Wydarzenia Lęborskie


7 czerwca 2018 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

gggt

ggggggradad

Na prośbę organizatorów zamieszczamy komunikat dotyczący zbliżającej się dużymi krokami kolejnej edycji Wydarzeń Lęborskich.

Lębork, dnia 27 maja 2018 r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że tegoroczna XII edycja Lęborskich Wydarzeń, tj. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski oraz I Międzynarodowy Kuratorski Zlot Motocyklowy odbędą się w dniach 29.06.18 r. – 30.06.2018 r.

Temat konferencyjnych obrad Resocjalizacyjne wyzwania. Kontekst nauki i praktyki, realizowany będzie w zeszłorocznej formule, która polegać będzie min. na zmniejszeniu liczby występujących prelegentów. Tegoroczna propozycja to maksymalnie sześć referatów oraz moderowana dyskusja przez prof. Piotra Chomczyńskiego (Uniwersytet Łódzki) oraz dr Michała Szykuta (UMK w Toruniu, ZKSS w Lęborku). Wśród konferencyjnych gości witamy: prof. Jarosława Utrata – Mileckiego (IPSIR Uniwersytet Warszawski), prof. Mariusza Sztukę (Uniwersytet  Jagielloński)  oraz koleżanki   i kolegów z Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

Ze względu na zmianę sposobu finasowania przedsięwzięcia prosimy o wpłacanie kwoty 50 zł na konto 70 1020 4649 0000 7102 0218 9199 PKO BP. W ramach opłaty organizatorzy gwarantują: przerwę kawową i obiad w czasie konferencyjnych obrad oraz uczestnictwo w barbecue podsumowującym rozgrywki piłkarskie.

Wpłat imiennych prosimy dokonywać z dopiskiem XII Lęborskie Wydarzenia 2018, odbiorca Martyna Miklińska.

Termin zamknięcia konta wyznaczamy na 22.06.2018 r.

Informacji  udziela:

Kol. Martyna Miklińska nr tel. 691 632 878

Szczegółowa agenda wydarzeń zostanie Państwu przekazana do 22.06.2018 r.

                                                                                             

 Zapraszamy serdecznie

                                                                

             dr Michał Szykut

           Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

                    Prof. Piotr Chomczyński

                       dr Przemysław Frąckowiak

 

* * * * *