Projekt rozporządzenia Rady Ministrów


29 maja 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

                      Na stronie Ministerstwa Zdrowia, w dniu 28 maja 2020 r., w związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19,

opublikowano projekt Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W projekcie znalazł się zapis:

  1. Dane, o których mowa w ust. 3 i 4, dotyczące osób podda­nych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych:

1)         organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej udostępniają na wniosek, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tych osób, ośrodka pomocy społecznej, a także kuratora sądowego złożony w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi;

Z projektowanym rozporządzeniem i jego uzasadnieniem można zapoznać się na stronie Ministerstwa Zdrowia, do której odnośnik znajduje się poniżej.

www.gov.pl/web/zdrowie/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-ustanowienia-okreslonych-ograniczen-nakazow-i-zakazow-w-zwiazku-z-wystapieniem-stanu-epidemii-3

* * * * *