Obowiązek informacyjny


25 maja 2018 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: |

Szanowni Państwo,

 witryna www.kurator.webd.pl  jest prowadzona na zasadach non-profit.

Głównym celem witryny jest upowszechnianie informacji o działalności kuratorskiej służby sądowej oraz Krajowej Rady Kuratorów.  Zamieszczane są tutaj m.in. informacje o podejmowanych przez nas inicjatywach, propozycjach szkoleń, konferencjach, inicjatywach podejmowanych przez stowarzyszenia kuratorskie i inn. Dostarczamy też wiedzę o zmianach legislacyjnych związanych z działalnością kuratorskiej służby sądowej. Staramy się aby nasze usługi świadczone były z poszanowaniem Państwa praw wynikających z obowiązujących przepisów.

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  pragniemy poinformować, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia, że

 1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „Stowarzyszeniem”; Inspektor ochrony danych nie został powołany. Kontakt do administratora witryny: kaminska_ania@poczta.fm
 2. Celem przetwarzania danych jest realizacja świadczonych przez nas usług oraz zadań statutowych Stowarzyszenia, na podstawie art. 6 ust. 1, lit a rozporządzenia RODO, w szczególności poprzez zamieszczenie informacji na stronie główniej Stowarzyszenia www.kurator.webd.pl , na wniosek zainteresowanej osoby/podmiotu danych tj. imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty internetowej, wizerunek, miejsce pracy, ew. informacji zawierających dane osobowe, związanych z działalnością kuratorskiej służby sądowej; innych informacji szeroko związanych z działalnością kuratorskiej służby sądowej i podmiotów współpracujących – w tym także pozyskanych z innych stron internetowych;  Przetwarzanie może odbywać się w sposób zautomatyzowany (np. IP komputera, pliki cookie) na stronie internetowej www.kurator.webd.pl w celu statystycznym, analitycznym i funkcjonalnym (informacja o witrynie, licznik odwiedzin, kto odwiedza)
 3. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów jakim służy witryna.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
  a) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO,
  b) sprostowania danych na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO,
  c) usunięcia danych na podstawie art. 17 rozporządzenia RODO,
  d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 rozporządzenia RODO,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 rozporządzenia RODO,
  f) przeniesienia danych na podstawie art. 20 rozporządzenia RODO,
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione/ powierzone podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

* * * * *