Zmarł Senator RP Zbigniew Romaszewski.


14 lutego 2014 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Zbigniew Romaszewski

Zmarł Senator RP
Zbigniew Romaszewski (1940-2014)

W dniu 13 lutego 2014 roku zmarł senator Zbigniew Romaszewski – konsekwentny zwolennik idei nowoczesnej służby probacyjnej, wieloletni i stały przyjaciel kuratorów.

W latach ’90-tych XX wieku wspierał starania środowiska kuratorskiego o godny status organizacyjny i materialny w resorcie sprawiedliwości. Był jednym z głównych zwolenników uchwalenia ustawy o kuratorach sądowych. Z jego inicjatywy odbyły się trzy konferencje organizowane przez Senacką Komisję Praw Człowieka i Praworządności: Probacyjne środki polityki karnej. Stan i perspektywy (2000), Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania (2003) i Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich (2008). W grudnia 2009 roku współorganizował w Sejmie RP (Sala Kolumnowa) Konferencję 90 lat kurateli sądowej w Polsce: Historia – teraźniejszość – przyszłość .

Z.R. (1)

Odszedł wielki człowiek, patriota i humanista. Odszedł człowiek Solidarności, tej pisanej wielką i tej pisanej małą literą, solidarności z tymi, którzy się źle mają, wykluczonymi, skrzywdzonymi, eksmitowanymi na bruk. Jak mało kto rozumiał istotę i wspierał znaczenie kurateli sądowej. Odszedł Sprzymierzeniec polskich kuratorów sądowych.

 

Poniżej udostępniamy materiały obrazujące zaangażowanie i zainteresowanie senatora Zbigniewa Romaszewskiego sprawami Kurateli Sądowej w Polsce.

Korespondencja KSZKS i Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności (1998).

Uchwała Komisji Praw Człowieka i Praworządności (2000).

Konferencja Probacyjne śœrodki polityki karnej – stan i perspektywy (2001).

Zapis stenograficzny 22. posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (2006).

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekście standardów europejskich.

90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia – teraźniejszość – przyszłość (2009).

Senat RP – Wydarzenia (2009).

* * * * *