Konferencja: „Ośrodek kuratorski – miejsce, misja, potencjał w systemie sprawiedliwości”


30 listopada 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Szanowne Koleżanki i Koledzy Sądowi Kuratorzy Zawodowi,

na prośbę Prezydium Krajowej Rady Kuratorów,

przekazujemy informację o Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji 50-lecia Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Słupsku przy Sądzie Rejonowym w Słupsku – „Ośrodek kuratorski – miejsce, misja, potencjał w systemie sprawiedliwości” .

Konferencja odbędzie się 2 grudnia 2021 r. w godz. 9.30 – 16.00, możliwy jest także dostęp online.

Centrum prezydialne Konferencji Sala Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym:

  • * Ministra Sprawiedliwości RP Pana Zbigniewa Ziobro
  • *Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku, Pana SSO Andrzeja Michałowicza
  • *Prezydent Miasta Słupska Pani Krystyny Danileckiej – Wojewódzkiej
  • *Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku, Pana prof. dra hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego
  • *Krajowej Rady Kuratorów

Partnerami wydarzenia są: Fundacja na rzecz rozwoju probacji „Probare” oraz Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych.

Partnerzy medialni: Kurator.info

Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości Probacja

Szczegółowe informacje w załączonych poniżej plikach:

* * * * *