• III Rejs kuratorów po Wielkich Jeziorach Mazurskich w dniach 21-23 września.

Obchody Dnia Kuratora Sądowego 2018 r.


20 czerwca 2018 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Dz K
W Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 18 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów połączone z obchodami Dnia Kuratora Sądowego. Pan Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wręczył pamiątkowe srebrne i brązowe medale Ministra Sprawiedliwości Lex Veritas Iustitia zawodowym kuratorom zawodowym, szczególnie zasłużonym dla kuratorskiej służby sądowej.
Na uroczystości obecni byli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Łukasz Piebiak, Naczelnik Wydziału Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Henryk Pawlaczyk, pracownicy Wydziału Kurateli oraz eksperci Krajowej Rady Kuratorów.
Poniżej pełna lista osób odznaczonych
więcej

* * * * *

„Pracownia Liderów Dobra” – bezpłatne szkolenie.


8 czerwca 2018 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie |

image002
Na prośbę organizatora, poniżej przedstawiamy ofertę bezpłatnego szkolenia finansowanego z funduszy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Szanowni Państwo jesteśmy firmą doradztwa personalnego, która we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu rekrutuje osoby, zainteresowane udziałem w bezpłatnym szkoleniu na poziomie Master of Public Administration dla kadry zarządzającej sektora publicznego i organizacji pozarządowych: Pracownia Liderów Dobra.

Szkolenie skierowane jest do osób, które w swojej pracy zajmują się wsparciem rodzin. Więcej o szkoleniu: tutaj!

Poszukujemy kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w tym programie rozwojowym, pracujących na stanowiskach kierowniczych, zastępców kierowników lub pełniących funkcje koordynatorów, posiadających minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz wyższe wykształcenie.

Zapraszamy do aplikowania do projektu rozwojowego:

experumhr.pl/pl/oferty-pracy/aktualne-oferty-pracy/pracownia_liderow_dobra/

* cykl bezpłatnych szkoleń,
* bezpłatne noclegi podczas zjazdów,
* pełne wyżywienie podczas zjazdów.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Termin składania aplikacji do 10 czerwca.

Pracownia Liderów Dobra – plakat

 

* * * * *

Wydarzenia Lęborskie


7 czerwca 2018 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

gggt

ggggggradad

Na prośbę organizatorów zamieszczamy komunikat dotyczący zbliżającej się dużymi krokami kolejnej edycji Wydarzeń Lęborskich.

Lębork, dnia 27 maja 2018 r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że tegoroczna XII edycja Lęborskich Wydarzeń, tj. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski oraz I Międzynarodowy Kuratorski Zlot Motocyklowy odbędą się w dniach 29.06.18 r. – 30.06.2018 r.

Temat konferencyjnych obrad Resocjalizacyjne wyzwania. Kontekst nauki i praktyki, realizowany będzie w zeszłorocznej formule, która polegać będzie min. na zmniejszeniu liczby występujących prelegentów. Tegoroczna propozycja to maksymalnie sześć referatów oraz moderowana dyskusja przez prof. Piotra Chomczyńskiego (Uniwersytet Łódzki) oraz dr Michała Szykuta (UMK w Toruniu, ZKSS w Lęborku). Wśród konferencyjnych gości witamy: prof. Jarosława Utrata – Mileckiego (IPSIR Uniwersytet Warszawski), prof. Mariusza Sztukę (Uniwersytet  Jagielloński)  oraz koleżanki   i kolegów z Wielkiej Brytanii i Ukrainy. więcej

* * * * *

III Rejs kuratorów po wielkich jeziorach mazurskich.


27 maja 2018 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

rejsNa prośbę organizatorów poniżej udostępniamy informację o planowanym rejsie po Wielkich Jeziorach Mazurskich.

Okręg olsztyński i Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych zapraszają w dniach 21-23 września na rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Impreza rozpocznie się w piątek (21.09) w Marinie Bełbot, w Wilkasach koło Giżycka. Wstępny plan obejmuje zawinięcie i nocleg w dwóch portach. Prawdopodobnie będą to Kietlice i Sztynort. Poza tym, zabawa przy ognisku i koncert kapeli szantowej.

Koszt to 260 zł od osoby (plus 100 zł kaucji zwrotnej za jacht).

więcej

* * * * *

Służba Więzienna z szerszymi kompetencjami dot. SDE


25 maja 2018 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Dz.U

W dniu 25 maja 2018r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej (Dz. U. poz. 1010).
„Najważniejsza zmiana wprowadzana omawianą ustawą polega na umocowaniu Ministra Sprawiedliwości do powierzenia jednostkom sobie podległym lub nadzorowanym, w szczególności Służbie Więziennej, zadań podmiotu dozorującego w Systemie Dozoru Elektronicznego.
Służba Więzienna będzie mogła wykonywać zadania podmiotu dozorującego, polegające m. in. na wykonywaniu przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej całodobowych patroli interwencyjnych na terenie całego kraju oraz zabezpieczeniu środków transportu, łączności i transferu danych. „

Znowelizowany został także art. 43n Kodeksu karnego wykonawczego, który w nowym brzmieniu wprowadza obowiązek posiadania przy sobie przez skazanego, rejestratora przenośnego. Zmiana ta ma służyć przede wszystkim poprawie funkcjonalności systemu dozoru mobilnego i zbliżeniowego. Wyposażenie bowiem skazanego w rejestrator przenośny umożliwi z nim kontakt telefoniczny.

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia

W serwisie lex.pl ukazał się na ten temat artykuł.

Natomiast z tekstem Ustawy można zapoznać się  TUTAJ

* * * * *

Następna strona »