• 98. Rocznica powstania Kurateli Sądowej w Polsce.

Życzenia z okazji Dnia Kobiet


8 marca 2018 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Dzien Kobiet 2018 KRK

* * * * *


8 marca 2018 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności |

531acef98e231_o,size,1068x623,q,71,h,58c5a7

Z okazji Dnia Kobiet Wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń zadowolenia z siebie, dużo szczęścia i uśmiechu składa Zespół Redakcyjny

 

* * * * *

„Twój 1% znaczy dla mnie bardzo wiele”


6 marca 2018 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

apel_do_PIT_JPEG

*pdf

* * * * *

Ustawa o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych


1 marca 2018 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

          Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych w dniu 26.02.2018 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia.

 

* * * * *

Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości


24 lutego 2018 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

znak_crop NL     W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 2017 roku opublikowana została ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw.

Artykuł 2 wymienionej ustawy, wprowadził zmiany w  Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 oraz z 2017 r. poz. 2245), m.in.  związane z wykonywaniem nadzoru wobec osoby zobowiązanej do poddania się leczeniu.
Warto zauważyć, że uchylony został ustęp 3 artykułu 31, dający podstawę do określenia, w drodze rozporządzenia, przez Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw zdrowia, szczegółowych zasad i trybu wykonywania nadzoru. Tym samym przepisy Rozporządzenia Ministrów Sprawiedliwości oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad osobami, w stosunku do których orzeczony został obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, utraciły moc z dniem wejścia w życie ustawy znowelizowanej tj. z dniem 01.01.2018 r.

W zmienionej ustawie, zawarto przepisy zawierające szczegółowe zasady związane z wykonywaniem nadzoru, wybrane z nich zostały zamieszczone poniżej.
więcej

* * * * *

« Poprzednia stronaNastępna strona »