Ukazał się pierwszy numer Kuratorskiego Biuletynu Związkowego OZZKS- „MOZaika”


14 stycznia 2021 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności,Związki zawodowe |

Małe grono członków OZZKS wpadło na pomysł utworzenia takiego biuletynu, aby zebrać najważniejsze informacje, wydarzenia w jednym miejscu. Chciałabym, aby było to także miejsce, gdzie będziemy dzielić się naszymi pasjami, którymi zajmujemy się poza godzinami pracy, a także tym, co w pracy… i tu mam na myśli coś z humorem  a na naszej grupie fb Kuratorzy Zawodowi na Luzie widać, że jesteśmy kreatywni, mamy dystans do świata i siebie i potrafimy się śmiać  Większość z nas obserwuje na bieżąco posty związkowe w mediach społecznościowych, ale chcielibyśmy, aby nasze koleżanki i koledzy, którzy nie mają kont i nie obserwują nas na Facebooku czy Instagramie, dzięki biuletynowi mogli być na bieżąco z tym co robimy dla naszej grupy zawodowej. Chciałabym też, aby biuletyn zachęcił do zakładania kolejnych MOZ, a niezdecydowanym kuratorom pomógł w decyzji o przystąpieniu do OZZKS.

………..

Możecie już myśleć, czym chcielibyście się z nami podzielić 

Więcej! Możecie już pisać!

Nadsyłajcie na adres: mozaikaozzks@gmail.com

Życzę Wam również Szczęśliwego Nowego Roku!

Katarzyny Gulcz Naczelna MOZAiki z MOZ Gdańsk

W tym miejscu możecie zapoznać się z pierwszym numerem MOZaiki

MOZaika Kuratorski Biuletyn Związkowy OZZKS

* * * * *

Opracowania OZZKS dotyczące wyposażenia kuratorów w sprzęt teleinformatyczny oraz dostępu do systemów innych instytucji.


9 września 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności,Związki zawodowe |

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych 8 września br. przesłał do Ministerstwa Sprawiedliwości dwa opracowania. Pierwsze opracowanie dot. wyposażenia kuratorów zawodowych i okręgowych w sprzęt teleinformatyczny tj. telefony służbowe, laptopy z możliwością pracy zdalnej w systemach sądowych, pojemności skrzynek mailowych.
Drugie opracowanie dot. dostępu kuratorów do systemów sądowych oraz systemów innych instytucji.
OZZKS postuluje aby doposażyć kuratorów w sprzęt teleinformatyczny a także aby umożliwić kuratorom zawodowym dostęp do systemów sądowych z innych wydziałów ( co powinno być normą) oraz do systemów niektórych instytucji.

Poniżej treść raportów, udostępnionych przez OZZKS :

Pismo przewodnie do dr Anna Dalkowskiej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Opracowanie dot. wyposażenia kuratorów zawodowych i okręgowych w sprzęt teleinformatyczny.

Opracowanie dot. ankiety w sprawie dostępu do systemów innych instytucji

* * * * *

Korespondencja OZZKS z GIP w sprawie ekwiwalentu


26 czerwca 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności,Związki zawodowe |

W ostatnim czasie bardzo dużo dzieje się w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy kuratorów sądowych. W dniu 25 czerwca br. doszło do wideokonferencji z udziałem kuratorów, reprezentujących m. in. związki zawodowe. OZZKS, jako organizacja związkowa również zainicjowała wiele działań, które mogą posłużyć całemu środowisku w ubieganiu się o lepsze warunki pracy.

OZZKS postanowił zatem udostępnić  swoją korespondencję z Głównym Inspektorem Pracy Wiesławem Łyszczkiem, w której zwrócił się z prośbą o udzielenie porady prawnej:


Czy dodatek terenowy, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2020r.poz.167) pozbawia kuratora zawodowego uprawnień określonych w art. 237 7 kodeksu pracy.”

Pytanie OZZKS do GIP czy dodatek terenowy pozbawia kuratora ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia roboczego z 23.04.2020r.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek w swojej odpowiedzi nie miał wątpliwości co do tego, że:

przepis art . 4 ust.5 ustawy o kuratorach sądowych, w myśl którego kuratorowi zawodowemu przysługuje dodatek za pracę terenową, stanowi wyłącznie o jednym z elementów składowych wynagrodzenia kuratora zawodowego, którego nie sposób utożsamiać z ekwiwalentem pieniężnym, przewidzianym w art. 237 7 § 4 k.p

Odpowiedź GIP z 27.05.2020r.

* * * * *

Informacje KNSZZ Ad Rem o pracach nad kartą ryzyka zawodowego


26 czerwca 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności,Związki zawodowe |

Ocena ryzyka zawodowego należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. To systematyczne badanie wszystkich elementów pracy, mające na celu określenie zagrożeń w środowisku pracy wpływających na stan zdrowia pracownika oraz czy zagrożenia te można wyeliminować lub jakie działania należy wdrożyć aby ograniczyć ryzyko zawodowe. Poszczególne sądy przygotowują już aktualizacje dot. ryzyka zawodowego kuratorów zawodowych.

KNSZZ Ad Rem zwraca uwagę na fakt, że bez prawidłowo opracowanej karty ryzyka, nie ma szans na pozyskanie ekwiwalentu.

Po roku doświadczeń zainicjowaliśmy powstanie zespołu składającego się z przedstawicieli kuratorów. Zapraszamy was wszystkich serdecznie do dyskusji i zgłaszania pomysłów oraz problemów, które są istotne i ważne.

Podczas wideokonferencji dot. wypracowania optymalnych kart oceny ryzyka na stanowisku kuratora zawodowego w dniu 25.06.2020 r. Zespół złożony z przedstawicieli KNSZZ Ad Rem, KRK, OZZKS, Solidarności poczynił następujące ustalenia:

  • ~ Wszystkie organizacje wspólnie przyjęły, że inicjatywa zasługuje na uwzględnienie i kontynuację prac, w kierunku zajęcia jednolitego stanowiska i pozyskania rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości w tym zakresie, co ujednolici system w skali kraju.
  • ~ Ustalono opracowanie ogólnego wzoru karty ryzyka zawodowego przez wszystkie organizacje i jednolite stanowisko, które zostanie zaprezentowane podczas rozmów z Ministerstwem.
  • ~ Kolejne spotkanie ustalono na dzień 15 lipca 2020 r. – do tego czasu organizacje przedstawią wszystkie punkty i najważniejsze odniesienia w przedmiocie prac Zespołu.
  • ~ Organizacje zebrane w Zespole ustaliły wzajemną współpracę, mającą służyć osiągnięciu wyznaczonych celów.
  • ~ Protokół spotkania zostanie przedstawiony wszystkim zainteresowanym.

* * * * *

OZZKS ma nową stronę www.


10 czerwca 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności,Związki zawodowe |

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zachęca do odwiedzania swojej nowej strony internetowej www.ozzks.pl. Strona ta ma przede wszystkim charakter informacyjny. Udostępnione zostały druki służące założeniu MOZ/ ZOZ , jak również  te, które wspierają organizacje w ich dalszej działalności.

OZZKS posiada również swoje konto  na Twitterze, który w ostatniej dekadzie  stał się jednym z popularniejszych serwisów społecznościowych

Strona internetowa OZZKS: ozzks.pl
OZZKS w serwisie Twitter: @_OZZKS

* * * * *

Następna strona »