Opinia Krajowej Rady Kuratorów


26 czerwca 2021 | DODAŁ: Anna Kamińska | KATEGORIA: Aktualności |

Poniżej zamieszczamy odnośnik do opinii wydanej przez Krajową Radę Kuratorów na wniosek KNSZZ „Ad Rem” Kuratorów Sądowych.

Opinia opisuje wykonywanie czynności przez kuratorów zawodowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Opinia w sprawie czynności kuratorów rodzinnych

* * * * *