„Kurator – praca czy misja?” rozmowa z Aleksandrą Szewerą – Nalewajek


29 czerwca 2021 | DODAŁ: Agnieszka Ochal | KATEGORIA: Aktualności |

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych Aleksandry Szewery- Nalewajek z Agnieszką Tobotą – Prezeską Fundacja ART . Jest to rozmowa dot. pracy kuratorów sądowych, którzy w dniu 25 czerwca obchodzili DZIEŃ KURATORA SĄDOWEGO.

* * * * *