Nowa pozycja Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku


17 listopada 2007 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Literatura |

strona-tytulowa.jpg

Pragnę poinformować, iż nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku ukazała się pozycja, która swą tematyką może zainteresować zarówno zawodowych, jak i społecznych kuratorów sądowych. Praca redakcyjna zatytułowana „Psychospołeczne determinaty niedostosowania społecznego oraz nowatorskie prądy działań zaradczych” obejmuje swym zakresem zagadnienia bliskie kuratorom sądowym, związane z działalnością ośrodków kuratorskich, czy też zatrudnieniem dozorowanych w okresie próby. Autorami tekstów są między innymi Pani Janina Arczykowska- Gościak, Pani Lidia Olejniczak i Pan Tadeusz Jedynak. Można się zatem spodziewać, iż poza charakterem stricte naukowym poszczególne opracowania uwzględniały będą także wymiar praktyczny omawianych zagadnień.

Dla osób zainteresowanych ewentualnym nabyciem tej pozycji podaję link do strony internetowej Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku, gdzie przedstawione zostały bardziej szczegółowe informacje na temat tej pozycji oraz możliwości jej nabycia.

Informacja wydawnictwa- kliknij tutaj

* * * * *