• Adam Witkowicz... kurator zakręcony na przemoc.

Termin rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny wniosku w sprawie Kp 4/15 ponownie odwołany


10 lipca 2017 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

indeksW związku z niedyspozycją zdrowotną sędziego TK oraz urlopami sędziów TK zaplanowany na dzień 11.07.2017 r. termin rozprawy został odwołany.

Komunikat ze strony TK tutaj

* * * * *

PaT – PROFILAKTYKA a TY.


5 lipca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

kwilcz_konfMam odwagę iść przez życie moją własną drogą- jedno jest życie a dwie strony sieci. Takie hasło przyświecało uczestnikom konferencji w ramach programu PaT KGP z Warszawy. Odbyła się ona 14 czerwca 2017 roku w Kwilczu, jako trzecia edycja po wcześniejszych w Dusznikach (2015 rok) i w Pniewach (2016 rok). Celem konferencji jest promowanie życia bez uzależnień, uświadamianie oraz aktywizacja młodzieży szkolnej w tym temacie. Tegoroczną edycję zdominowały zagadnienia dotyczące zagrożeń jakie mogą spotkać użytkowników internetu.

kwilcz3Wydarzenie rozpoczął przemarsz ulicami Kwilcza, w którym uczestniczyli uczniowie gimnazjów z terenu powiatów szamotulskiego (Duszniki, Kaźmierz, Pniewy, Ostroróg, Szamotuły) i międzychodzkiego (Kwilcz, Międzychód, Sieraków). Podczas marszu młodzież niosła ze sobą transparenty i skandowała hasła profilaktyczne. Inaugurację konferencji stanowiło przemówienie Wójta Gminy Kwilcz pana Stanisława Mannek.

więcej

* * * * *

Projekt w sprawie wynagrodzeń na ścieżce legislacyjnej.


28 czerwca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

RCL_logo
Na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” został zamieszczony projekt z dnia 27 czerwca 2017 roku rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Projektowana nowelizacja przewiduje wzrost mnożników kwoty bazowej w odniesieniu do każdego ze stopni służbowych kuratorów oraz aplikantów kuratorskich o 0,03 procent kwoty bazowej. Projektodawca nadto zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. wynagrodzeń.

* * * * *

25 czerwca – Dzień Kuratora Sądowego w Polsce.


25 czerwca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

dzien_kuratora25 czerwca, to data, którą Krajowa Rada Kuratorów uchwałą nr 15 z dnia 18 czerwca 2011 roku ustanowiła Dniem Kuratora Sądowego w Polsce. Z tej okazji w dniu 20 czerwca odbyło się w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów połączone z uroczystymi obchodami tego święta, o czym szerzej pisaliśmy tutaj.

Z tej okazji życzymy wszystkim Kuratorom Sądowym (zawodowym i społecznym) wielu sukcesów na niwie zawodowej i prywatnej, satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy oraz poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji zawodowej.

* * * * *

Uroczyste XII posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów.


25 czerwca 2017 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności |

XIIKRKW ramach obchodów Dnia Kuratora Sądowego, w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 20 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste XII Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji.

W spotkaniu uczestniczył Łukasz Piebiak- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Rafał Puchalski- Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, Henryk Pawlaczyk- Naczelnik Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji oraz zaproszeni goście: Antoni Szymański- Senator RP, przedstawiciele stowarzyszeń kuratorskich oraz zawodowi kuratorzy sądowi. Życzenia przekazała również Pani Minister Beata Kempa- szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która z uwagi na inne ważne obowiązki nie mogła tym razem uczestniczyć w uroczystości.

Podczas uroczystego posiedzenia, w uznaniu za dotychczasowe zasługi w pracy kuratorskiej, Podsekretarz Stanu Łukasz Piebiak wręczył pamiątkowe brązowe medale Ministra Sprawiedliwości „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” kuratorom zawodowym, szczególnie zasłużonym dla kuratorskiej służby sądowej.

Medale Ministra Sprawiedliwości otrzymali:

więcej

* * * * *

« Poprzednia stronaNastępna strona »