„Nowoczesne państwo – nowoczesna kuratela. 20 lat ustawy o kuratorach sądowych”


10 września 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Ustawa o kuratorach sądowych z 27 lipca 2001 r. statuuje zasady organizacji służby kuratorskiej, wykonywania obowiązków oraz status kuratorów sądowych. Powstanie ustawy poprzedzone było wieloletnimi staraniami oraz działaniami osób związanych z kuratelą, które postanowiły swoje cele i marzenia zrealizować. Prace podjęte nad projektem ustawy, opierały się na doświadczeniach, współpracy ze środowiskiem naukowym, z parlamentarzystami, sędziami, Ministerstwem Sprawiedliwości. Ustawa zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2002 roku.

W dniu 8 września 2021 roku, w Auli Centrali NFZ w Warszawie, odbyła się uroczysta konferencja pn. „Nowoczesne państwo – nowoczesna kuratela. 20 lat ustawy o kuratorach sądowych” uświetniająca rocznicę powstania ustawy.

Konferencję rozpoczął i prowadził Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera.

Konferencją rozpoczęto VIII Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów V Kadencji, które w dniach 8-10 września br. odbywało się w Warszawie.

Program konferencji:

Część pierwsza

  • *Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości
  • *Wystąpienie zaproszonych gości

Część druga

1.Ustawa o kuratorach sądowych – krok milowy w profesjonalizacji służby kuratorskiej (godz. 11.00 – 12.30). Przewodniczący panelu: insp. dr hab. Iwona Klonowska.

  • *„Historia – teraźniejszość – przyszłość Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce” – dr hab. Jarosław Utrat – Milecki – prof. UW.
  • *„Wpływ ustawy o kuratorach sądowych na funkcjonowanie służby kuratorskiej” – dr Krzysztof Stasiak.

2. Etos zawodowego kuratora sądowego jako realizacja misji ustawowej. Przewodniczący panelu: prof. Wiesław Ambrozik.

  • *„Etos zawodowego kuratora sądowego jako realizacja misji ustawowej” – prof. Marek Konopczyński.
  • *„Misja kuratora sądowego w kontekście współczesnych problemów społecznych” – dr Anna Chmielewska.

3. Kurator sądowy w systemie readaptacji i reintegracji społecznej. Przewodniczący panelu: prof. Wiesław Ambrozik.

  • *„Miejsce kuratora sądowego w systemie readaptacji i reintegracji społecznej” – dr hab. Maciej Muskała – prof. UAM.
  • *„Rola kuratora zawodowego dla dorosłych w reintegracji społecznej skazanych wykonujących prace na cele społeczne” – dr Anna Janus – Dębska.
  • *Kuratela rodzinna i nieletnich – aktualne zadania, doświadczenia i wyzwania” – dr Łukasz Wirkus.

Przerwa

Dyskusja – Moderator dyskusji: prof. Marek Konopczyński.

Zakończenie konferencji.

Przypominamy ważniejsze wydarzenia poprzedzające uchwalenie ustawy

* * * * *