Stres w pracy kuratora sądowego.


8 czerwca 2015 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie,Literatura,Niezbędnik |

Łukasz_Wirkus_PLAKAT

Oficyna Wydawnicza „Impuls” proponuje najnowszą książkę Łukasza Wirkusa- Stres w pracy kuratora sądowego, nie będąca niczym innym, jak próbą przedstawienia rozmiaru realnych kosztów zdrowotnych ponoszonych codziennie przez kuratorów sądowych w Polsce w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi oraz postulatem zmiany dysfunkcji organizacyjnych w środowisku pracy.

Praca kuratora sądowego obarczona jest dużym ładunkiem stresu związanego z bagażem doświadczeń, gromadzonym poprzez kontakt z osobami podlegającymi kurateli, a także z warunkami pracy i wymaganiami zawodowymi, jakie się stawia kuratorom. Monografia porusza niewątpliwie bardzo ważny nie tylko od strony poznawczej, ale przede wszystkim aplikacyjnej, problem badawczy, ponieważ wciąż brakuje zarówno rozważań teoretycznych, jak i badań empirycznych dotyczących problematyki kurateli sądowej. Warto także podkreślić wagę społeczną omawianego zagadnienia. W sytuacjach trudnych bowiem, jak pokazuje życie, społeczeństwo, a czasem nawet psycholodzy czy pedagodzy wykazują zupełny brak wiedzy na temat pracy kuratora, niejednokrotnie kreując mylny obraz tej grupy zawodowej.

POLECAMY -> Łukasz Wirkus- Stres w pracy kuratora sądowego

* * * * *

Harmonogram szkoleń KSSiP na rok 2013.


11 stycznia 2013 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie |

Informujemy, iż dostępny jest już Harmonogram szkoleń w zakresie szkolenia ustawicznego na rok 2013, organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, będący jednocześnie załącznikiem do uchwały Rady Programowej KSSiP nr 81/2012 z dnia 29 października 2012 r. Z Harmonogramem można zapoznać się na stronie KSSiP oraz tutaj (zakres szkoleń dla kuratorów sądowych: strona 74-76 oraz 92 Harmonogramu).

 

logo KRK   logo KSSiP

 

Przy tej okazji Krajowa Rada KuratorówKrajowe Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych informuje, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakres merytoryczny i organizacyjny szkoleń dla kuratorów sądowych, organizowanych przez inne podmioty, w tym te, które mają charakter stricte komercyjny.

* * * * *

Rzecz o biurowości. Opracowanie dr. Tadeusza Jedynaka.


5 marca 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie,Niezbędnik |

Biurowość Kuratorskiej Służby Sądowej (kuratorzy rodzinni) 2012 , to kompleksowe opracowanie w formie dwóch dokumentów które jest nam miło przedstawić i zarekomendować. Autorem opracowania jest pan  dr Tadeusz Jedynak– kurator specjalista, Kurator okręgowy w Sądzie Okręgowym w Słupsku. Ekspert Krajowej Rady Kuratorów i autor wielu opracowań ważnych dla funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej, mających przede wszystkim istotny walor edukacyjny. Autor także wielu opracować następnie przedstawianych kierownictwu Ministerstwa Sprawiedliwości i Parlamentarzystom.

 Biurowość KSS - 2012.

W sytuacji wykorzystywania zamieszczonych materiałów, prosimy o powoływanie źródła i Autora.

* * * * *

Studia podyplomowe dla zawodowych kuratorów sądowych.


15 stycznia 2012 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Aktualności,Kształcenie |

logo KRK  logo KSSiP

 

Z wielką satysfakcją informujemy, że w roku 2012, po ponad dwóch latach starań, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury postanowiła uruchomić studia podyplomowe dla zawodowych kuratorów sądowych. Obecnie trwa procedura do wyłonienia podmiotu wykonawczego dla tego zamówienia publicznego. Prowadzone rozmowy z Kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości i Dyrekcją KSSiP przez Prezydium Krajowej Rady Kuratorów, ekspertów KRK, jak i wysoka ocena wystawiona kuratorom okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie w związku ze współpracą, organizacją i wymianą stażystów pomiędzy Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury a Szkołą Administracji Penitencjarnej w Agen we Francji, zaowocowały poszerzeniem oferty szkoleniowej poprzez utworzenie studiów podyplomowych dla naszej grupy zawodowej. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnym na stronie KSSiP w formacie ikona PDF Harmonogramem działalności szkoleniowej na rok 2012. Informacja o ofercie szkoleniowej kierowanej do zawodowych kuratorów sądowych i studiach podyplomowych zamieszczona została na stronach 109, 113-114 i 125 Harmonogramu.

 

Harmonogram działalności szkoleniowej KSSiP na 2012 rok.

* * * * *

Studia podyplomowe z zakresu negocjacji i mediacji.


19 września 2011 | DODAŁ: Rafał Skręt | KATEGORIA: Kształcenie |

Logo Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Poniżej prezentujemy ofertę Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, dotyczącą studiów z zakresu: Negocjacje i Mediacje – biznesowe, sądowe i pozasądowe, których patronem merytorycznym jest Polskie Centrum Mediacji:

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie zaprasza na studia „Negocjacje i mediacje- biznesowe, sądowe i pozasądowe”. Rekrutacja trwa do końca września. To propozycja zorientowana na zdobycie praktycznej wiedzy, umiejętności i uprawnień do prowadzenia mediacji w różnych kategoriach (certyfikaty  mediatora). Studia realizowane są w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji. Zajęcia, a są to przede wszystkim warsztaty i symulacje, poprowadzą doświadczeni naukowcy i trenerzy-mediatorzy, prawnicy, psychologowie.  Studia adresowane są do absolwentów prawa, ekonomii i zarządzania, ale też resocjalizacji, psychologii i kierunków pedagogicznych. Program przewiduje część wspólną zajęć i podział na dwie specjalizacje:

  • negocjacje i mediacje w biznesie,
  • mediacje w sprawach karnych, nieletnich, rodzinnych i  cywilnych.

Zdobytą wiedzę i umiejętności słuchacze będą mogli wykorzystać w działalności biznesowej, zarządzaniu przedsiębiorstwem, w sądach, placówkach resocjalizacyjnych, edukacyjnych, działalności społecznej i związkowej. Partner merytoryczny kierunku >>Polskie Centrum Mediacji<< gwarantuje szkolenie mediatorów zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Sprawiedliwości, a także standardami opracowanymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów.

Po więcej informacji należy kliknąć w niżej podany odnosik:

—> Negocjacje i mediacje- biznesowe, sądowe i pozasądowe.

* * * * *

« Poprzednia stronaNastępna strona »