Rzecz o biurowości. Opracowanie dr. Tadeusza Jedynaka.


5 marca 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie,Niezbędnik |

Biurowość Kuratorskiej Służby Sądowej (kuratorzy rodzinni) 2012 , to kompleksowe opracowanie w formie dwóch dokumentów które jest nam miło przedstawić i zarekomendować. Autorem opracowania jest pan  dr Tadeusz Jedynak– kurator specjalista, Kurator okręgowy w Sądzie Okręgowym w Słupsku. Ekspert Krajowej Rady Kuratorów i autor wielu opracowań ważnych dla funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej, mających przede wszystkim istotny walor edukacyjny. Autor także wielu opracować następnie przedstawianych kierownictwu Ministerstwa Sprawiedliwości i Parlamentarzystom.

 Biurowość KSS - 2012.

W sytuacji wykorzystywania zamieszczonych materiałów, prosimy o powoływanie źródła i Autora.

* * * * *

Studia podyplomowe dla zawodowych kuratorów sądowych.


15 stycznia 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie |

logo KRK  logo KSSiP

 

Z wielką satysfakcją informujemy, że w roku 2012, po ponad dwóch latach starań, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury postanowiła uruchomić studia podyplomowe dla zawodowych kuratorów sądowych. Obecnie trwa procedura do wyłonienia podmiotu wykonawczego dla tego zamówienia publicznego. Prowadzone rozmowy z Kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości i Dyrekcją KSSiP przez Prezydium Krajowej Rady Kuratorów, ekspertów KRK, jak i wysoka ocena wystawiona kuratorom okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie w związku ze współpracą, organizacją i wymianą stażystów pomiędzy Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury a Szkołą Administracji Penitencjarnej w Agen we Francji, zaowocowały poszerzeniem oferty szkoleniowej poprzez utworzenie studiów podyplomowych dla naszej grupy zawodowej. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnym na stronie KSSiP w formacie ikona PDF Harmonogramem działalności szkoleniowej na rok 2012. Informacja o ofercie szkoleniowej kierowanej do zawodowych kuratorów sądowych i studiach podyplomowych zamieszczona została na stronach 109, 113-114 i 125 Harmonogramu.

 

Harmonogram działalności szkoleniowej KSSiP na 2012 rok.

* * * * *

Studia podyplomowe z zakresu negocjacji i mediacji.


19 września 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Kształcenie |

Logo Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Poniżej prezentujemy ofertę Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, dotyczącą studiów z zakresu: Negocjacje i Mediacje – biznesowe, sądowe i pozasądowe, których patronem merytorycznym jest Polskie Centrum Mediacji:

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie zaprasza na studia „Negocjacje i mediacje- biznesowe, sądowe i pozasądowe”. Rekrutacja trwa do końca września. To propozycja zorientowana na zdobycie praktycznej wiedzy, umiejętności i uprawnień do prowadzenia mediacji w różnych kategoriach (certyfikaty  mediatora). Studia realizowane są w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji. Zajęcia, a są to przede wszystkim warsztaty i symulacje, poprowadzą doświadczeni naukowcy i trenerzy-mediatorzy, prawnicy, psychologowie.  Studia adresowane są do absolwentów prawa, ekonomii i zarządzania, ale też resocjalizacji, psychologii i kierunków pedagogicznych. Program przewiduje część wspólną zajęć i podział na dwie specjalizacje:

  • negocjacje i mediacje w biznesie,
  • mediacje w sprawach karnych, nieletnich, rodzinnych i  cywilnych.

Zdobytą wiedzę i umiejętności słuchacze będą mogli wykorzystać w działalności biznesowej, zarządzaniu przedsiębiorstwem, w sądach, placówkach resocjalizacyjnych, edukacyjnych, działalności społecznej i związkowej. Partner merytoryczny kierunku >>Polskie Centrum Mediacji<< gwarantuje szkolenie mediatorów zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Sprawiedliwości, a także standardami opracowanymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów.

Po więcej informacji należy kliknąć w niżej podany odnosik:

—> Negocjacje i mediacje- biznesowe, sądowe i pozasądowe.

* * * * *

E-learning – szkoleniowy portal społecznościowy KSSiP


2 września 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Kształcenie |

Logo E-learning KSSiP

Krajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych zaprasza i zachęca do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury metodą e-learningu, które zostały przygotowane w ramach Projektu: Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia kierowane są do sędziów, prokuratorów, zawodowych kuratorów sądowych i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości. Tematyka szkoleń jest bardzo interesująca i przydatna kuratorom w szerokim zakresie. Sam e-learning, to nic innego, jak uczenie z wykorzystaniem technologii internetowych, głównie przez przeglądarkę internetową. Do uczestniczenia w szkoleniu niezbędny jest zatem dostęp do Internetu. Więcej informacji na temat uczenia medotą e-learningu można uzyskać na stronach KSSiP – www.e-learning.kssip.gov.pl/o-e-learningu.html

Poniżej udostępniamy w dokumuncie pdf, krótką insrukcję dotyczącą zasad rejestracji i logowania się na szkolenia e-learningowe, a także informacje o możliwościach jakie posiada portal E-learning KSSiP. Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

* * * * *

Harmonogram szkoleń KSSiP na rok 2011 oraz informacja


27 stycznia 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Kształcenie |

Informujemy, iż dostępny jest już Harmonogram szkoleń w zakresie szkolenia ustawicznego na rok 2011 organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Z Harmonogramem można zapoznać się na stronie KSSiP oraz tutaj (zakres szkoleń dla kuratorów sądowych: strony 95-98 Harmonogramu).

 

logo KRK  logo_KSSiP

 

Przy tej okazji Krajowa Rada KuratorówKrajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych informuje z całą stanowczością, że   nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakres merytoryczny i organizacyjny szkoleń dla kuratorów sądowych, organizowanych przez inne podmioty i które mają charakter stricte komercyjny.

 

Szkolenia dla kuratorów sądowych, które, jako jedyne są zgodne z przyjętymi i zaaprobowanymi założeniami metodycznymi, prowadzi wyłącznie Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie.

* * * * *

« Poprzednia stronaNastępna strona »