Studia podyplomowe z zakresu mediacji rodzinnej


20 listopada 2007 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Kształcenie |

logo.JPGSzkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Centrum Kształcenia Praktycznego
03-815 Warszawa, ul. Chodakowskiego 19/31
telefon: (022) 517 99 36
e- mail: ckp@swps.edu.pl
strona internetowa: www.podyplomowe.pl

Studia podyplomowe
Mediacje rodzinne- podstawy praktyki

Cel: przygotowanie do pracy w roli mediatora rodzinnego i podjęcia mediacji rodzinnych w praktyce
Organizacja zajęć: 160 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń, gier symulowanych, warsztatów, dyskusji, zapisu video, analizy studiów przypadków
Zakres problematyki:

  1. Konflikt interpersonalny i umiejętności kierowania nim
  2. Podstawy kierowania procesem mediacji
  3. Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym
  4. Opracowanie pisemnej wersji porozumienia i kontraktu
  5. Kontekst prawny mediacji Rodzinnych
  6. Technika pracy mediatora rodzinnego
  7. Strategia pracy mediatora rodzinnego w sytuacji impasu
  8. Nierównowaga sił w mediacjach Rodzinnych
  9. Mediacje rodzinne w sprawach finansowych

Nabór: decydująca jest kolejność zgłoszeń i przebieg rozmów kwalifikacyjnych (pierwszeństwo mają osoby posiadające najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy z rodziną)
Czas trwania: dwa semestry
Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, aktywny udział w nich, praca końcowa
Absolwenci otrzymują przewidziane ustawowo świadectwo ukończenia studiów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
Kierownik studiów dr Hanna Przybyła-Basista posiada akredytację European Forum for Training and Research In Family Mediation
Kadra naukowa: doświadczenie mediatorzy rodzinni, prawnik, sędzia
Koszt: 3850 złotych- wpłata jednorazowa, 4050 złotych- wpłata w dwóch ratach, 4250 złotych- wpłata w czterech ratach

Prezentowana oferta ma charakter wyłącznie informacyjny i administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za jej zakres merytoryczny i organizacyjny.

* * * * *