Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD.


26 lutego 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

okładkaNakładem Wydawnictwa C.H. Beck pojawiła się w 2014 roku na rynku wydawniczym książka autorstwa Henryka Haak i Anny Haak-Trzuskawskiej, pt. Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD.  Jak można wyczytać na stronie wydawnictwa, pozycja ta obejmuje 140 wzorów pism, w tym zwłaszcza pozwów i wniosków inicjujących postępowanie nieprocesowe, występujących w sprawach rodzinnych. Każdy z wzorów zawartych w opracowaniu uzupełniają objaśnienia, w tym także objaśnienia przygotowane na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego, połączone z treścią wzoru poprzez odpowiedni system odesłań. Każde objaśnienie jest opatrzone hasłem ułatwiającym orientację w jego treści. W Pismach procesowych w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD został uwzględniony stan prawny na dzień 31 października 2013 r. oraz m.in. opublikowane do tego dnia orzecznictwo, w tym zwłaszcza orzecznictwo Sądu Najwyższego. Uwzględniono również wchodzącą po tej dacie nowelizację ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, dokonaną ustawą z 30 sierpnia 203 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz.1165).

* * * * *

Zmarł Senator RP Zbigniew Romaszewski.


14 lutego 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Zbigniew Romaszewski

Zmarł Senator RP
Zbigniew Romaszewski (1940-2014)

W dniu 13 lutego 2014 roku zmarł senator Zbigniew Romaszewski – konsekwentny zwolennik idei nowoczesnej służby probacyjnej, wieloletni i stały przyjaciel kuratorów.

W latach ’90-tych XX wieku wspierał starania środowiska kuratorskiego o godny status organizacyjny i materialny w resorcie sprawiedliwości. Był jednym z głównych zwolenników uchwalenia ustawy o kuratorach sądowych. Z jego inicjatywy odbyły się trzy konferencje organizowane przez Senacką Komisję Praw Człowieka i Praworządności: Probacyjne środki polityki karnej. Stan i perspektywy (2000), Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania (2003) i Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich (2008). W grudnia 2009 roku współorganizował w Sejmie RP (Sala Kolumnowa) Konferencję 90 lat kurateli sądowej w Polsce: Historia – teraźniejszość – przyszłość .

Z.R. (1)

Odszedł wielki człowiek, patriota i humanista. Odszedł człowiek Solidarności, tej pisanej wielką i tej pisanej małą literą, solidarności z tymi, którzy się źle mają, wykluczonymi, skrzywdzonymi, eksmitowanymi na bruk. Jak mało kto rozumiał istotę i wspierał znaczenie kurateli sądowej. Odszedł Sprzymierzeniec polskich kuratorów sądowych.

  więcej

* * * * *

95 ROCZNICA POWSTANIA KURATELI SĄDOWEJ W POLSCE.


8 lutego 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Dekret- dziennik praw„Naród, który nie szanuje swej przeszłości
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości”.
Józef Piłsudski

95 ROCZNICA POWSTANIA
KURATELI SĄDOWEJ W POLSCE.

W dniu 8 lutego 2014 roku mija 95 rocznica utworzenia na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego sądów dla nieletnich i urzędu stałych opiekunów sądowych przy tych sądach.

W dniu jubileuszu życzymy kuratorom sądowym wielu sukcesów na niwie zawodowej i prywatnej, satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy oraz kolejnych rocznic, przypominających o bogatych, już blisko wiekowych, tradycjach naszych poprzedników: opiekunów sądowych, kuratorów nieletnich, kuratorów dla dozorów i nadzorów nad skazanymi, kuratorów rodzinnych i kuratorów dla dorosłych – kuratorów sądowych w Polsce.

Administracja strony kuratorzy.pl

 

Poniżej udostępniamy życzenia Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów- Henryka Pawlaczyka, jak i jubileuszowy tekst od całego Prezydium KRK. Przy tej okazji przypominamy również prezentację o Kuratorskiej Służbie Sądowej w Polsce.

 

Życzenia Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów.

Jubileuszowy ilustrowany tekst Prezydium Krajowej Rady Kuratorów

95 lecie Kurateli Sądowej w Polsce – prezentacja Power Point.

Rocznica u kuratorów – Rzeczpospolita.

* * * * *

Rozmowa z Grzegorzem Kozerą w Dzienniku Gazeta Prawna.


7 lutego 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

G.Kozera

 

Proponowane przez resort sprawiedliwości rozwiązania niosą ze sobą zagrożenie upolitycznienia funkcji kuratora okręgowego.

 

Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 7 lutego br. ukazała się rozmowa z Grzegorzem Kozerą– zastępcą przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów na temat przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych. Projekt ten obecnie znajduje się na etapie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Z rozmową można zapoznać się na ogólnodostępnych stronach Dziennika Gazeta Prawna, do czego zachęcamy.

* * * * *

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.


7 lutego 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

plakat-tydzien

Warszawa, dnia 12 lutego 2o14 r.

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
24 lutego – 1 marca 2014 roku

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.” W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 r.

W organizację obchodów, poza Ministerstwem Sprawiedliwości, aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza.

więcej

* * * * *