Kodeks Nieletnich

Tematy związane z funkcjonowaniem kuratorskiej służby sądowej w pionie rodzinnym.

Moderatorzy: BBG, Ultima, Aurelius

Kodeks Nieletnich

Postautor: Ultima » 25 lis 2014, 10:28

ultima pisze:Rządowe Centrum Legislacji pracuje nad kolejną nowelą upn. Planowane zmiany

1. uregulowanie kwestii dotyczących organów zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich;
2.uregulowanie katalogu praw i obowiązków nieletniego przebywającego w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich;
3. uregulowanie w ustawie zasad zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich;
4. uregulowanie zasad wykonywania nadzoru nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich;
5. zmiana treści art 12, art. 32, art 73, art. 92, art. 95;

Proponowane zmiany nie dotykają zakresu przepisów odnoszących się do zadań wykonywanych przez kuratorów sądowych.
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/184064/katalog/184066


Nadal trwają prace nad projektem. Aktualnie projekt znajduje się na etapie: po konferencji uzgodnieniowej.
Awatar użytkownika
Ultima
Admin
Admin
 
Posty: 991
Rejestracja: 01 mar 2008, 20:58
Lokalizacja: UE
Podziękował : 377 razy
Otrzymał podziękowań: 214 razy

Re: Kodeks Nieletnich

Postautor: Ultima » 04 paź 2017, 20:27

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia analizy dotychczasowych regulacji prawnych w zakresie postępowania w sprawach nieletnich, dostosowania tych regulacji do obowiązujących obecnie standardów i wypracowania nowych rozwiązań prawnych
-powołany został Zespół do przeprowadzenia analizy dotychczasowych regulacji prawnych w zakresie postępowania w sprawach nieletnich, dostosowania tych regulacji do obowiązujących obecnie standardów i wypracowania nowych rozwiązań prawnych.

Według przepisów zarządzenia, zadaniem Zespołu jest ocena aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących postępowania w sprawach nieletnich, wypracowanie rozwiązań prawnych w zakresie problematyki nieletnich ze szczególnym uwzględnieniem działań o charakterze resocjalizacyjnym zmierzających do realizacji celu wychowawczego, przy uwzględnieniu konieczności uregulowania w ustawie zagadnień ustawowych, które obecnie regulowane są przepisami o charakterze wykonawczym.

Z zarządzeniem oraz zmianą do zarządzenia można zapoznać się na stronie publikującej Dzienniki Urzędowe Ministra Sprawiedliwości pod pozycją 124 oraz 176 z 2017 r.
KLIK!
Dziec­ko jest chodzącym cu­dem, je­dynym, wyjątko­wym i niezastąpionym. Phil Bosmans.

Za ten post autor Ultima otrzymał podziękowanie od
Kaberka(25 paź 2017, 12:00)
Ocena:4%
 
Awatar użytkownika
Ultima
Admin
Admin
 
Posty: 991
Rejestracja: 01 mar 2008, 20:58
Lokalizacja: UE
Podziękował : 377 razy
Otrzymał podziękowań: 214 razy

Re: Kodeks Nieletnich

Postautor: Ultima » 26 paź 2017, 21:30

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się z petycją do Pana Stanisława Karczewskiego Marszałka Senatu RP, o podjęcie przez Senat inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zmiany art. 27 Ustawy z dnia 26 października 1982 r o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Petycja zawierała postulaty dodania regulacji nakładającej na sąd obowiązek okresowej kontroli zasadności pobytu nieletniego w schronisku, nałożenie obowiązku wydawania każdorazowo osobnego postanowienia o przedłużeniu pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich a także wprowadzenie przepisu umożliwiającego kontrolę instancyjną decyzji sądu o przedłużeniu stosowania środka.
PETYCJA HFPCz z dnia 19.04.2017 r.

W efekcie w/w petycji, Komisja praw Człowieka, Praworządności i Petycji wniosła o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich:
Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654 oraz z 2017 r. poz. 773) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 27:
a) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich, o którym mowa w § 1 lub 2, przed skierowaniem sprawy na rozprawę, nie może trwać dłużej niż
3 miesiące; okres pobytu należy określić w postanowieniu o umieszczeniu nieletniego w schronisku.”,
b) po § 4 dodaje się § 4a i 4b w brzmieniu:
§ 4a. Do przedłużania pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich, po skierowaniu sprawy na rozprawę, przepis § 4 stosuje się odpowiednio.
§ 4b. O każdorazowym przedłużeniu pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich sąd rodzinny orzeka postanowieniem, określając okres pobytu, nie
dłuższy niż 3 miesiące.”;
2) art. 29 otrzymuje brzmienie:
„Art. 29. Postanowienie o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 25a, art. 26, art. 27 oraz art. 28, doręcza się stronom. Na postanowienie przysługuje
zażalenie, z tym że rozpoznanie zażalenia na postanowienie, o którym mowa w art. 25a § 3 i 4 oraz na postanowienie o przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich następuje niezwłocznie. Zażalenie nie wstrzymuje wykonania postanowienia.”.
Art. 2. Przepisy art. 27 § 3 i art. 29 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepisy art. 27 § 4a i 4b ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się również do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Projekt ustawy skierowano obecnie do dalszych prac w Senacie.
Z przebiegiem prac nad ustawą oraz opublikowanym drukiem ustawy wraz z uzasadnieniem można zapoznać się TUTAJ.
Dziec­ko jest chodzącym cu­dem, je­dynym, wyjątko­wym i niezastąpionym. Phil Bosmans.
Awatar użytkownika
Ultima
Admin
Admin
 
Posty: 991
Rejestracja: 01 mar 2008, 20:58
Lokalizacja: UE
Podziękował : 377 razy
Otrzymał podziękowań: 214 razy

Re: Kodeks Nieletnich

Postautor: Sasquatch » 24 kwie 2018, 6:31

18 kwietnia br do sejmu wpłynął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
Dotyczy realizacji petycji wniesionej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka pozwalającą uregulować kwestie umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich oraz przedłużania okresu pobytu nieletniego w schronisku

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Pr ... 2-2017.pdf

Za ten post autor Sasquatch otrzymał podziękowanie od
Ultima(24 kwie 2018, 16:36)
Ocena:4%
 
Sasquatch
UpLinker
UpLinker
 
Posty: 844
Rejestracja: 10 sty 2012, 22:51
Podziękował : 124 razy
Otrzymał podziękowań: 548 razy

Re: Kodeks Nieletnich

Postautor: Sasquatch » 22 maja 2018, 23:18

22 maja br. w Dzienniku Ustaw poz .969 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/969/1
Sasquatch
UpLinker
UpLinker
 
Posty: 844
Rejestracja: 10 sty 2012, 22:51
Podziękował : 124 razy
Otrzymał podziękowań: 548 razy

Poprzednia

Wróć do Kuratorzy rodzinni

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość