INFORMACJE Z POSIEDZENIA KRK


30 czerwca 2018 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

KOMUNIKAT

* * * * *
Propozycje logo

* * * * *

Informacja Organizatorów Wydarzeń Lęborskich 2018


26 czerwca 2018 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

gggtggggggradad

 

herb cz-b

Na prośbę organizatorów XII Lęborskich Wydarzeń przedstawiamy agendę tegorocznych spotkań. Jednocześnie organizatorzy informują, iż w związku z zainteresowaniem przedłużona zostaje możliwość dokonywania wpłat do dnia 27.06.2018 r.  więcej

* * * * *

Życzenia z okazji Dnia Kuratora Sądowego


25 czerwca 2018 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

kalia

więcej

* * * * *

Obchody Dnia Kuratora Sądowego 2018 r.


20 czerwca 2018 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Dz K
W Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 18 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów połączone z obchodami Dnia Kuratora Sądowego. Pan Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wręczył pamiątkowe srebrne i brązowe medale Ministra Sprawiedliwości Lex Veritas Iustitia zawodowym kuratorom zawodowym, szczególnie zasłużonym dla kuratorskiej służby sądowej.
Na uroczystości obecni byli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Łukasz Piebiak, Naczelnik Wydziału Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Henryk Pawlaczyk, pracownicy Wydziału Kurateli oraz eksperci Krajowej Rady Kuratorów.
Poniżej pełna lista osób odznaczonych
więcej

* * * * *

Wydarzenia Lęborskie


7 czerwca 2018 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

gggt

ggggggradad

Na prośbę organizatorów zamieszczamy komunikat dotyczący zbliżającej się dużymi krokami kolejnej edycji Wydarzeń Lęborskich.

Lębork, dnia 27 maja 2018 r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że tegoroczna XII edycja Lęborskich Wydarzeń, tj. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski oraz I Międzynarodowy Kuratorski Zlot Motocyklowy odbędą się w dniach 29.06.18 r. – 30.06.2018 r.

Temat konferencyjnych obrad Resocjalizacyjne wyzwania. Kontekst nauki i praktyki, realizowany będzie w zeszłorocznej formule, która polegać będzie min. na zmniejszeniu liczby występujących prelegentów. Tegoroczna propozycja to maksymalnie sześć referatów oraz moderowana dyskusja przez prof. Piotra Chomczyńskiego (Uniwersytet Łódzki) oraz dr Michała Szykuta (UMK w Toruniu, ZKSS w Lęborku). Wśród konferencyjnych gości witamy: prof. Jarosława Utrata – Mileckiego (IPSIR Uniwersytet Warszawski), prof. Mariusza Sztukę (Uniwersytet  Jagielloński)  oraz koleżanki   i kolegów z Wielkiej Brytanii i Ukrainy. więcej

* * * * *