Wytyczne MS i zalecenia GIS dot. „odmrażania” pracy sądów


20 maja 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Ministerstwo Sprawiedliwości  w związku z bezpiecznym „ odmrażaniem” pracy sądów. przesłało do poszczególnych sądów wytyczne (przygotowane wspólnie z głównym inspektorem sanitarnym) dotyczące wymaganego reżimu sanitarnego oraz sposobu organizacji pracy sędziów, pracowników, a także zasad przebywania klientów sądów czy dostosowania sal rozpraw .

Pismo Podsekretarz Stanu Stanu dr Anny Dalkowskiej DNA-II.510.20.2020 z 18.05.2020 roku

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii Sars-CoV-2 w Polsce

* * * * *

Prezydent podpisał ustawę o natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy!


20 maja 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Prezydent RP Andrzej Duda w dniu 19 maja br.podpisał ustawę antyprzemocową wyposażającą Policję i Żandarmerię Wojskową w nowe uprawnienia w postaci nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. Nakaz ten będzie obowiązywać przez 14 dni, ale na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres.

Ustawa z dnia 30  kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustawa nowelizuje w szczególności ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.), ustawę z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360) oraz ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 518 i 730).

Ustawa wejdzie w życie  po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Więcej na temat wprowadzonych zmian można przeczytać na stronie Prezydenta.RP

Poniżej cały tekst:

Ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

* * * * *

Przywracanie funkcjonalności i zasady bezpieczeństwa dla zespołów kuratorskich


13 maja 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Krajowa Rada Kuratorów przekazała rekomendacje na temat przywracania funkcjonalności zespołów kuratorskich, a także standardów bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Opracowanie powstało przy udziale trzech organizacji związkowych, które przesłały opinie na jego temat: Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Kuratorów Sądowych KNSZZ „Ad Rem”, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych.

W przygotowanie wytycznych zaangażowana była Komisja Rozwoju i Współpracy, a przede wszystkim jej Przewodniczący Adam Syldatk i Zastępca Przewodniczącego Aleksander Samek ponadto Lech Sobieszczuk, Tomasz Macul i Jan Wacławiak. Do powstania opracowania włączyli się Delegaci do Krajowej Rady Kuratorów oraz kuratorzy, którzy przekazali uwagi.

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty, przesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sądów Okręgowych.

KRK 16.V.2020, 2020.05.11 Podsekretarz Stanu w MS- dot. przywracanie funkcjonalności KSS

KRK 16.V.2020, 2020.05.11- Załącznik 1 (etapy)

KRK 16.V.2020, 2020.05.11- Załącznik 2 (standardy bezpieczeństwa)

* * * * *

« Poprzednia strona