Miejsce pracy podopiecznego.

Zadaj pytanie kuratorowi rodzinnemu.

Moderatorzy: Ultima, BBG, Sasquatch

Miejsce pracy podopiecznego.

Postautor: DamianP » 17 lip 2019, 0:09

Witam serdecznie,
Jeden z moich podopiecznych został zwolniony z pracy, czy w świetle ustawy mogę uzyskać informację od byłego pracodawcy co było przyczyną rozwiązania umowy o pracę,czy był to alkohol? Jak wygląda sytuacja z uzyskiwaniem tego typu informacji w aktualnym lub w byłym miejscu pracy podopiecznego?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Z poważaniem,
Damian-kurator społeczny.
DamianP
 
Posty: 1
Rejestracja: 15 maja 2019, 11:14
Podziękował : 1 raz
Otrzymał podziękowań: 0 raz

Re: Miejsce pracy podopiecznego.

Postautor: apl. » 17 lip 2019, 8:00

Jako kurator społeczny w dozorze z daleko idącą ostrożnością udawałabym się do byłego pracodawcy podopiecznego, chyba że to jest związane z obowiązkami w dozorze....?
Bezpieczniejszą drogą postępowania jest żądanie od skazanego okazania świadectwa pracy (wyznaczenie terminu 7 dni, miesiąc, zależy, czy już je ma), jeżeli nie chciałby okazać, zawsze można poprosić, aby kurator zawodowy wezwał go do siebie ze świadectwem pracy, jeżeli to ma być podstawą np. złożenia wniosku, bo całokształt resocjalizacji się rozłazi :lol:
apl.
 
Posty: 27
Rejestracja: 04 kwie 2013, 13:19
Podziękował : 43 razy
Otrzymał podziękowań: 7 razy

Re: Miejsce pracy podopiecznego.

Postautor: Ultima » 18 lip 2019, 0:47

Jeśli informacja o przyczynach zwolnienia podopiecznego z pracy jest istotną ze względu na prowadzone postępowanie np. z uwagi na realizację nałożonego obowiązku, kurator sądowy, w świetle obowiązujących przepisów ma możliwość uzyskania takiej informacji korzystając z różnych sposobów, m.in. z tego na który uwagę zwrócił apl., ale też żądając wyjaśnień od podopiecznego, pozyskując informacje z Powiatowego Urzędu Pracy, z instytucji pomocy społecznej.
Ma także możliwość uzyskania informacji o zachowaniu podopiecznego w miejscu pracy, natomiast z rozwagą należy ocenić czy udanie się -zwłaszcza do aktualnego pracodawcy i pozyskanie od niego informacji jest niezbędne i czy wizyta kuratora w miejscu pracy podopiecznego nie zaszkodzi podopiecznemu.
W razie wątpliwości, warto zwrócić się o pomoc i poradę do kuratora zawodowego z którym kurator społeczny współpracuje.

Ustawa o kuratorach sądowych w art. 9 m. in. daje kuratorowi uprawnienie do:
pkt 3)żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli zleconej przez sąd;
4)przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem;
5)żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych.

Art.9a.1. W zakresie niezbędnym do wykonywania swoich ustawowych zadań kurator zawodowy, kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej oraz kurator okręgowy przetwarzają dane osób, których dotyczy postępowanie, obejmujące:
(...)5)czynniki określające fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, a w szczególności dotyczące osobistej
postawy, zachowania, zainteresowań, zdrowia i usług opieki zdrowotnej, majątku, sytuacji materialnej i bytowej, zatrudnienia, wykształcenia, edukacji, nauki, oddziaływań wychowawczych, życia rodzinnego, funkcjonowania w środowisku, sposobu spędzania czasu wolnego, uzależnień, dysfunkcji i lokalizacji; (...)

3.Administrator danych osób, których dotyczy postępowanie, w tym Policja, Straż Graniczna, inne organy lub instytucje państwowe, organy samorządu terytorialnego, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, organy sądowych postępowań wykonawczych, instytucje pomocy społecznej i pieczy zastępczej, podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z2018r. poz.2190 i2219 oraz z2019r. poz.492 i730), jednostki organizacyjne, o których mowa wart.2pkt1–8 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z2018r. poz.996, z późn. zm.1)), oraz publiczne i niepubliczne uczelnie w rozumieniu ustawy zdnia20lipca 2018r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz.U. poz.1668, z późn. zm.2)) są obowiązane udostępnić kuratorowi zawodowemu, kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej, kuratorowi okręgowemu, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich ustawowych zadań, dane osobowe, o których mowa w ust.1 i2.4.Administrator danych udostępnia dane kuratorowi zawodowemu, kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej i kuratorowi okręgowemu nieodpłatnie.Art.9b.Administratorem danych przetwarzanych w celu wykonania zadań lub obowiązków przez kuratora sądowego jest prezes sądu, w którym kurator sądowy pełni obowiązki służbowe.

Art.87.(...)3.Kuratorowi społecznemu, w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd, sędziego lub kuratora zawodowego, przysługują uprawnienia, o których mowa wart.9 i art.9a.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych wskazuje m.inn. na obowiązki kuratora sprawującego nadzór:
§ 3. 1. Kurator rodzinny, któremu powierzono sprawowanie nadzoru:
(...)
6) udziela podopiecznemu pomocy w organizowaniu nauki, pracy i czasu wolnego oraz w rozwiązaniu trudności życiowych;
7) kontroluje zachowanie podopiecznego w miejscu zamieszkania, pobytu, nauki i pracy;

8 ) współdziała z organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których celem działania jest pomoc podopiecznym
Dziec­ko jest chodzącym cu­dem, je­dynym, wyjątko­wym i niezastąpionym. Phil Bosmans.

Za ten post autor Ultima otrzymał podziękowania - 2
DamianP(19 lip 2019, 11:09), Majka52(19 sie 2019, 11:57)
Ocena:8%
 
Awatar użytkownika
Ultima
Admin
Admin
 
Posty: 1353
Rejestracja: 01 mar 2008, 20:58
Lokalizacja: UE
Podziękował : 749 razy
Otrzymał podziękowań: 488 razy


Wróć do Zadaj pytanie kuratorowi

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości