Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD.


26 lutego 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

okładkaNakładem Wydawnictwa C.H. Beck pojawiła się w 2014 roku na rynku wydawniczym książka autorstwa Henryka Haak i Anny Haak-Trzuskawskiej, pt. Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD.  Jak można wyczytać na stronie wydawnictwa, pozycja ta obejmuje 140 wzorów pism, w tym zwłaszcza pozwów i wniosków inicjujących postępowanie nieprocesowe, występujących w sprawach rodzinnych. Każdy z wzorów zawartych w opracowaniu uzupełniają objaśnienia, w tym także objaśnienia przygotowane na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego, połączone z treścią wzoru poprzez odpowiedni system odesłań. Każde objaśnienie jest opatrzone hasłem ułatwiającym orientację w jego treści. W Pismach procesowych w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD został uwzględniony stan prawny na dzień 31 października 2013 r. oraz m.in. opublikowane do tego dnia orzecznictwo, w tym zwłaszcza orzecznictwo Sądu Najwyższego. Uwzględniono również wchodzącą po tej dacie nowelizację ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, dokonaną ustawą z 30 sierpnia 203 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz.1165).

* * * * *