Funkcjonowanie Kuratorskiej Służby Sądowej przed i w czasie pandemii Covid-19


16 grudnia 2021 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki została udostępniona monografia naukowa pt. Funkcjonowanie Kuratorskiej Służby Sądowej przed i w czasie pandemii  Covid-19 autorstwa Roberta Opory i Łukasza Wirkusa .

Książka składa się części teoretycznej, metodologicznej oraz empirycznej. Ukazuje wyniki badań dotyczące funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej przed i w czasie pandemii. Obrazuje zmiany zachodzące w pracy kuratorów sądowych, to co im przeszkadza oraz to co chcieliby aby pozostało w ich pracy po pandemii. Uzyskane wyniki badań stanowią swoistą diagnozę aktualnej sytuacji ze szczególnym nastawieniem na technologie komunikacyjno informatyczną wykorzystywaną przez kuratorów sądowych. Publikacja również może stanowić inspirację dla badawczy zachodzących zmian podczas pandemii oraz osób zainteresowanych kuratelą sądową.

Autorzy w/w monografii za naszym pośrednictwem serdecznie dziękują kuratorom sądowym, którzy wzięli udział w badaniu! 

Opracowanie to jest dostępne bezpłatnie w repozytorium Centrum Otwartej Nauki i można ją ściągnąć poprzez identyfikator:

* * * * *