Ważny Raport Centralnego Instytutu Ochrony Pracy „Przeprowadzenie analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego oraz opracowanie zaleceń służących ich ograniczaniu”


2 grudnia 2021 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Postulat, aby kuratorzy zawodowi mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę w naszym środowisku pojawia się od wielu lat.

W kwietniu 2021r. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych podpisał umowę z  Centralnym Instytutem Ochrony Pracy  – Państwowym Instytutem Badawczym na badanie, które miało na celu analizę zagrożeń występujących w zawodzie kuratora sądowego a także ich skutków dla zdrowia psychicznego.

OZZKS, aby pozyskać środki na ten cel uruchomił zbiórkę publiczną, która dzięki firmie ITM Poland SA z siedzibą w Zielonej Górze i dokonanej darowiźnie w kwocie 20 000 zł zakończona została po kilku dniach.

W badaniu udział wzięło 506 kuratorów, z czego 46% było kuratorami rodzinnymi a 54% kuratorami dla dorosłych. Osoby badane były zatrudnione na terenie całej Polski. Wiek osób badanych mieścił się w przedziale 29-67 lat.

Wyniki przeprowadzonego badania jednoznacznie wskazały, iż psychospołeczne i fizyczne warunki pracy kuratorów sądowych, oraz niebezpieczeństwo z nią związane czynią postulat wpisania zawodu kuratora sądowego do wykazu prac o szczególnym charakterze o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych , w pełni uzasadniony.

OZZKS skierował w tym celu pismo do Michała Wosia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości jak również do Pani Marleny Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej o niezwłoczne podjecie prac legislacyjnych w tym zakresie.

RAPORT CIOP „Przeprowadzenie analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego oraz opracowanie zaleceń służących ich ograniczaniu”

Pismo do Pana Michała Wosia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Pismo do Pani Marleny Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej

O w/w raporcie oraz podjętych działaniach przez OZZKS jest mowa w artykule na portalu Prawo.pl . ” Kurator sądowy zawodem podwyższonego ryzyka na stres, mobbing, Covid i insekty”* * * * *