Dr Paweł Kozłowski o syndromie nieprzystosowania społecznego wśród młodzieży.


5 listopada 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

pawel_kozlowski_plakatNakładem wydawnictwa Oficyna Wydawnicza Impuls ukazała się książka pt. Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Autorem tej nowej pozycji jest dr Paweł  Kozłowski, zawodowy kurator sądowy ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Słupsku i również kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Słupsku, jednego z najdłuższej nieprzerwanie funkcjonujących ośrodków w Polsce.

Prezentowana przez nas książka to studium, w którym została podjęta próba empirycznej, jak i teoretycznej analizy systemów wartości, celów i planów życiowych dziewcząt oraz chłopców w okresie dojrzewania, przejawiających zróżnicowane natężenie syndromu nieprzystosowania społecznego.

Panu Kuratorowi serdecznie gratulujemy, a po więcej informacji na temat tej pozycji odsyłamy na stronę wydawnictwa: tutaj.

* * * * *

Polska kuratela sądowa na przełomie wieków. Nadzieja, oczekiwania, dylematy.


16 kwietnia 2016 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

book_kongresZ przyjemnością informujemy, że nakładem Oficyny Wydawniczej „Impuls” z Krakowa, pod redakcją naukową prof. Marka Konopczyńskiego, dr. Łukasza Kwadransa oraz Krzysztofa Stasiaka i przy dofinansowaniu ze strony Fundacji PROBARE ukazała się książka pt. Polska kuratela sądowa na przełomie wieków.

Patronat nad tą naukową publikacją, będącą ważną i bardzo ciekawą pozycją dotyczącą różnorodnych zagadnień kurateli sądowej w Polsce objęła Krajowa Rada Kuratorów, WSNS Pedagogium oraz wspomniana już Fundacja PROBARE.

Książka ta w dużej mierze zawiera materiały prezentowane na II Kongresie Kuratorskim, który odbył się w dniach 25-26 września 2014 r. w Warszawie. Jak twierdzi recenzująca publikację prof. zw. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska w tej pracy znajdują się teksty kluczowe dla współczesnej wiedzy o kurateli sądowej. Mamy nadzieję, że książka ta będzie pozycją dostępną w każdym zespole kuratorskiej służby sądowej. Poniżej link do strony wydawnictwa.

Polska kuratela sądowa na przełomie wieków.
Nadzieja, oczekiwania, dylematy

* * * * *

Kazimierz Postulski o właściwości sądu karnego wykonawczego.


16 września 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

pip-2
W tegorocznym 9. numerze czasopisma „Prokuratura i Prawo” ukazał się artykuł Kazimierza Postulskiego, sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie w stanie spoczynku pt. Zmiany dotyczące właściwości sądu w postępowaniu karnym wykonawczym obowiązujące od dnia 1 lipca 2015 r.

W artykule tym szczegółowo omówione zostały istotne, a wręcz fundamentalne – jak je określa autor – zmiany właściwości sądu karnego wykonawczego, które powstały wyniku nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, obowiązującej od dnia 1 lipca 2015 r.

Prokuratura i Prawo, nr 9/2015 – artykuł

* * * * *

Przemoc ekonomiczna w związkach – diagnoza zjawiska…


22 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

rownosc_plciFundacja Instytut Spraw Publicznych wydała raport zawierający wyniki pierwszych w Polsce kompleksowych badań poświęconych wyłącznie zjawisku przemocy ekonomicznej, a także rekomendacje koniecznych zmian w przepisach prawa oraz w systemie przeciwdziałania przemocy w Polsce. Opracowanie to, pn. Przemoc ekonomiczna w związkach- diagnoza zjawiska i dyskusja o przeciwdziałaniu, powstało w ramach projektu „Economic Violence– diagnosis of the problem and a discussion on countermeasures, part 2”, realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Heinricha Bölla. Całość z kolei została zrealizowana z inicjatywy instytucji „Obserwatorium Równości Płci”, w ramach której Instytut Spraw Publicznych kontynuuje dotychczasowe działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

– Przemoc ekonomiczna w związkach –

* * * * *

Stres w pracy kuratora sądowego.


8 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie,Literatura,Niezbędnik |

Łukasz_Wirkus_PLAKAT

Oficyna Wydawnicza „Impuls” proponuje najnowszą książkę Łukasza Wirkusa- Stres w pracy kuratora sądowego, nie będąca niczym innym, jak próbą przedstawienia rozmiaru realnych kosztów zdrowotnych ponoszonych codziennie przez kuratorów sądowych w Polsce w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi oraz postulatem zmiany dysfunkcji organizacyjnych w środowisku pracy.

Praca kuratora sądowego obarczona jest dużym ładunkiem stresu związanego z bagażem doświadczeń, gromadzonym poprzez kontakt z osobami podlegającymi kurateli, a także z warunkami pracy i wymaganiami zawodowymi, jakie się stawia kuratorom. Monografia porusza niewątpliwie bardzo ważny nie tylko od strony poznawczej, ale przede wszystkim aplikacyjnej, problem badawczy, ponieważ wciąż brakuje zarówno rozważań teoretycznych, jak i badań empirycznych dotyczących problematyki kurateli sądowej. Warto także podkreślić wagę społeczną omawianego zagadnienia. W sytuacjach trudnych bowiem, jak pokazuje życie, społeczeństwo, a czasem nawet psycholodzy czy pedagodzy wykazują zupełny brak wiedzy na temat pracy kuratora, niejednokrotnie kreując mylny obraz tej grupy zawodowej.

POLECAMY -> Łukasz Wirkus- Stres w pracy kuratora sądowego

* * * * *

« Poprzednia stronaNastępna strona »