„Kurator sądowy w społeczności lokalnej – praca i współpraca”- echa pierwszej radomskiej konferencji


21 listopada 2022 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 17 listopada 2022r. odbyła się Konferencja „Kurator sądowy w społeczności lokalnej – praca i współpraca”.

Wydarzenie to było realizowane przez Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Radomiu, Akademię Handlową Nauk Stosowanych  w Radomiu, oraz Związki Zawodowe Kuratorów ( MOZ OZZKS SO w Radomiu). Wzięli w nim udział zaproszeni goście: władze i sędziowie Sądów Okręgowego i Rejonowego, władze uczelni, przedstawiciele miasta Radom, oraz różnych instytucji na co dzień współpracujących z kuratorami sądowymi.

Ponad 200 uczestników wysłuchało prelegentów, którzy zaprezentowali szczegóły pracy kuratorów sądowych, oraz przedstawiali zakres współpracy pomiędzy kuratorami a poszczególnymi instytucjami takimi jak: MOPS, Służba Więzienna, Policja. Wystąpili również przedstawiciele uczelni, wskazując na psychologiczne aspekty pracy kuratorów sądowych, oraz ich miejsce w sektorze zintegrowanych usług społecznych na rzecz rodziny.

Wydarzenie to odbyło się w gościnnych murach Akademii, catering zapewnił Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu, przy pomocy Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Autor zdjęć: Agnieszka Walczyk, kurator ZKSS w Sądzie Rejonowym w Radomiu

* * * * *