Uchwała Krajowej Rady Kuratorów


10 września 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Krajowa Rada Kuratorów podjęła uchwałę, w której podtrzymuje stanowisko przedstawione również podczas udziału w posiedzeniu Komisji Budżetowej Krajowej Rady Sądownictwa. Uchwała wyraża wsparcie dla postulatów płacowych podnoszonych przez centrale związkowe.

Pełna treść uchwały nr 1/V/2021 Krajowej Rady Kuratorów:

* * * * *

Informacje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości


10 września 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Biuro Komunikacji i Promocji i Ministerstwa Sprawiedliwości, w dniu 10.09.2021 r. poinformowało na stronie www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ o działaniach Ministra Sprawiedliwości w związku z planowanym zamrożeniem  wynagrodzeń na 2022 r.:

Minister Sprawiedliwości wystąpił do Ministra Finansów z prośbą o wyłączenie pracowników wymiaru sprawiedliwości z zamrożenia wynagrodzeń na 2022 r. Wstępny projekt ustawy budżetowej na 2022 r. przewiduje wzrost wynagrodzeń pracowników sądownictwa o co najmniej 4,4 proc.

Ministerstwo poinformowało także o efektach starań Pana Ministra Zbigniewa Ziobro w zakresie wzrostu wynagrodzeń w poprzednich latach.

Z całym artykułem, dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, można zapoznać się po kliknięciu w poniższy odnośnik:

Ministerstwo Sprawiedliwości dba o podwyżki wynagrodzeń pracowników wymiaru sprawiedliwości – Ministerstwo Sprawiedliwości – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

* * * * *

Protest w Warszawie


10 września 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

W dniu 10 września 2021 r. od godziny 10.00, przez centrum stolicy – z Ronda Dmowskiego, udając się w okolice Sejmu, następnie Ministerstwa Sprawiedliwości aż do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – wyruszył protest pracowników sądów i prokuratur.

W proteście uczestniczyli zawodowi kuratorzy sądowi.

Tuż przed rozpoczęciem, pod Pałacem Kultury odbyła się konferencja prasowa z udziałem Doroty Gardias Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych, Justyny Przybylskiej – przewodniczącej KNSZZ Ad Rem, Jacka Skały, przewodniczącego Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. W konferencji uczestniczyła Aleksandra Szewera – Nalewajek, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych.

Protest został zorganizowany przez organizacje związkowe zrzeszające pracowników wymiaru sprawiedliwości: Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy AD REM, Związek Zawodowy Prokuratorów Pracowników Prokuratury RP, Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądu Okręgu Piotrkowskiego, Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi .

W trakcie trwania akcji protestacyjnej, przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, złożyli do Ministerstwa Sprawiedliwości postulaty, wśród których znalazły się: podwyżka wynagrodzeń w wysokości 12% w 2022 r. dla każdego kuratora sądowego i aplikanta kuratorskiego, co roczny wzrost kwoty bazowej określonej dla kuratorów sądowych, zabezpieczenie środków finansowych na awanse. Kuratorzy, w swoich postulatach, domagają się również czytelnych i jasnych kryteriów awansowych, jasnej i przejrzystej procedury antymobbingowej w sądach. Zwrócili także uwagę na konieczność wpisania zawodu kuratora do wykazu zawodów wykonywanych w szczególnych warunkach oraz uregulowań dotyczących korzystania z prywatnych pojazdów do celów służbowych.

Informacje o akcji protestacyjnej oraz o jej przebiegu przekazywane były na bieżąco w mediach. Poniżej kilka dostępnych materiałów:

Warszawa. Protest pracowników sądów i prokuratur. W piątek „czerwony marsz” na rondzie Dmowskiego | TVN Warszawa (tvn24.pl)

Ulicami Warszawy przeszedł „Czerwony marsz” pracowników sądów i prokuratur – Polsat News

Protest pracowników sądów i prokuratury – domagają się walki z mobbingiem i godnych płac (prawo.pl)

„Czerwony marsz” czyli strajk pracowników sądów i prokurator odbędzie się 10 września – rp.pl

* * * * *

„Ministerstwo Sprawiedliwości podsumowało 20 lat samorządu kuratorskiego i zapowiedziało zmiany w ustawie”


10 września 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ukazał się artykuł nawiązujący do Konferencji pn. „Nowoczesne państwo – nowoczesna kuratela. 20 lat ustawy o kuratorach sądowych”. W uroczystym wydarzeniu brali udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, w szczególności Pan wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, który w swoim wystąpieniu odniósł się do ponad 100-letniej historii kurateli, złożył kuratorom podziękowania oraz życzenia.

Dziękuję Państwu za ciężką pracę, codzienny trud i wysiłek wkładany w realizację zadań. Kuratorzy pełnią istotną rolę w wymiarze sprawiedliwości. Dostarczają sądowi ważnych informacji o swoich podopiecznych, pozwalając podjąć odpowiednie decyzje oraz przywracają człowieka społeczeństwu.

źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości podsumowało 20 lat samorządu kuratorskiego i zapowiedziało zmiany w ustawie – Ministerstwo Sprawiedliwości – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ministerstwo poinformowało, że w obchodach uczestniczyli także m.in. minister-członek Rady Ministrów Michał Wójcik, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Anna Dalkowska, zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Adam Czerwiński, przewodniczący Komisji Budżetu Krajowej Rady Sądownictwa Joanna Kołodziej-Michałowicz. Podczas uroczystości odczytano list od posłanki do Parlamentu Europejskiego Beaty Kempy.

Z całością materiału zamieszczonego na stronie ministerstwa można zapoznać się otwierając poniższy odnośnik:

Ministerstwo Sprawiedliwości podsumowało 20 lat samorządu kuratorskiego i zapowiedziało zmiany w ustawie – Ministerstwo Sprawiedliwości – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

* * * * *

„Nowoczesne państwo – nowoczesna kuratela. 20 lat ustawy o kuratorach sądowych”


10 września 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Ustawa o kuratorach sądowych z 27 lipca 2001 r. statuuje zasady organizacji służby kuratorskiej, wykonywania obowiązków oraz status kuratorów sądowych. Powstanie ustawy poprzedzone było wieloletnimi staraniami oraz działaniami osób związanych z kuratelą, które postanowiły swoje cele i marzenia zrealizować. Prace podjęte nad projektem ustawy, opierały się na doświadczeniach, współpracy ze środowiskiem naukowym, z parlamentarzystami, sędziami, Ministerstwem Sprawiedliwości. Ustawa zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2002 roku.

W dniu 8 września 2021 roku, w Auli Centrali NFZ w Warszawie, odbyła się uroczysta konferencja pn. „Nowoczesne państwo – nowoczesna kuratela. 20 lat ustawy o kuratorach sądowych” uświetniająca rocznicę powstania ustawy.

Konferencję rozpoczął i prowadził Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera.

Konferencją rozpoczęto VIII Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów V Kadencji, które w dniach 8-10 września br. odbywało się w Warszawie.

Program konferencji:

Część pierwsza

  • *Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości
  • *Wystąpienie zaproszonych gości

Część druga

1.Ustawa o kuratorach sądowych – krok milowy w profesjonalizacji służby kuratorskiej (godz. 11.00 – 12.30). Przewodniczący panelu: insp. dr hab. Iwona Klonowska.

  • *„Historia – teraźniejszość – przyszłość Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce” – dr hab. Jarosław Utrat – Milecki – prof. UW.
  • *„Wpływ ustawy o kuratorach sądowych na funkcjonowanie służby kuratorskiej” – dr Krzysztof Stasiak.

2. Etos zawodowego kuratora sądowego jako realizacja misji ustawowej. Przewodniczący panelu: prof. Wiesław Ambrozik.

  • *„Etos zawodowego kuratora sądowego jako realizacja misji ustawowej” – prof. Marek Konopczyński.
  • *„Misja kuratora sądowego w kontekście współczesnych problemów społecznych” – dr Anna Chmielewska.

3. Kurator sądowy w systemie readaptacji i reintegracji społecznej. Przewodniczący panelu: prof. Wiesław Ambrozik.

  • *„Miejsce kuratora sądowego w systemie readaptacji i reintegracji społecznej” – dr hab. Maciej Muskała – prof. UAM.
  • *„Rola kuratora zawodowego dla dorosłych w reintegracji społecznej skazanych wykonujących prace na cele społeczne” – dr Anna Janus – Dębska.
  • *Kuratela rodzinna i nieletnich – aktualne zadania, doświadczenia i wyzwania” – dr Łukasz Wirkus.

Przerwa

Dyskusja – Moderator dyskusji: prof. Marek Konopczyński.

Zakończenie konferencji.

Przypominamy ważniejsze wydarzenia poprzedzające uchwalenie ustawy

* * * * *