Projekt zmian rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń


29 maja 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Z informacji zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów wynika, że Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Według opublikowanych treści:

Celem projektowanego rozporządzenia jest zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 145), które wykonuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167)

Przygotowany projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich o wartości od 0,28 do 0,30.
W przypadku poszczególnych stopni służbowych mnożniki oraz wynagrodzenia wzrosną w następujący sposób:
– kurator specjalista – z 2,56 do 2,86,
– starszy kurator zawodowy – z 2,26 do 2,56,
– kurator zawodowy – z 1,97 do 2,26,
– aplikant kuratorski – z 1,25 do 1,53.

Wskazywany termin przyjęcia projektu, to III kwartał 2020 roku.

bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r343400954935,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-wyn.html

* * * * *