Opracowanie OZZKS dot. udziału kuratora w kontaktach, zaległości w płatnościach za wywiady rozwodowe


14 lutego 2021 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych pokusił się o opracowanie dotyczące udziału kuratora sądowego w kontaktach małoletniego z osobą uprawnioną oraz dot. zaległości w płatnościach za wywiady rozwodowe.

Dane były zbierane w okresie od 16 września 2020 r. do 10 października 2020 r , a udział w badaniu wzięło 901 kuratorów.

Kuratorzy wskazali wiele kwestii problematycznych związanych z realizacją kontaktów. W ocenie kuratorów

Podstawą w kontaktach w obecności kuratora powinno być dobro dziecka, które – jak przypominają – ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców wynikające z więzi biologicznej. Zgodnie wskazują, że długotrwałe spotkania przy udziale kuratora nie spełniają swojego zadania, nie służą budowaniu więzi dziecko – rodzic i są też niepotrzebnym obciążaniem kuratorów.

Poniżej treść opracowania oraz załącznik

Ankieta dot. kontaktów i wywiadów rozwodowych -opracowanie

Załącznik- DANE ANKIETOWE

* * * * *