Powstanie i rozwój instytucji kurateli sądowej w Polsce


21 marca 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Artykuły |

Powstanie i rozwój instytucji kurateli sądowej w Polsce

1. Kuratela dla nieletnich

7 lutego 1919 – dekret Naczelnika Państwa Polskiego J. Piłsudskiego o utworzeniu sądów dla nieletnich
26 lipca 1919 – Rozporządzenie MS w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich, regulujące organizację tych sądów i ich aparatu pomocniczego (tzw. Opiekunów społecznych, podległych sędziom rodzinnym i wynagradzanych z funduszy sądowych). Z dniem 1 września 1919 utworzono sądy dla nieletnich w Warszawie, Łodzi i Lublinie.
25 czerwca 1929 – rozporządzenie MS w sprawie przekształcenia opiekunów społecznych w kuratorów nieletnich przy sadach grodzkich i przy sądach dla nieletnich. Kurator stał się pracownikiem sądowym, pobierającym godziwe wynagrodzenie, na podstawie określonego stosunku pracy. więcej

* * * * *

Cztery lata Nowej kodyfikacji karnej w kurateli


12 marca 2005 | DODAŁ: admin | KATEGORIA: Artykuły |

Cztery lata Nowej kodyfikacji karnej w kurateli
Andrzej Rzepniewski

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom penitencjarnym. Przy okazji takich spotkań, szczególnie w obecnej sytuacji przepełnienia więzień, często pada pytanie o alternatywne dla kary pozbawienia wolności rozwiązania. Jednym z nich jest probacja. Fakt, iż dzisiaj nikt nie kwestionuje roli probacji w polityce karnej jest zasługą zmian, które dokonały się 4 lata temu w kodyfikacji karnej. więcej

* * * * *

« Poprzednia strona