Wystąpienie Ministra Sprawiedliwości na posiedzeniu Sejmu RP.


31 sierpnia 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

Dzień wczorajszy, tj. 30.08.2012 r. był drugim dniem 20. posiedzenia Sejmu RP, które zostało praktycznie poświęcone w całości udzieleniu informacji Prezesa Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold. Podczas tego posiedzenia głos zabrał również Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin. Poniżej w materiale video, dostępnym na stronach Sejmu RP, prezentujemy wybrane fragmenty tego wystąpienia Ministra.

 

 

 

 

Pełne sejmowe wystąpienie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2012 r. ws. Amber Gold dostępne jest natomiast na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości –> KLIK!

* * * * *

III Rodzinny Piknik integracyjny samorządów zawodów zaufania publicznego.


29 sierpnia 2012 | DODAŁ: kesey | KATEGORIA: Aktualności |

rodzinny-piknik-integracyjny.jpg

 

Przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach, podejmowanych przez przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego. Dlatego też, pragniemy Państwa zaprosić do zabawy w dobrym towarzystwie.

 

Uczestnictwo w Pikniku integracyjnym samorządów zaufania publicznego jest ciekawą propozycją spędzenia czasu wolnego w gronie rodzinnym, gdyż jego program przewiduje atrakcje zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

 

III rodzinny Piknik Integracyjny- format A4

* * * * *

Amber Gold – Apel Krajowej Rady Kuratorów


22 sierpnia 2012 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Od kilkunastu dni opinia publiczna w Polsce emocjonuje się tzw. aferą Amber Gold, a środowisko kuratorskie kilka dni temu zostało głęboko poruszone informacją o złożeniu przez Ministra Sprawiedliwości zawiadomienia do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy przez kuratora sądowego, który kontrolował wykonanie obowiązku naprawienia szkody osobom poszkodowanym przez Prezesa Amber Gold  skazanego za wcześniejsze przestępstwa.

Krajowa Rada Kuratorów jest organem samorządu kuratorskiego i nie ma uprawnień nadzorczych. Nie ma zatem ani możliwości badania spraw prowadzonych przez kuratorów, ani możliwości wglądu do akt spraw  prowadzonych przez kuratorów sądowych.

Jesteśmy przekonani, że właściwe i upoważnione do tego organy wnikliwie, zgodnie ze swoimi kompetencjami zbadają działanie wspomnianego wyżej kuratora uwzględniając wszystkie jego okoliczności  w tym również rzeczywiste możliwości  działania kuratora.

Apelujemy zatem o powstrzymanie się od przedwczesnego, emocjonalnego  i nie popartego niezależną wiedzą wydawania osądów  w tej sprawie.

KRK od początku swojego istnienia szczególny nacisk  kładzie na  wysokie merytoryczne i etyczne wymagania stawiane kuratorom sądowym wykonującym zawód zaufania publicznego szanując jednocześnie prawo każdego do złożenia wyjaśnień i obiektywnego zbadania okoliczności jego postępowania.

Z-ca Przewodniczącego KRK.
Adam Syldatk

* * * * *