Konferencja w Białymstoku


6 grudnia 2019 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

                    W dniu 15 listopada 2019 r. w Białymstoku, w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, odbyła się konferencja naukowa pt. Obecność białostockiej myśli i działań w 100-leciu polskiej kurateli sądowej. Wiek doświadczeń – jak przekuć prawo w praktykę.
Organizatorami byli: Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Białymstoku oraz Kuratorska Służba Sądowa Okręgu Białostockiego. Honorowym patronatem to wydarzenie objęli: Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Podlaski, Prezydent Miasta Białegostoku, Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Patronatem medialnym konferencja została objęta przez: Polskie Radio Białystok oraz TVP3 Białystok.
Uroczystość ta wpisała się w cykl wydarzeń organizowanych przez służbę kuratorską w całej Polsce z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Na konferencji byli obecni m. in: Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, Wiceprezydent Miasta Białegostoku Pan Zbigniew Nikitorowicz, Prezes Sądu Apelacyjnego Pan Krzysztof Adamiak, Wiceprezes Sądu Okręgowego Pan Mirosław Kazimierz Konieczka, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Białymstoku Pani Beata Maria Wołosik, Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Pani Mirosława Mironiuk, Prezes Sądu Rejonowego w Sokółce Pan Sławomir Kuczyński, dyrektorzy sądów, dyrektorzy jednostek penitencjarnych, dyrektorzy MOPRów, Komendant Wojewódzki Policji, Prezes Fundacji „POBARE”, dyrektor CARITAS Archidiecezji Białostockiej, kuratorzy okręgowi z: Suwałk, Olsztyna, Łomży i Ostrołęki, dyrektorzy, prezesi i pracownicy organizacji pozarządowych, szkół i placówek z którymi na co dzień współpracują kuratorzy.
Najliczniejszą grupę stanowili kuratorzy zawodowi, którzy obchodzili jubileusz.

Konferencję otworzył Wiceprezes Sądu Okręgowego  w Białymstoku Pan Mirosław Kazimierz Konieczka który przedstawił krótki rys historyczny kurateli sądowej, zadania służby, podkreślił jej ścisłe powiązanie z wymiarem sprawiedliwości. Wyraził też życzenia i słowa uznania.

Następnie zabrał głos gość honorowy białostockich kuratorów – Pan Andrzej Martuszewicz. Opowiedział zebranym o powstawaniu ustawy o kuratorach sądowych, zwrócił uwagę na jej ciągłą aktualność i ważność dla całej służby. Panu Andrzejowi Martuszewiczowi został wręczony list gratulacyjny przez zastępcę kuratora okręgowego Panią Elżbietę Chomczyk za wybitne zasługi na rzecz kurateli w Polsce.

Kolejną osobą, która zabrała głos, była Pani Izabela Dolida starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Białymstoku. Pani Kurator przedstawiła zebranym zadania wykonywane przez kuratorską służbę sądową, zagrożenia w codziennej pracy oraz podkreśliła jak ważna jest dla kuratorów współpraca z jednostkami Policji, pracownikami socjalnymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi i zakładami pracy w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności.

Następnie zabrała głos Pani Elżbieta Chomczyk – zastępca kuratora okręgowego Sądu Okręgowego w Białymstoku. Mówiła o historii służby kuratorskiej okręgu białostockiego, o dokonaniach na skalę Polski kuratorów białostockich: Pani Marii Kokorzeckiej – Piber, Pani Barbary Kuklińskiej, Pana Andrzeja Rzepniewskiego.

Podkreśliła też ważną rolę kuratorów społecznych. Ośmiu kuratorom społecznym wręczyła pamiątkowe listy gratulacyjne. Podziękowania otrzymało również dwóch przedstawicieli zakładów pracy w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz dwóch kuratorów zawodowych za wyróżniającą się pracę na rzecz społeczności kuratorskiej.

Pani Kurator Elżbieta Chomczyk otrzymała podziękowania od kuratorów zawodowych oraz od Prezesa Sądu Apelacyjnego, Wieceprezesa Sądu Okręgowego, organizacji pozarządowych.

Następnie zabrał głos Wiceprezydent Białegostoku Pan Zbigniew Nikitorowicz, który podkreślił jak ważna jest praca kuratorów oraz, że jest to praca specyficzna, gdyż nie można jej zostawić zamykając biurko, a często zabiera się ją do domu.

Na zakończenie pierwszej części Pan Łukasz Szekowski, starszy kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Białymstoku, który jest delegatem w Krajowej Radzie Kuratorów odczytał list od Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów Pana Grzegorza Kozery z okazji jubileuszu.

W drugiej części konferencji głos zabrał prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński – polski pedagog resocjalizacyjny, profesor nauk społecznych, autor twórczej resocjalizacji. Mówił na temat potencjału Polskiej Kurateli Sądowej – możliwości i ograniczeń. Kolejną prelegentką była Pani prof. dr hab. Grażyna Szczygieł, która przedstawiła koncepcję klasyfikacji sprawców przestępstw.

W trzeciej części konferencji prezentowane były trzy wystąpienia kuratorów: „Instytucja nadzoru prewencyjnego w systemie zadań profilaktycznych kuratorów dla dorosłych” – dr Beata Goworko – Składanek, starszy kurator zawodowy SR w/m oraz dr Tomasz Prymak, kurator zawodowy SR w/. Pracę Ośrodka Kuratorskiego w Białymstoku przybliżyła kurator specjalista Pani Alina Fedyk, a działalność Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” Oddział w Białymstoku, kurator specjalista Anna Bajko.

Konferencję zamknęła o godzinie 15.30, dziękując wszystkim za przybycie oraz za organizację Pani Elżbieta Chomczyk, zastępca kuratora okręgowego Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Więcej na temat uroczystości:

*www.gov.pl/web/uw-podlaski/bialostockie-obchody-100-lecia-kurateli-sadowej-w-polsce

*www.bialystok.naszemiasto.pl – z 15 listopada 2019 r. – 76 zdjęć z uroczystości.

*TVP 3 Białystok, Obiektyw z 15 listopada 2019 r., godz. 21.30.
 

                                                                                               Anna Bajko 

Białystok 2019-11-29

* * * * *