Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – ankieta NIK


5 grudnia 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

ankieta_NIKNajwyższa Izba Kontroli, we współpracy z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ opracowała ankietę dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Ankieta powstała w związku z kontrolą prowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli pn. „Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie”, której celem jest sprawdzenie, na ile świadczona pomoc jest skuteczna, tzn. odpowiada oczekiwaniom i potrzebom osób doświadczających przemocy oraz zapewnia rzeczywiste ustanie przemocy. Uzyskane odpowiedzi pomogą we właściwym przeprowadzeniu samej kontroli oraz zostaną wykorzystane do raportu końcowego, który zostanie przedłożony Sejmowi RP.

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety, która jest dostępna tutaj.
(edit: 17.12.2015 – termin do wypełnienia ankiety już upłynął)

 

* * * * *