• 100 lat Kurateli w Polsce - spot jubileuszowy.

Finał akcji „Kuratorzy sądowi służbie zdrowia”


6 czerwca 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

KRK 17.V.2020, 2020.06.05 Komunikat Prezydium KRK- finał akcji ”Kuratorzy sadowi słuzbie zdrowia”

KRK 17.V.2020, 2020.06.04 ”Kuratorzy sadowi słuzbie zdrowia”- potwierdzenie przelewu

KRK 17.V.2020, 2020.06.04 Akcja ”Kuratorzy sadowi słuzbie zdrowia”- umowa darowizny

KRK 17.V.2020, 2020.06.04 Akcja ”Kuratorzy sadowi słuzbie zdrowia”- podziekowania dla KRK

* * * * *

Reakcja OZZKS na postulaty RPO


5 czerwca 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności,Związki zawodowe |

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych w dniu 05.06.2020r. wystosował pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab Adama Bodnara ,w którym to piśmie podjął polemikę z  postulatem jaki RPO przekazał sejmowemu zespołowi ekspertów. ( O postulatach tych  pisaliśmy- TUTAJ) . Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich system nadzoru nad kuratorską służbą sądową jest niedostateczny, ponieważ z Ustawy o Kuratorach Sądowych wynika jedynie ogólna kompetencja nadzorcza kuratora okręgowego, bez określenia szczegółów.  RPO w swoim piśmie odwołuje się do raportu NIK. OZZKS nie zgadza się na   takie przedstawianie sytuacji Kuratorskiej Służby Sądowej i pomysłów na jej zreformowanie, ponieważ nie jest to w ocenie OZZKS głównym i jedynym problemem związanym z funkcjonowaniem kuratorskiej służby sądowej .

Z pismem OZZKS można zapoznać się poniżej:

* * * * *

Spotkanie z Panem Sekretarzem Stanu Michałem Wójcikiem – 04.06.2020


5 czerwca 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

                     

Poniżej zamieszczamy komunikat ze spotkania Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Grzegorza Kozery a także przedstawicieli Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych „Auxilium”Prezesa Zarządu Anety Marczak-Cywińskiej i Wiceprezesa Rafała Chmiela ( Delegata do KRK okręgu katowickiego) z Panem Sekretarzem Stanu Michałem Wójcikiem.

 

kurator.webd.pl/wp-content/uploads/2020/06/KRK-21.V.2020-2020.06.05-Komunikat-Prezydium-KRK-spotkanie-z-Sekretarzem-Stanu-w-MS.pdf

* * * * *

Informacje Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Ad Rem”


5 czerwca 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Związki zawodowe |

Informacje KNSZZ „Ad Rem”

Podziękowania z MS dla KNSZZ „Ad Rem”

Więcej informacji na stronach KNSZZ Ad Rem: knszzadrem.pl/

www.facebook.com/KNSZZAd-Rem-Zwi%C4%85zek-Zawodowy-Kurator%C3%B3w-S%C4%85dowych-112625627113091/

* * * * *

Zmiany w przepisach


5 czerwca 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

                      W dniu 29 maja 2020 r. przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii opublikowano w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (pozycja 964).

Na podstawie w/w rozporządzenia, kuratorzy sądowi,w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi,  zyskali uprawnienie do udostępniania im danych osób poddanych kwarantannie lub izolacji  z uwagi na zagrożenie zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

10.Dane, o których mowa w ust.3 i 4, dotyczące osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych:

1)organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej udostępniają na wniosek, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tych osób, ośrodka pomocy społecznej, kuratora sądowego lub komornika sądowego złożony w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi oraz sądu lub prokuratora w związku z prowadzonymi postępowaniami;

dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/964

* * * * *

Następna strona »