• „Kuratorów 2-óch” z okręgu kaliskiego pragnie zaprosić całą Brać Kuratorską na XI Ogólnopolską Biesiadę Kuratorów Sądowych, która w bieżącym roku będzie miała miejsce w Ostrowie Wielkopolskim w Hotelu Borowianka w dniach 11-13 września 2015 roku.
  • W dniu 3 listopada 2007 roku miała miejsce uroczystość wręczenia Medalu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, przyznanego Krajowej Radzie Kuratorów w uznaniu za sześcioletnie zaangażowanie w rozwój i profesjonalizację kurateli sądowej w Polsce.
  • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja odznaczył długoletniego przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Andrzeja Martuszewicza Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w kształtowaniu demokratycznego państwa prawa.
  • Niewiele osób może o sobie powiedzieć, iż są ludźmi spełnionymi. Przywilej taki, bez wątpienia przysługuje Andrzejowi Martuszewiczowi- pewnemu facetowi z Mazowsza, który przez ostatnich kilkanaście lat jest rozpoznawalną twarzą polskiej kurateli sądowej, będąc jej jednocześnie bezgranicznie oddanym.
  • W dniu 27 listopada 2014 r. posłowie z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wysłuchali informacji na temat aktualnej sytuacji kuratorów sądowych w Polsce. Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości- Wojciech Hajduk.

Spotkanie z ministrem Jerzym Kozdroniem.


3 marca 2015 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

Przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów w dniu 25 lutego br. odbyli spotkanie w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie z Jerzym Kozdroniem- Sekretarzem Stanu i innymi przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim nowelizacji prawa karnego i nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych. Poniżej udostępniamy komunikat z tego spotkania w formacie plików jpg oraz PDF.


 komunikat_page1-2 komunikat_page2 komunikat_page3-2

Komunikat ze spotkania

* * * * *

Waloryzacja wynagrodzenia za pracę. Uzasadnienie.


27 lutego 2015 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

TK_pic

Na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego dostępne jest już uzasadnienie do postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie o sygn. akt P 44/13. Umarzając postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku Trybunał Konstytucyjny zwrócił jednak uwagę, że wieloletni brak waloryzacji wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratur oraz kuratorów sądowych budzi niepokój z punktu widzenia realizacji zasad i wartości konstytucyjnych.

* * * * *

Waloryzacja wynagrodzenia za pracę.


22 lutego 2015 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

TKW dniu 11 lutego br. Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym połączonych pytań prawnych Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, Sądu Rejonowego w Sandomierzu, czy przepisy ustawy budżetowej na rok 2010, 2011, 2012 i 2013 są zgodne z art. 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji w takim zakresie, w jakim dokonano naruszenia zasady ochrony własności, praw nabytych i zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, na skutek pozbawienia pracowników prawa do wypłaty zwaloryzowanego wynagrodzenia za pracę w latach 2010, 2011, 2012 i 2013 według norm określonych w art. 4 ust. 2, art. 6 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1999 r. m.in. w związku z art. 14 ust. 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), postanowił umorzyć postępowanie.

więcej

* * * * *

Art. 75 § 1 Kodeksu karnego utracił moc obowiązującą.


14 lutego 2015 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

KKpicZ dniem 9 lutego 2015 r., art. 75 § 1 Kodeksu karnego utracił obowiązującą moc na podstawie wyroku TK z dn. 17.07.2013 r., sygn. akt SK 9/10 (Dz. U. poz. 905), w takim zakresie, w jakim nie przewidywał możliwości odstąpienia przez sąd od zarządzenia wykonania kary w sytuacji, gdy wobec skazanego ponownie orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jeżeli przemawiały za tym szczególne względy.

więcej

* * * * *

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.


13 lutego 2015 | DODAŁ: Aurelius | KATEGORIA: Aktualności |

plakat pokrzywdzeni 2015 v3-page-001

Warszawa, dnia 12 lutego 2o15 r.

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
23 – 28 lutego 2015 roku

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 23-28 lutego 2015 r.

W organizację obchodów, poza Krajową Radą Kuratorów, aktywnie włączyły się:
Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza.

więcej

* * * * *

Następna strona »