu w regionie, której celem jest koordynacja działań w zakresie świadczenia pomocy postpenitencjarnej (m.in. bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, pomocy rzeczowej, aktywizacji zawodowej). Osoby zaangażowane w działalność Centrum będą działać bezinteresownie, na zasadzie wolontariatu, a pomoc udzielana osobom opuszczającym jednostki penitencjarne będzie świadczona tak długo, jak będzie to potrzebne do ustabilizowania ich warunków i właściwości osobistych. Wymagane warunki, to dobre chęci i odpowiednia motywacja.

Poniżej udostępniamy odnośnik do rozmowy z panem Krzysztofem Jasińskim, inicjatorem powstania Centrum, opublikowanej na stronach Dobrego Tygodnika Sądeckiego.

>> Powrót na wolność i do życia. <<

* * * * *

Dalsze prace nad projektem założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.


9 listopada 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

RCL-uks

Trwają cały czas prace nad ministerialnym projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych. Po kilku miesiącach ciszy w dniu 30.10. na stronach Rządowego Centrum Legislacji dodane zostały uwagi i stanowisko NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa oraz uwagi Krajowej Rady Sądownictwa (zobacz). Dodane zostały również w tym samym dniu ponowne uwagi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Rządowego Centrum Legislacji (zobacz). Natomiast w dniu 07.11. na stronach RCL zamieszczony został dokument z dnia 16.06.2014 r., pt. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z odniesieniem się projektodawcy do niektórych uwag wniesionych w ramach konsultacji społecznych (zobacz).

Ponadto w dniu 6 listopada odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, podczas którego Minister Sprawiedliwości, pan Cezary Grabarczyk przedstawił informację na temat zamierzeń legislacyjnych resortu. W posiedzeniu w roli obserwatora wziął udział Andrzej Martuszewicz- ekspert KRK i prezes Fundacji Na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”. Poniżej fragment wystąpienia Ministra na temat zamierzeń legislacyjnych resortu w zakresie prac związanych z nowelizacją ustawy o kuratorach sądowych.

 

* * * * *

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Krajowej Rady Kuratorów jeszcze w bieżącym roku.


29 października 2014 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

TKZnany jest już termin, w którym Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Krajowej Rady Kuratorów w sprawie ustalenia zgodności niektórych przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych z Konstytucją RP.

Wniosek Krajowej Rady Kuratorów, zarejestrowany pod sygn. akt U 2/14 zostanie rozpoznany w dniu 16 grudnia 2014 r. o godz. 13:00 w małej sali rozpraw Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek zostanie rozpoznany w składzie: Leon Kieres- przewodniczący, Marek Kotlinowski- sprawozdawca, Teresa Liszcz.

O przyjęciu przez Trybunał Konstytucyjny wniosku Krajowej Rady Kuratorów informowaliśmy komunikatem z 12 marca br. – czytaj.

* * * * *

Następna strona »