Studia podyplomowe z zakresu mediacji rodzinnej


20 listopada 2007 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Kształcenie |

logo.JPGSzkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Centrum Kształcenia Praktycznego
03-815 Warszawa, ul. Chodakowskiego 19/31
telefon: (022) 517 99 36
e- mail: ckp@swps.edu.pl
strona internetowa: www.podyplomowe.pl

Studia podyplomowe
Mediacje rodzinne- podstawy praktyki

Cel: przygotowanie do pracy w roli mediatora rodzinnego i podjęcia mediacji rodzinnych w praktyce więcej

* * * * *

Nowa pozycja Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku


17 listopada 2007 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Literatura |

strona-tytulowa.jpg

Pragnę poinformować, iż nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku ukazała się pozycja, która swą tematyką może zainteresować zarówno zawodowych, jak i społecznych kuratorów sądowych. Praca redakcyjna zatytułowana „Psychospołeczne determinaty niedostosowania społecznego oraz nowatorskie prądy działań zaradczych” obejmuje swym zakresem zagadnienia bliskie kuratorom sądowym, związane z działalnością ośrodków kuratorskich, czy też zatrudnieniem dozorowanych w okresie próby. Autorami tekstów są między innymi Pani Janina Arczykowska- Gościak, Pani Lidia Olejniczak i Pan Tadeusz Jedynak. Można się zatem spodziewać, iż poza charakterem stricte naukowym poszczególne opracowania uwzględniały będą także wymiar praktyczny omawianych zagadnień. więcej

* * * * *

Komunikat z V posiedzenia II kadencji Krajowej Rady Kuratorów


7 listopada 2007 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

KOMUNIKAT

Z V POSIEDZENIA II KADENCJI KRAJOWEJ RADY KURATORÓW

Jachranka 08- 10 października 2007 roku

Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów miało miejsce w Centrum Szkoleniowo- Konferencyjnym w Jachrance k/Warszawy. W ramach posiedzenia odbyła się Konferencja Upowszechniająca Osiągnięcia IW EQUAL „Nowa Droga”. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Prezydium KRK Pan Andrzej Martuszewicz.
W obradach uczestniczyło 42 delegatów okręgowych zgromadzeń kuratorów oraz goście

Sekretarz Stanu w MS                    Pani Beata Kempa
Naczelnik Wydziału Kurateli            Pan Krzysztof Mycka
Ekspert KRK                                    Pan Krzysztof Stasiak

Ponadto w części konferencyjnej posiedzenia wzięło udział 13 kuratorów zawodowych dla dorosłych, wykonujących w wytypowanych okręgach czynności na rzecz IW EQUAL. więcej

* * * * *

« Poprzednia strona