Strona 1 z 1

II Międzynarodowa Konferencja w Toruniu, 26-27 maja 2022

Post: 17 paź 2021, 18:40
autor: CSKS
Szanowni Państwo.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa w imieniu organizatorów na II Międzynarodową Konferencję "Instytucje i służby na rzecz bezpieczeństwa publicznego – współpraca dla społeczności lokalnych", która odbędzie się w Toruniu, w dniach 26-27 maja 2022 roku, jako kontynuacja wielu zorganizowanych przez nas seminariów międzynarodowych i konferencji zrealizowanej w Płocku. Szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej - http://www.padc.co oraz profilu naszej organizacji na facebooku i dedykowanej stronie wydarzenia.

Skład delegacji Partnerów amerykańskich opublikujemy wkrótce, ale już dziś możemy nadmienić, że znajdą się w niej kuratorzy okręgowi, szefowie zespołów kuratorskich, inicjatorzy budowy ośrodków i programów korekcyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także przedstawiciele największych organizacji probacyjnych i warunkowych zwolnień z terenu Stanów Zjednoczonych.

Ruszamy również z kontynuacją programu wyjazdów studyjnych do USA, którego realizację utrudnił nam w roku 2020 i 2021 czas pandemii.

Zapraszamy Państwa w imieniu wszystkich organizatorów do udziału w zbliżającej się Konferencji!

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Polish-American Development Council

Re: II Międzynarodowa Konferencja w Toruniu, 26-27 maja 2022

Post: 14 gru 2021, 18:19
autor: CSKS
Szanowni Państwo.

Miło nam poinformować, że nad nadchodzącą Konferencją - którą zorganizujemy w Toruniu w maju 2022 roku - Honorowe Patronaty objęli:
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Prezydent Miasta Torunia


Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału, życząc Rodzinnych i Spokojnych Świąt,
Fundacja Polish-American Development Council

Re: II Międzynarodowa Konferencja w Toruniu, 26-27 maja 2022

Post: 25 gru 2021, 20:59
autor: Ultima
Dziękujemy serdecznie za zaproszenie Fundacja Polish-American Development Council :smile:

Re: II Międzynarodowa Konferencja w Toruniu, 26-27 maja 2022

Post: 08 sty 2022, 22:44
autor: CSKS
Miło nam zaprezentować skład delegacji amerykańskiej, która weźmie udział II Międzynarodowej Konferencji w Toruniu:

Gerald R. Hinzman – wieloletni dyrektor okręgu służb probacyjnych, obejmującego sześć hrabstw, a w nich dziewięć biur regionalnych i cztery ośrodki readaptacji. Zarządzał okręgiem z budżetem rocznym 20 milionów USD, zatrudniającym przeszło 260 kuratorów nadzorujących 4500 osób (skazanych i warunkowo zwolnionych z zakładów karnych). Były żołnierz, a w przeszłości również szef policji zarządzający przeszło 250 funkcjonariuszami i dyrektor akademii policyjnej. Twórca organizacji non-profit o nazwie Community Corrections Improvement Association, odpowiedzialnej za realizację wielu innowacyjnych projektów społecznych. Podczas podróży do Polski będzie reprezentował środowiska gospodarcze i samorządowe z racji szerokich kontaktów z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z obszaru Stanu Iowa oraz instytucjami samorządowymi i stanowymi.

Bruce Vander Sanden – dyrektor generalny 6. Dystryktu Probacyjnego w Stanie Iowa, obejmującego swoim zasięgiem sześć hrabstw, w tym miasto Cedar Rapids. Nadzorując pracę Dystryktu, jest odpowiedzialny za działania probacyjne i pracę z warunkowo zwolnionymi z zakładów karnych, realizowaną przez podległych mu kuratorów i inny personel. Posiada trzydziestoletnie doświadczenie na wszystkich szczeblach kariery w strukturach probacji. Zaangażowany w programy profilaktyczne przeciwdziałające przestępczości wśród młodzieży. Z sukcesami inicjował projekty zmniejszające przestępczość z użyciem broni palnej. Ukończył wiele kursów specjalistycznych z zakresu prawa, zarządzania probacją i przywództwa. Były prezydent Stowarzyszenia Probacyjnego Stanu Iowa.

Veronica Cunnigham – dyrektor generalny American Probation and Parole Association (APPA). Jest odpowiedzialna za organizację wsparcia strategicznego dla członków zrzeszonych w największej amerykańskiej organizacji zawodowej. Do APPA należy obecnie przeszło trzydzieści tysięcy kuratorów sądowych. Od 30-tu lat praktyk wymiaru sprawiedliwości, zajmując stanowiska kierownicze w dwóch największych agencjach więziennictwa – Texas Parole System i Probation Department w Chicago. Jest członkiem i służy swoim doświadczeniem w ramach rad dyrektorów kilku organizacji. Legitymuje się licznymi nagrodami i wyróżnieniami, a także regularnie publikuje artykuły w opiniotwórczych periodykach branżowych amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości.

Todd Roberts – prezydent Iowa Correction Association (ICA) i dyrektor wykonawczy 6. Dystryktu Probacyjnego w Stanie Iowa, obejmującego swoim zasięgiem sześć hrabstw, w tym miasto Cedar Rapids. Posiada 26-letnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i nieletnimi w ramach pracy w wymiarze sprawiedliwości. Służył jako kurator sądowy sprawując pieczę nad osobami warunkowo zwolnionymi z zakładów karnych i skazanymi z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Posiada także 16-letnie doświadczenie w pracy z mężczyznami skazanymi za przestępstwa seksualne. Jest certyfikowanym specjalistą w zakresie leczenia sprawców przestępstw seksualnych i członkiem Motivational Interviewing Network of Trainers, prowadzącym treningi z zakresu m.in. terapii motywacyjnej dla wielu ogólnoamerykańskich organizacji.

John Zielke – wykładowca uniwersytecki w Kirkwood Community College, Mount Mercy University i University of Iowa oraz inicjator badań naukowych w zakresie kryminologii i polityki wymiaru sprawiedliwości. Były szef federalnego Okręgu Północnego w Stanie Iowa, obejmującego swoim zasięgiem dystrykty z północnej połowy Stanu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako kurator sądowy. Odpowiedzialny za programy pracy ze sprawcami z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, a także za wdrażanie rozwiązań w ramach programów obejmujących pracę ze sprawcami przestępstw pod wpływem środków odurzających i narkotyków. Uczestnik grup roboczych rozwijających system probacji na szczeblu federalnym. Zaangażowany w opracowywanie systemu oceny ryzyka powrotności do przestępstwa.

Tenette Carlson – kurator sądowy z przeszło dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z osobami dorosłymi w 2. Dystrykcie Probacyjnym w Stanie Iowa. Nadzoruje sprawców przestępstw i warunkowo zwolnionych z zakładów karnych. W swojej karierze zatrudniona jako wychowawca w zakładzie poprawczym dla młodzieży. Autorka intensywnego programu terapeutycznego dla młodocianych przestępców. Certyfikowany trener treningu radzenia sobie ze złością. Bogate doświadczenie w pracy z osobami z problemami psychicznymi. Pełni również funkcję sekretarza w Iowa Corrections Association.

Gabriel Schaapveld – kierownik Wydziału Wysokiego Ryzyka w 6. Dystrykcie Probacyjnym w Stanie Iowa, obejmującym swoim zasięgiem sześć hrabstw, w tym miasto Cedar Rapids. Służył jako kurator sądowy sprawując pieczę nad osobami warunkowo zwolnionymi z zakładów karnych i skazanymi z warunkowym zawieszeniem wykonania kary. Zaangażowany w realizację wielu projektów wynikających z planu strategicznego rozwoju Dystryktu, którego jest współtwórcą. Uczestniczył aktywnie w programach grantowych, będąc mocno zorientowanym na rozwój potencjału Dystryktu i efektywność pracy całego zespołu.

Zapraszamy do udziału w nadchodzącym wydarzeniu.

Serdecznie pozdrawiamy!
Fundacja Polish-American Develompent Council

Re: II Międzynarodowa Konferencja w Toruniu, 26-27 maja 2022

Post: 02 mar 2022, 18:19
autor: CSKS
Szanowni Państwo.

Bardzo dziękujemy za wszystkie napływające do nas zgłoszenia udziału w majowej konferencji. Wśród Uczestników nie zabraknie Kuratorów Okręgowych, Kierowników ZKSS, Kuratorów, a także Sędziów Sądów Okręgowych i Rejonowych oraz Pracowników naukowych. Wkrótce opublikujemy zakres tematyczny wystąpień, które będą również znakomitym fundamentem do późniejszej dyskusji otwartej i dyskusji panelowych. Cieszymy się na spotkanie z Państwem. Planujemy podczas wizyty studyjnej delegacji amerykańskiej wizyty w Sądach Okręgowych i Rejonowych, celem zapoznania się z codziennością pracy m.in. polskich kuratorów. To będzie niezwykle owocny czas.

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Polish-American Development Council

Re: II Międzynarodowa Konferencja w Toruniu, 26-27 maja 2022

Post: 06 mar 2022, 19:57
autor: CSKS
Szanowni Państwo.

Tematy wystąpień prelegentów amerykańskich podczas zbliżającej się konferencji prezentujemy z komentarzem dotyczącym poruszonej problematyki:

1. "Swift Certain Fair Initiative" – Nowy program wsparcia inicjatyw korekcyjnych

2. "Motivational Interviewing and Corrections" – Rozmowy motywacyjne i korekcyjne jako efektywne narzędzie zmiany postaw

3. "Tech2 Connect ReEntry: Using Technology to Achieve Success in the Community" – Wykorzystanie technologii do osiągnięcia sukcesu w społecznej readaptacji osób skazanych

4. "Visionary Leadership" – Wizjonerskie przywództwo w systemie oddziaływania korekcyjnego

5. "Women in Community Corrections" – Kobiety w systemie oddziaływania probacyjnego i superwizji

6. "Home Visits and 3-Year Recidivism" – Częstotliwość wizyt domowych w kontekście powrotności do przestępstwa na podstawie badań

7. "Residential Facilities for prevention and reentry" – Mieszkalne ośrodki probacyjne w zapobieganiu powrotności do przestępstwa i readaptacji osób skazanych

Zapraszamy do udziału - karty zgłoszeniowe znajdziecie Państwo na http://www.padc.co

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Polish-American Development Council

Re: II Międzynarodowa Konferencja w Toruniu, 26-27 maja 2022

Post: 21 mar 2022, 11:53
autor: CSKS
Szanowni Państwo.

Został tydzień na ewentualne nadsyłanie Państwa zgłoszeń do udziału w majowym wydarzeniu. Chcielibyśmy nadmienić, iż wśród wystąpień prelegentów polskich znajdą się m.in. następujące tematy:

1. „Dbając o jakość życia i bezpieczeństwo... Wsparcie w sytuacji wykluczenia społecznego (wybrane konteksty)”

2. „Skuteczna readaptacja mężczyzn w Polsce na przykładzie Ośrodka Readaptacyjnego Mateusz”

3. „Policja jako podmiot wiodący w organizacji i zabezpieczeniu bezpieczeństwa publicznego”

4. „Rola mediów w prewencji kryminalnej”

Serdecznie zapraszamy - http://www.padc.co

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Polish-American Development Council

Re: II Międzynarodowa Konferencja w Toruniu, 26-27 maja 2022

Post: 27 mar 2022, 22:45
autor: CSKS
Szanowni Państwo.

Bardzo dziękujemy za liczne zgłoszenia do udziału w konferencji. Jest nam niezmiernie miło, że mimo niepewnych czasów zdecydowaliście się wziąć udział w wydarzeniu. Potwierdzamy organizację konferencji. To dla nas zaszczyt i honor, że weźmiecie Państwo już za dwa miesiące udział w spotkaniu profesjonalistów z Polski i Stanów Zjednoczonych. Wiemy też, że są jeszcze osoby starające się uzyskać dofinansowanie do udziału ze swoich instytucji macierzystych, dlatego postanowiliśmy dać Państwu na to dodatkowy czas. Jeśli to konieczne, to i w kwietniu możecie Państwo wysłać do nas zgłoszenia. Postaramy się zaradzić stosownie w kontekście infrastrukturalno-organizacyjnym. To będzie wielki czas! Cieszymy się, że spędzimy go z Państwem.

Z wyrazami szacunku,
Fundacja Polish-American Development Council