Regulamin Okręgowego Zgromadzenia


8 maja 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Niezbędnik |

Regulamin Okręgowego Zgromadzenia Kuratorów Sądu Okręgowego w ………………. z dnia ……………… roku

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych uchwala się zasady i tryb wykonywania zadań przez Okręgowe Zgromadzenie Kuratorów Sądu Okręgowego w ……………………, zwane dalej „Zgromadzeniem”. więcej

* * * * *

Wybrane akty prawne


3 maja 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Niezbędnik |

AKTY PRAWNE

USTAWY

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2.04.1997 r.

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, Dz.U. 2001.98.1071

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. 2001.98.1070

4. Ustawa z dn. 06.06.1997r. Kodeks karny więcej

* * * * *

Pliki i przydatne programy


15 kwietnia 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Niezbędnik |

Wybrane programy niezbędne do odczytu plików:

 • Winrar dostępny w wersji trial na stronie winrar.com (do rozpakowania archiwów)
 • Winamp dostępny na stronie winamp.com lub foobar (do odtworzenia plików dźwiekowych)
 • Word Viewer 2003 dostępny na stronie microsoft.com (do odczytu dokumentów MS Word)
 • Acrobat Reader (odczyt plików pdf) Adobe Reader
 • OpenOffice.org to pakiet biurowy (zgodny z MS Office)) działający w wielu systemach operacyjnych i środowiskach, z otwartym dostępem do kodu źródłowego. OpenOffice (pakiet biurowy)

Pliki do pobrania:

 1. Ustawa o kuratorach
 2. Deklaracja przystąpienia
 3. Stenogram posiedzenia
 4. Wywiad z Piotrem Burczykiem i Janem Michalskim
 5. Wywiad z Andrzejem Martuszewiczem
 6. Stenogram z posiedzenia KPCiP z 10.01.06
 7. Raport dotyczący oceny efektywności kuratorskiej służby sądowej oraz oceny kosztów jej funkcjonowania i szacunkowych kosztów zwiększenia jej efektywnośc

* * * * *

Ramowy plan aplikacji kuratorskiej


3 marca 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Niezbędnik |

RAMOWY PLAN APLIKACJI KURATORSKIEJ

Aplikant kuratorski odbywa aplikację 6 miesięcy w ZKSS do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich i 6 miesięcy w ZKSS do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych.
Czas pracy aplikanta określa się na 5 dni w tygodniu w godzinach urzędowania sądu, z wyłączeniem czasu przeznaczonego na praktyczną naukę zawodu w terenie, pod kierunkiem i w obecności patrona.
Szkolenia powinny być realizowane cyklicznie, w godzinach pracy sądu lub placówek, o których mówi się w dalszej części planu.
Szkolenia teoretyczne powinny odbywać się w stałych dniach wykładowych, w formie jednodniowych wykładów, dla wszystkich aplikantów kuratorskich.
Szkolenia praktyczne – w wyznaczonych dniach, odrębnie dla każdego aplikanta.
Dopuszcza się modyfikację organizacji szkoleń lub zwolnienie z nich z uwagi na rodzaj wykształcenia lub kwalifikacje zawodowe aplikanta kuratorskiego. więcej

* * * * *

« Poprzednia strona