Obchody Dnia Kuratora Sądowego 2018 r.


20 czerwca 2018 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Dz K
W Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 18 czerwca 2018 roku odbyło się uroczyste Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów połączone z obchodami Dnia Kuratora Sądowego. Pan Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wręczył pamiątkowe srebrne i brązowe medale Ministra Sprawiedliwości Lex Veritas Iustitia zawodowym kuratorom zawodowym, szczególnie zasłużonym dla kuratorskiej służby sądowej.
Na uroczystości obecni byli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Łukasz Piebiak, Naczelnik Wydziału Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Henryk Pawlaczyk, pracownicy Wydziału Kurateli oraz eksperci Krajowej Rady Kuratorów.
Poniżej pełna lista osób odznaczonych

Medale srebrne otrzymali
Pani Krystyna Ładoś – Sąd Okręgowy Bielsko Biała.
Pan dr Krzysztof Stasiak – Sąd Okręgowy w Gdańsku.
Pani Elżbieta Kołodziejczyk – Grelak – Sąd Okręgowy w Krakowie
Pan Wojciech Kuźmicki – Sąd Okręgowy Włocławek

Medale brązowe zostały przyznane następującym kuratorom:
Pani Elżbieta Skibicka –Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Pani Beata Kowalska – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Pani Jadwiga Kopińska – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Pan Waldemar Saliński – Sąd Okręgowy w Elblągu
Pani Justyna Liberska – Sąd Okręgowy w Kaliszu
Pan Andrzej Forma – Sąd Okręgowy w Katowicach
Pani Sabina Bogdanowicz – Sąd Okręgowy w Katowicach
Pani Bożena Kowalska – Sąd Okręgowy w Katowicach
Pani Elżbieta Czarnecka – Sąd Okręgowy w Kielcach
Pani Bożena Kępkowska – Sąd Okręgowy w Kielcach
Pani Grażyna Koski – Sąd Okręgowy w Łodzi
Pani Magdalena Pękala – Sąd Okręgowy w Łodzi
Pani Mirosława Pisarkiewicz – Sąd Okręgowy w Łodzi
Pani Grażyna Michalcewicz – Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Pan Leszek Chyliński – Sąd Okręgowy w Ostrołęce
Pan Karol Knop – Sąd Okręgowy w Poznaniu
Pani Izabela Maślak – Sąd Okręgowy w Radomiu
Pani Bożena Sobczak – Sąd Okręgowy w Sieradzu
Pan Dariusz Zabrocki – Sąd Okręgowy w Słupsku
Pani Zofia Sipiora – Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Pani Anna Nowak – Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Pani Barbara Zydroń – Sąd Okręgowy w Tarnowie
Pani Róża Sobczak – Małecka -Sąd Okręgowy w Toruniu
Pani Ewa Smykowska – Sąd Okręgowy w Toruniu
Pan Jan Dąbkowski – Sąd Okręgowy w Warszawie
Pani Irena Walczak – Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie

Wyróżnionym Kuratorom gratulujemy!!!
Zachęcamy do zapoznania się z informacją udostępnioną na stronie  Ministerstwa Sprawiedliwości

* * * * *