Białołęcki Bieg Wolności 2020 – wersja wirtualna


9 grudnia 2020 | DODAŁ: Grzegorz Bystry | KATEGORIA: Aktualności,Po godzinach |

Jak co roku, także i w tym, choć w nieco innej formie, odbędzie się kolejna edycja Białołęckiego Biegu Wolności.

Tym razem przyjmie ona formułę wirtualną. Bez bezpośredniej rywalizacji i pomiaru czasu uczestnicy powinni pokonać przewidziane 13 km indywidualnie w dniach 13-20 grudnia 2020 roku. Honorowy strzał na start biegu zostanie oddany 13 grudnia o godzinie 12:13.

Zeszłoroczna, V edycja biegu, przyciągnęła na start kuratorów sądowych z całego kraju. Przypominamy, że inicjatorką i współorganizatorką biegu jest nasza koleżanka Anna Myślińska.

Więcej informacji o biegu oraz link do zapisów poniżej.

O biegu

Zapisy

* * * * *

BRAWO! 7.12.2020r.-rozpoczął swoją działalność Ośrodek Kuratorski nr 1 w Tczewie


7 grudnia 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Poniżej informacja kuratorów zaangażowanych w stworzenie Ośrodka Kuratorskiego NR 1 w Tczewie

Chcielibyśmy się pochwalić. W czasach kiedy nikt nie może być pewnym jutra udało nam się uruchomić miejsce, które ma dać spokojne jutro swoim podopiecznym. Wszem i wobec ogłaszam zatem, że 07 grudnia 2020 roku zaczął funkcjonować Ośrodek Kuratorski nr 1 w Tczewie!

Dzisiaj pierwsze spotkanie z pierwszymi podopiecznymi i pierwsze „łapanie kontaktu” – dalej będzie już tylko lepiej! Docelowo Ośrodek ma być nie tylko placówką do realizacji środka wychowawczego, ale również platformą do współpracy, wymiany myśli i współtworzenia lokalnej społeczności. Dlatego trzymajcie kciuki, żeby nam się udało, a będąc w okolicy, odwiedzajcie!

Otwarcie nie byłoby możliwe, gdyby nie przychylność oraz zaangażowanie wielu osób, którzy przyłożyli się do efektu końcowego jest dużo więcej.

Bierzemy się do pracy!

Gratulujemy i życzymy samych sukcesów !!!

* * * * *

5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza


5 grudnia 2020 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

* * * * *

Zmiana regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości


27 listopada 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

W Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości ukazało się pod pozycją 243 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości , które odnosi się do kuratorskiej służby sądowej. Z w/w zarządzenia wynika, że :

– prowadzenie spraw z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru administracyjnego i organizacyjnego nad kuratorską służbą sądową oraz zwierzchniego nadzoru nad ośrodkami kuratorskimi;

– analizowanie rozmieszczenia i obciążenia pracą kuratorów zawodowych w poszczególnych okręgach sądowych oraz opracowywanie rozwiązań służących racjonalnej etatyzacji i organizacji pracy kuratorskiej służby sądowej;

– prowadzenie, w zakresie uprawnień przysługujących Ministrowi Sprawiedliwości, spraw dotyczących przenoszenia kuratorów zawodowych na ich wniosek pomiędzy okręgami sądowymi i apelacjami sądowymi oraz przydzielania, wygaszania i przekształcania uwolnionych etatów kuratorów zawodowych;

– prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji prezesów sądów okręgowych w sprawach dotyczących zawodowych kuratorów sądowych;

– prowadzenie spraw związanych z realizacją uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodowych kuratorów sądowych;

– prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Ministra Sprawiedliwości urlopu dla poratowania zdrowia kuratorom zawodowym;

będzie podlegało ponownie Departamentowi Wykonania Orzeczeń i Probacji a nie jak to miało miejsce od 2018r. Departamentowi Nadzoru Administracyjnego

* * * * *

Systemowo niewygodne – od ofiary do sprawcy


16 listopada 2020 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności,Literatura |

Nakładem wydawnictwa SILVA RERUM ukazała się książka pod red. Joanny Stojer-Polańskiej „Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw przeciwko bezbronnym” , w której został opublikowany artykuł Systemowo niewygodne – od ofiary do sprawcy , napisany przez dwóch kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach karnych: Rafała Skręta ( SR w Sosnowcu) oraz Adama Witkowicza ( SR w Zawierciu) .

W tym miejscu przypomnieć też należy, że Rafał Skręt i Adam Witkowicz są osobami mocno zaangażowanymi w pracę z osobami stosującymi przemoc jak również osobami doznającymi jej. Obydwaj zostali odznaczeni Wyróżnieniem Białej Wstążki w kategorii Wymiar Sprawiedliwości przyznawanej przez Fundację Porozumienie Bez Barier oraz Centrum Praw Kobiet. Rafał Skręt w 2018r., natomiast Adam Witkowicz w 2014r.

Jak można przeczytać we wstępie książki ” Przypadki kryminalne. Ciemna liczba przestępstw przeciwko bezbronnym”

… w ciemnej liczbie przestępstw dużo ofiar charakteryzuje się bezradnością. Ciemna liczba przestępstw zawiera te czyny kryminalne, którą są poza oficjalnymi danymi na temat przestępczości. Nie zgłaszają przestępstw ofiary, które boją się zawiadomić Policję, bo czują strach przed reakcją sprawcy. Strach działa na nie paraliżująco. Dzieje się tak w wyniku stosowania przez sprawców różnego rodzaju przemocy, a także gróźb i szantażu. Pokrzywdzeni obawiają się też tego, że organy ścigania nie pomogą rozwiązać problemu, zwłaszcza jeśli już w przeszłości osoby te nie otrzymały pomocy służb mundurowych przy zgłaszaniu naruszeń prawa. Czasami pokrzywdzeni nie zgłaszają z powodu poczucia wstydu, braku wsparcia bliskich i wsparcia społecznego. Nie złożą oficjalnego zawiadomienia, kiedy nie znają przepisów i procedur, a sytuacja ich przerasta

Więcej na temat książki pod linkiem:

wydawnictwo-silvarerum.eu/produ … ezbronnym/

* * * * *

« Poprzednia stronaNastępna strona »