Amber Gold – Apel Krajowej Rady Kuratorów


22 sierpnia 2012 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Od kilkunastu dni opinia publiczna w Polsce emocjonuje się tzw. aferą Amber Gold, a środowisko kuratorskie kilka dni temu zostało głęboko poruszone informacją o złożeniu przez Ministra Sprawiedliwości zawiadomienia do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy przez kuratora sądowego, który kontrolował wykonanie obowiązku naprawienia szkody osobom poszkodowanym przez Prezesa Amber Gold  skazanego za wcześniejsze przestępstwa.

Krajowa Rada Kuratorów jest organem samorządu kuratorskiego i nie ma uprawnień nadzorczych. Nie ma zatem ani możliwości badania spraw prowadzonych przez kuratorów, ani możliwości wglądu do akt spraw  prowadzonych przez kuratorów sądowych.

Jesteśmy przekonani, że właściwe i upoważnione do tego organy wnikliwie, zgodnie ze swoimi kompetencjami zbadają działanie wspomnianego wyżej kuratora uwzględniając wszystkie jego okoliczności  w tym również rzeczywiste możliwości  działania kuratora.

Apelujemy zatem o powstrzymanie się od przedwczesnego, emocjonalnego  i nie popartego niezależną wiedzą wydawania osądów  w tej sprawie.

KRK od początku swojego istnienia szczególny nacisk  kładzie na  wysokie merytoryczne i etyczne wymagania stawiane kuratorom sądowym wykonującym zawód zaufania publicznego szanując jednocześnie prawo każdego do złożenia wyjaśnień i obiektywnego zbadania okoliczności jego postępowania.

Z-ca Przewodniczącego KRK.
Adam Syldatk

* * * * *