Metoda indywidualnego przypadku i metoda kontraktu w pracy kuratora rodzinnego


29 listopada 2007 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Literatura |

Poniżej prezentujemy dwie pozycje Wydawnictwa Norbertinum, które powinny w sposób szczególny zainteresować kuratorów sądowych, wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. więcej

* * * * *

Coś o nas, czyli kurator w roli głównej


28 listopada 2007 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Literatura |

profilaktyka-i-readaptacja-spoleczna-strona-tytulowa.JPG

Profilaktyka i readaptacja społeczna

Praca pod redakacją dr Elżbiety Bieleckiej

WYDAWNICTWO UNIWERSYTECKIE TRANS HUMANA

Białystok 2007
cena: 30 PLN
format: A5
pip.uwb.edu.pl/trans/
e-mail: transhum@uwb.edu.pl

Kontynuując prezentację wydawnictw obejmujących swym zakresem rolę kuratora sądowego przedstawiamy kolejną pracę redakcyjną, która z wielu względów może się okazać warta przeczytania. więcej

* * * * *

Projekt budżetu na 2008 rok


27 listopada 2007 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

Budżet Ministerstwa Sprawiedliwości

Znane są już propozycje rozwiązań budżetowych, dotyczące wymiaru sprawiedliwości w roku 2008. Jak oceniany jest projekt budżetu? Jak przedstawia się on w liczbach? Czy będą nowe etaty? więcej

* * * * *

Jak kurator kuruje- artykuł w tygodniku „Polityka”


25 listopada 2007 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Literatura |

Na łamach forum funcjonującego w ramach strony internetowej Krajowego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych często pojawia się wątek medialnego wizerunku kuratora.
W ostatnim numerze tygodnika Polityka (Nr 47 z dnia 24 listopada 2007 roku) pojawił się artykuł Pani Darii Dziewięckiej, ilustrowany zdjęciami wykonanymi przez Panią Justynę Cieślikowską, noszący tytuł Jak kurator kuruje. Nie został on niestety opublikowany wśród artykułów, dostępnych nieodpłatnie na stronie internetowej wydawcy. więcej

* * * * *

Nowości Wydawnictwa Naukowego PWN


24 listopada 2007 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Literatura |

Oferta Wydawnictwa Naukowego PWN w Warszawie

Poniżej prezentuję aktualnie dostępne, tegoroczne pozycje Wydawnictwa Naukowego PWN w Warszawie, których zakres tematyczny może być przydatny i interesujący dla grupy zawodowej kuratorów sądowych, oraz osób wiążących przyszłość z tym właśnie zawodem.

Do każdej z zaprezentowanych pozycji załączam krótką notę, zredagowaną przez Wydawnictwo (noty zapisane zostały w formacie PDF i do ich odczytania niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader).

więcej

* * * * *

Następna strona »