Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy– Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.


20 marca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

mlotekZakończyły się prace nad nowelizacją Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta, o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, jest wynikiem prac parlamentu nad trzema projektami ustaw: poselskim o zmianie ustawy- Kodeks karny (druk sejmowy nr 2024), senackim o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz ustawy- Kodeks karny wykonawczy (druk sejmowy nr 2267) i rządowym o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2393). Została uchwalona w dniu 20 lutego 2015 roku przez Sejm RP podczas 87 posiedzenia, a następnie 12 marca br. podpisana przez Prezydenta RP. W dniu 20 marca ustawę tę ogłoszono w Dzienniku Ustaw pod pozycją 396.

W toku całego procesu legislacyjnego na tą ustawą, aktywny udział brali kuratorzy sądowi, szczególnie w osobach przewodniczącego KRK- Henryka Pawlaczyka oraz przewodniczącego Komisji Legislacyjno-Prawnej KRK- Tomasza Krzymińskiego, wspieranych przez poszczególnych delegatów do KRK, przedstawicieli stowarzyszeń kuratorskich oraz ekspertów KRK- Andrzeja Martuszewicza i Krzysztofa Stasiaka, o czym informowaliśmy szczegółowo we wcześniejszych komunikatach.

więcej

* * * * *

Spotkanie z ministrem Jerzym Kozdroniem.


3 marca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów w dniu 25 lutego br. odbyli spotkanie w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie z Jerzym Kozdroniem- Sekretarzem Stanu i innymi przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim nowelizacji prawa karnego i nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych. Poniżej udostępniamy komunikat z tego spotkania w formacie plików jpg oraz PDF.


 komunikat_page1-2 komunikat_page2 komunikat_page3-2

Komunikat ze spotkania

* * * * *