• 98. Rocznica powstania Kurateli Sądowej w Polsce.

Raport dotyczący bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych


2 kwietnia 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

indeksNa stronie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości opublikowany został raport autorstwa dr Pawła Kobesa pt.  „Bezpieczeństwo pracy kuratorów sądowych”

Raport stanowi odpowiedź na systematyczne apele Krajowej Rady Kuratorów o potrzebie podniesienia bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Ta konieczność, w opinii środowiska kuratorów sądowych, dyktowana jest coraz częściej powtarzającymi się atakami na przedstawicieli tej grupy zawodowej.

Z pełną treścią Raportu można zapoznać się tutaj

* * * * *

Cykl szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego.


26 marca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

LOGA

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej, realizując swoją misję promowania Dialogu Motywującego, serdecznie zaprasza na cykl szkoleń z zakresu Dialogu Motywującego dla profesjonalistów pracujących z osobami doświadczającymi lub zagrożonymi uzależnieniami i przemocą z terenu dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Szczegółowe informacje znajdują się w informacji, przygotowanej przez Organizatorów, którą udostępniamy poniżej.

Informacja-zaproszenie na szkolenie.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w szkoleniu powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny tutaj. Ilość miejsc jest ograniczona. Osoby, które zakwalifikują się do projektu, zostaną o tym poinformowane przez koordynatora, którym jest Pani Anna Ulatowska.

W sprawach projektu należy kontaktować się z koordynatorem – e-mail:
pragapoludnie.pttm@gmail.com

* * * * *

Dzień Kobiet! Dzień Kobiet!


8 marca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

tulipan

 

 

Poniżej udostępniamy życzenia przesłane do naszej redakcji przez męską część Prezydium i Krajowej Rady Kuratorów. Korzystając z tej okazji, przyłączamy się do życzeń.

 

 

Życzenia Krajowej Rady Kuratorów z okazji Dnia Kobiet.

* * * * *

Trybunał Konstytucyjny nie zajmie się dziś wnioskiem Prezydenta RP dotyczącym ustawy o kuratorach sądowych


28 lutego 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

indeksW dniu dzisiejszym tj. 28 lutego 2017 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny miał rozpoznać w pełnym składzie wniosek Prezydenta RP dotyczący kuratorów sądowych (proces legislacyjny). W związku z wnioskiem Prokuratora Generalnego o wyłączenie ze składu orzekającego w sprawie Kp 4/15 trzech sędziów, Przewodniczący składu zarządził odwołanie terminu rozprawy do czasu rozpoznania wniosku o wyłączenie. Przewodniczącą składu orzekającego oraz sędzią sprawozdawcą jest prezes TK Julia Przyłębska.

Wyznaczony termin rozprawy dotyczący nowelizacji ustawy o kuratorach był już trzecim, w którym TK miał zając się tą sprawę. Po raz pierwszy rozprawę odroczono 25 października 2016 r. TK podjął wówczas taką decyzję z powodu nieobecności przedstawiciela prezydenta więcej. Kolejny termin rozprawy Trybunał wyznaczył na 29 listopada 2016 r. Wówczas rozprawa została odwołana w związku z niedyspozycją zdrowotną sędzi sprawozdawcy Julii Przyłębskiej więcej.

* * * * *

Tylko jeden ryczałt dla kilku kuratorów sądowych


20 lutego 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

snW dniu 16 lutego br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 96/16, podjął uchwałę następującej treści:

Za obecność w czasie spotkania rodzica z dzieckiem w ramach kontaktów ustalonych przez sąd opiekuńczy kuratorowi lub kilku kuratorom biorącym udział w tym spotkaniu przysługuje jeden ryczałt w wysokości określonej w art. 91 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2014 r., poz. 795 ze zm.).

      Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 96/16

* * * * *

« Poprzednia stronaNastępna strona »